Heerhugowaard - Alkmaar - Langedijk
Datum insturen video’s door jongeren voor het Vlogfestival verlengd
Nov21

Datum insturen video’s door jongeren voor het Vlogfestival verlengd

Officieel was het tot maandag 13 november voor jongeren tussen de 14 en 29 jaar uit Heerhugowaard mogelijk hun ideeën voor de gemeente te laten horen in een zelfgemaakte vlog. De online wedstrijd, bekend als het Vlogfestival, is een initiatief van de gemeenteraad en heeft tot doel de opkomst te bevorderen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In totaal is de website waarop jongeren hun video kunnen plaatsen 12 weken in de...

Lees meer
COLLEGE LANGEDIJK: “VOLGENDE STAP IN FUSIEPROCES”.
Nov17

COLLEGE LANGEDIJK: “VOLGENDE STAP IN FUSIEPROCES”.

Het college van gemeente Langedijk stelt de gemeenteraad voor de weg in te slaan naar  een ambtelijke fusie met Heerhugowaard.  Deze optie is thans het meest kansrijk, volgens het college. Burgemeester Jan Hoekema: “Het is tijd voor een volgende stap om een ambtelijke fusie daadwerkelijk te realiseren.” Tijdens de raadsvergadering van 12 december behandelt de gemeenteraad het voorstel.   In april heeft de gemeenteraad gekozen...

Lees meer
Raad stelt Begroting 2018 vast
Nov09

Raad stelt Begroting 2018 vast

Op 7 november heeft de gemeenteraad van Langedijk de Begroting 2018 vastgesteld. Er zijn negen amendementen en moties ingediend, waarvan er uiteindelijk acht in stemming gebracht zijn. Eén amendement over de fractieondersteuning heeft het gehaald en één motie over mogelijke gratis wifi-locaties is aangenomen. Dit was de laatste begroting van het huidige...

Lees meer
INZET BUURTBEMIDDELING VERHOOGT LEEFBAARHEID
Okt13

INZET BUURTBEMIDDELING VERHOOGT LEEFBAARHEID

Het college maakt de komende jaren € 30.000 per jaar vrij voor buurtbemiddeling. Dat is het voorstel in de Begroting 2018 en de Meerjarenraming. Het doel is om burenconflicten vroegtijdig op te lossen en verdere escalatie te voorkomen. Buurtbemiddeling is een laagdrempelig instrument dat uitgaat van de zelfredzaamheid van inwoners. Zelfredzaamheid met een beetje hulp van vrijwilligers. Het zelf oplossen van problemen zonder dat de...

Lees meer
TRAINING EN OPLEIDING MAAKT ORGANISATIE KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Okt12

TRAINING EN OPLEIDING MAAKT ORGANISATIE KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Gemeente Langedijk staat voor een groot aantal vraagstukken en veranderingen. Dit vraagt om competentieontwikkeling en een andere opstelling naar inwoners voor zowel medewerkers als management. Het college vindt het belangrijk dat medewerkers klaar zijn voor die toekomst en stelt in de begroting voor om daar de komende drie jaar budget voor vrij te maken. Om de organisatieontwikkeling vorm te geven, wordt een budget vrijgemaakt voor...

Lees meer