Heerhugowaard - Alkmaar - Langedijk

Anbi

De naam van de instelling

Heerhugowaard A Life .

Het RSIN(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

KvK: 37159879

Het post- of bezoekadres van de instelling

Post adres : Tuin Van Fryer 7, 1705 SW, Heerhugowaard
Bezoek adres : Middenwaard 129B, 1703 SC, Heerhugowaard

Doelstellingen volgens de statuten en andere interne regelgeving

1. De stichting heeft ten doel

a. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Heerhugowaard en omstreken
b. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Heerhugowaard leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De functie van de bestuurders

Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Remon Dorlandt
Penningmeester: Jan Dorlandt
Secretaris : Leo Scheermijer

Het beloningsbeleid

N.V.T.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording

Toewijzing ANBI status Belastingdienst