Herinrichtingsplan Groene Hart Schoorl

Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met een definitief inrichtingsplan voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl en vraagt de gemeenteraad om een krediet van 495.000 euro. 

In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. 

De jeu de boules vereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.
Het parkeerregime zal hetzelfde worden als bij de andere P-terreinen (betaald parkeren). Het aantal parkeerplaatsen kan eventueel later worden uitgebreid.

Bij de Teun de Jagerschool wordt een kiss & ride gemaakt voor het wegbrengen en ophalen van kinderen.

Tegenover de school komt een kleine parkeerplaats voor de jeu de boulesclub, de ruiterverenigingen en de school. Dit wordt een niet-openbare parkeerplaats.
Het plan is een concrete uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft vastgesteld.

Het is in samenspraak met de gebruikers van het gebied tot stand gekomen.

Voor het plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart.

Stedelijk Museum trekt 60.000 bezoekers

Stedelijk Museum Alkmaar verwacht het jaar 2017 af te sluiten met aantal van 60.000 bezoekers.

Dit mooie cijfer is te verklaren door een sterk tentoonstellingsaanbod dit jaar. 

Na recordjaar 2016 heeft Stedelijk Museum Alkmaar zijn landelijke bereik en betekenis kunnen bestendigen. 

De tentoonstelling over verzamelaar Wim Selderbeek (Sluijters, Toorop, Bergense School) zorgde voor goedbezochte zomermaanden.
De huidige tentoonstelling over de 17e eeuwse Alkmaarse schilder Emanuel de Witte, meester van het licht, met topstukken uit binnen- en buitenland werd lovend besproken in alle landelijke (dag)bladen en wordt ook door de bezoekers hoog gewaardeerd.

Waar Stedelijk Museum Alkmaar in het verleden vooral bezoek uit de regio trok, komen bezoekers nu uit het hele land.

Uit een analyse van de bezoekcijfers blijkt dat alle provincies zijn vertegenwoordigd. Ook buitenlandse bezoekers weten het museum beter te vinden.
In 2018 staan opnieuw onderscheidende tentoonstellingen op stapel. 

In het kader van de 500ste verjaardag van de Grote of Sint-Laurenskerk programmeert Stedelijk Museum Alkmaar meesterwerken uit de Gouden Eeuw van Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam, die de kerk meermalen portretteerden. 

Verderop in het jaar een prikkelende tentoonstelling over de veranderende wereld van De Koe en de allereerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School.

Afblazen op Drie Koningen in de Schoorlse Duinen

Op zondag 7 januari komt Piet Zomerdijk met zijn 20 hoornblazers bij Buitencentrum Schoorlse Duinen afblazen. 

Voor de bezoekers is te zien hoe de blazers uit een houten stam hun eigen hoorn hebben gemaakt. 

Vanaf 12.00 uur wordt in Bosbrasserie IJgenweis een demonstratie midwinterhoornbouwen gegeven. 

Van 14.00 uur tot 16.00 uur is in de duinen een midwinterhoornwandeling uitgezet. 

Routekaartjes zijn te verkrijgen bij de balie van het Buitencentrum en bij IJgenweis. 

Om 16.00 uur komen alle blazers te samen bij de kleine poel voor het “ Heidens kabaal”. 

Hiermee wordt het midwinterhoornseizoen 2017 afgeblazen.

Na de wandeling kunt u bij ‘IJgenweis glühwein en chocolademelk drinken.

Buitencentrum Schoorlse Duinen is open van 10 tot 17 uur en ligt aan de Oorsprongweg 1 te Schoorl 1871 HA Schoorl. 

Een midwinterhoorn wordt gemaakt van een berken- elzen- of wilgenstam die al van nature een bepaalde kromming heeft.

Na het schillen van de bast wordt de stam in twee delen gezaagd en over de gehele lengte uitgehold. 

Informatie kunt u ook vinden op: www.staatsbosbeheer.nl/midwinterhoornschoorl

Een volle maanwandeling in de Schoorlse Duinen

De volle maan blijft een bijzonder natuurverschijnsel. 

Staatsbosbeheer maakt het samen met Metius, de Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging, mogelijk om dit moment in de Schoorlse Duinen te beleven. 

Ga met de gidsen van Staatsbosbeheer en Metius mee op pad voor een nachtelijke wandeling bij volle maan. 

Samen dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over door de maan verlichte duinen. 

Op het uitkijkpunt bij Catrijp zijn de ondergaande zon en de maan samen te zien. 

Hier vertelt de gids van Metius meer over de maan. Honden zijn niet toegestaan. 

We gaan het hoge duin beklimmen en de wandeling is daardoor niet geschikt voor mindervaliden. 

Deze 2 uur durende wandeling is op dinsdag 2 januari en woensdag 31 januari en start om 19.30 bij Buitencentrum Schoorlse Duinen. 

Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. 

De kosten zijn € 8,00 p.p. 

Aanmelden kan online via de website: www.staatsbosbeheer.nl/vollemaanschoorl Buitencentrum 

Noodkreet speciaal onderwijs

Het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs is volstrekt onvoldoende.

 ‘Als dit niet verandert, laten we kwetsbare kinderen letterlijk in de kou staan.’ 

Deze noodkreet komt van bestuurders van Heliomare, de Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard.
Deze drie partijen hebben de afgelopen jaren geprobeerd een nieuwe school in Heerhugowaard voor vierhonderd leerlingen te realiseren. 

Een gemeente betaalt het schoolgebouw (de stenen), scholen de exploitatie (het onderwijs). 

‘Een fatsoenlijke nieuwe school van deze omvang kost zestien miljoen euro. Met het geld van het rijk kunnen we maar 11 miljoen euro investeren’, zegt wethouder Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard.

Zij heeft met Heliomare en de Aloysius Stichting naar creatieve oplossingen gezocht.

Maar zelfs als die oplossingen wel zouden werken, dan geeft dat geen soelaas.

De bouwmarkt is zo aangetrokken dat de kosten voor nieuwbouw de laatste tijd met één procent per maand stijgen, weten de bestuurders.

Zij hopen met deze noodkreet het onderwerp in Den Haag op de agenda te krijgen.

Wandelen in de duisternis met de Nachtwaker

In deze donkere dagen van het jaar is het de tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. 

Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel. 

Deze belevingstocht is voor jong en oud vanaf 8 jaar en duurt 1,5 tot 2 uur. 

Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 

Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer op vrijdag 5 of 12 januari, en 2 of 23 februari.

De wandeling start om 19.30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. 

Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. 

De kosten zijn € 8,00 p.p.

Online aanmelden op https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/nachtwakerschoorl.

PWN start met beheerwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. 

Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken.

Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. 

De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. 

Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. 

Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. 

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. 

Meer weten over de werkzaamheden? 

Kijk dan op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Themamiddag ‘Stress bij kanker’

Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep houden op dinsdag 16 januari 2017 een themamiddag voor mensen met kanker en hun naasten over ‘Stress bij kanker’.

Deze bijeenkomst is de vierde van een serie van 10 themamiddagen over kanker.

De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.
Het hebben van kanker kan spanning met zich mee brengen, wat kan leiden tot stress.

Deze bijeenkomst vertelt deskundige mevrouw P. Engberts, medisch maatschappelijk werker oncologie in Noordwest, over de verschillende mogelijkheden om stress te leren hanteren.

Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen: wat helpt u wel of niet?

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, Westerweg 50 te Alkmaar.

Vanaf 13.45 uur is de zaal open en staan de thee en koffie klaar.

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. 

Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 35 00.

Samenwerking GenderTalent en Haltewerk

Vanaf januari 2018 start de samenwerking tussen de stichting GenderTalent en Halte Werk. 

Eerst als proef waarin 5 tot 10 coaching trajecten voor transgender personen worden gerealiseerd. 

De doelstelling hierbij is dat minimaal 40% van de gecoachte personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit een uitkeringssituatie duurzaam uitstroomt naar een betaalde baan.

Het bestuur van Halte Werk ondertekende de overeenkomst met GenderTalent op donderdag 21 december in het gemeentehuis van Langedijk.

Bestuursvoorzitter Elly Konijn-Vermaas benadrukte: “Een transgenderachtergrond mag op geen enkele manier een beperking zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor voelen zij zich veilig en kunnen zij hun talenten inzetten zodat iedereen die kan werken ook werkt.”
De sleutel tot een effectieve oplossing voor de groep transgender personen is vanwege alle uitdagingen de samenwerking tussen ketenpartners. 

De jobcoaches van GenderTalent regisseren zowel de begeleiding naar werk als de maatschappelijke ondersteuning. 

De coaches hebben zelf een transgender achtergrond waardoor de vertrouwensband tussen de trans persoon en de coach goed past. 

Daardoor zijn de in te zetten trajecten voor de klant van Halte Werk effectiever in resultaat.

Visser verlengd contract bij Reiger Boys

Deze week heeft Reiger Boys overeenstemming bereikt over verlenging van het contract met Wesley Visser voor een periode van 2 jaar. 

Wesley, het bestuur en de spelersgroep zijn zeer tevreden over de samenwerking. 

Wesley past als persoon bij Reiger Boys en zijn werkwijze wordt door de selectie als zeer positief ervaren.

Beste Farm Vlogger van Nederland

Daan Oskam (12) uit Leusden is gekozen tot winnaar van de Farm Vloggers competitie van LTO Nederland. 

Daan maakte de beste vlog over werken in de land- en tuinbouw. Matthijs Noordam (12) uit Hellouw pakte de tweede prijs en Sjors de Bie (11) uit Werkhoven werd derde. 

De jongeren zonden hun vlog in voor het initiatief Farm Vloggers om jongeren te laten ontdekken hoe leuk het is om te werken in de land- en tuinbouw.

In de vlog van Matthijs laat hij zien hoe hij om 5 uur ’s ochtends op staat om te helpen bij het maken van kaas.

En daarna gaat hij snel naar school. “Want boer worden, gaat niet vanzelf. Daar moet je voor leren.” 

Sjors geeft in zijn filmpje een hele rondleiding op hun boerenerf en vindt zelf vooral de trekkers mooi. “John Deere. Mooiste trekkers van de hele wereld.”

Veel werkgevers in de land- en tuinbouw merken dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden. 

Veel werkgevers in de land- en tuinbouw merken dat het steeds lastiger wordt om personeel te vinden.

Volgens projectleider Heidi Uenk zijn vlogs een leuke manier om de sector van een andere kant te laten zien aan werknemers van de toekomst.

Leven in winters Streekbos

Op zondag 7 januari kan je met twee IVN-gidsen een frisse nieuwjaarswandeling maken.

De wandeling begint om 14.00 uur, en de verzamelplaats is het IVN in het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel. 

De gratis wandeling wordt aangepast aan de weersomstandigheden en de deelnemers, volwassenen én grotere kinderen. 

Laarzen aandoen is wel zo handig.

Met vogels uit het hoge noorden of kleurige paddenstoelen die goed vorst kunnen verdragen is er genoeg te zien in het bos.

Een bos in de winter is niet saai, want aan gezonde en omgewaaide bomen is veel te zien. 

Samen buiten is ‘anders kijken voor beginners’ en beleef je gewoon meer.

Nieuwjaarsontbijt voor werkzoekenden

KopGroep Bibliotheken organiseert gratis Walk&Talk bijeenkomsten in bibliotheek Schagen. 

Dit zijn laagdrempelige netwerkbijeenkomsten waarbij thema’s rond solliciteren worden besproken.

De eerste Walk&Talk van het nieuwe jaar is op woensdag 10 januari en gaat van start met een gezellig ontbijt. 

Een mooie gelegenheid om de goede voornemens op werkzoekgebied te bespreken.

De Walk&Talk vindt plaats op woensdag 10 januari vanaf 9.00 uur, in bibliotheek Schagen, Torenstraat 1A.

Een bibliotheekmedewerker vertelt wat KopGroep Bibliotheken werkzoekenden in 2018 te bieden heeft. 

Tevens is de mogelijkheid om in deze informele sfeer elkaars CV te bekijken. 

Deelname aan Walk&Talk is gratis, maar je moet je wel vooraf aanmelden via www.kopgroepbibliotheken.nl

Feest in Sjaloom

Op Zondag 7 januari is er een groot feest in Sjaloom. 

Dan hebben we 2 jubilarissen in ons midden beide inwoners uit Heerhugowaard, die resp. 35 jr en 20 jr. geleden een roeping voelden om belangeloos in andere landen mensen te gaan dienen.

Eén echtpaar, begon zo’n 35 jr. geleden eerst in diverse Oostblok landen en hebben daar geholpen, maar de laatste jaren zijn zij gestationeerd in Irak en zetten zich daar in om waar nood is te helpen, zowel geestelijk, psychisch en materieel. 

                                                                  
Werner richt zich momenteel op het verstrekken van micro kredieten om mensen weer een zinvol bestaansleven te geven. 

Hij bevindt zich regelmatig onder de vluchtelingen die verdreven zijn uit hun stad of dorp of die terug keren naar de verwoeste plaatsen , om te zien waar wat nodig is.

Gerda is momenteel gepensioneerd en terug in Heerhugowaard, maar haar hart ligt nog geheel in Vietnam. 

Daar zag zij de nood onder de vele doven mensen die daar zijn en is daar zo’n 20 jr. geleden een werk begonnen onder doven en slechthorenden om hen het handwerken te leren zodat zij zich geen verschoppelingen meer voelen maar eigenwaarde kregen.

Na een dankdienst aan God voor zulke trouwe werkers zal er een receptie gehouden worden. 

De dienst begint om 10.00 uur en Sjaloom ligt aan de Deimoslaan 19 1702 CK in Heerhugowaard. 

Tentoonstelling Ambacht in dracht

Op vrijdag 15 december 2017 werd de tentoonstelling Ambacht in dracht geopend in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 

Tijdens de opening waren verschillende hedendaagse kunstenaars, filmers en ontwerpers aanwezig die meewerkten aan de tentoonstelling. 

Zij namen deel aan het researchproject van de Textiel Factorij en reisden hiervoor af naar India, om samen te werken met ambachtslieden. 

Hier bliezen zij de gezamenlijke historie van sits nieuw leven in. 

Door samen een textiel kunstwerk te maken, wisselen zij (nieuwe) kennis en inspiratie uit en bewijzen hiermee dat sits blijft inspireren.

Het museum selecteerde voor Ambacht in Dracht het werk van zeven ontwerpers die participeerden in dit project, dat gebaseerd is op het gezamenlijk erfgoed van Nederland en India. 

De ontwerpers leggen in hun werk een heel duidelijke verbinding met de traditionele sitsen kledingstukken uit de museumcollectie.

De tentoonstelling is tot en met 6 mei te bezoeken in het binnenmuseum. 

Doe-activiteiten in het Zuiderzeemuseum

Kom naar het binnenmuseum en bouw hier je eigen Faceboat van zeildoek of bedruk een tasje met een zelfbedacht patroon. 

Ben je uit geknutseld? 

Dan volg je de ontdekkingstocht met scheepsmuis Ko of ga je in de tentoonstelling Studio ZZM aan de slag met je hoofd en handen.

De knutselactiviteiten zijn te volgen van zaterdag 23 december tot en met zaterdag 6 januari (behalve op 25 december), van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Je kunt hiervoor terecht in het atrium van het binnenmuseum. 

Op zondag 7 januari is het mogelijk om, na het miniconcert, van 14.00 tot 16.00 uur te knutselen.

Tijdens de kerstvakantie gaan jong en oud creatief aan de slag in het binnenmuseum. 

Geïnspireerd op de collectie van Ambacht in dracht, bestempel je in het atrium een canvastasje met je eigen ontwerp in speciale blokdruktechniek. 

Kosten hiervoor zijn € 2,50 per tasje.

Werk je liever 3D? Leer dan je eigen Faceboat bouwen van zeildoek.

Zo maak je net als ontwerper Maki Suzuki een boot met twee gezichten die je meeneemt naar huis. 

Deze activiteit hoort bij de tentoonstelling Studio ZZM en deelname kost €2,50.

Beginnen met hardlopen bij AV Hera

AV Hera start 6 januari 2018 met een nieuwe cursus.
Iedereen kan hardlopen. 

Het maakt niet uit of je jong bent of oud, dik of dun. 

Hardlopen is leuk, gezond en ontspannend voor iedereen. 

Beter en langer hardlopen kun je leren. 

Op zaterdag 6 januari start er een nieuwe cursus van zeven weken “Beginnnen met hardlopen”.

Bij Atletiekvereniging Hera in Heerhugowaard kun je leren hardlopen, waardoor je conditie en techniek verbetert en je nog meer plezier in het hardlopen krijgt. 

Drie keer per jaar starten wij met een beginnersgroep, dat is in januari, april en september. 

En jij bent van harte welkom om mee te doen. 

Geef je goede voornemen vorm bij AV Hera.

We starten weer op zaterdag 6 januari 2018 van 09:30 – 11.00 uur en op woensdag 10 januari van 19.30-21.00 uur. 

De hele cursus duurt zeven weken en je kunt twee keer in de week trainen; zaterdagochtend en woensdagavond. 

Hierna bieden wij ook een vervolgprogramma aan ter voorbereiding op de Heerhugowaard City Run By Night.

Regionaal Archief op zoek naar digitale foto’s

Het Regionaal Archief Alkmaar is op zoek naar foto’s. 

In de digitale wereld worden steeds meer foto’s gemaakt, maar het is de vraag hoeveel daarvan goed wordt bewaard. 

Het Archief vraagt inwoners van zijn werkgebied om één digitale foto uit 2017 in te sturen, om het tijdsbeeld vast te leggen in dit digitale, vluchtige tijdperk.
Inwoners uit de regio worden gevraagd om een zelfgemaakte foto in te sturen, die voor hen kenmerkend is voor 2017. 

Zo ontstaat er een selectie uit de miljoenen foto’s die in de regio zijn gemaakt. Die selectie laat zien hoe de wereld er daar uitzag en wat men belangrijk vond. 

Het selecteren van fotomateriaal is cruciaal om een beter beeld van de huidige tijd te krijgen. Niet alles kan immers bewaard blijven en de bomen moeten te zien blijven door het bos.
De plaatjes moeten geschoten zijn in het werkgebied van het Archief.

Inzenders worden gevraagd te vermelden waar, wanneer en waarom ze de foto hebben gemaakt. Het maakt niet uit wat er is afgebeeld.

Foto’s kunnen worden ingestuurd via foto@archiefalkmaar.nl. 

Voor de voorwaarden en meer informatie kan men terecht op www.regionaalarchief.nl/foto.

Musical Jekyll & Hyde in de Binding

In maart gaat de theatergroep Enthousiable de musical Jekyll & Hyde opvoeren.

Eind september hebben ze al een voorproefje gegeven op het Lief Langedijk festival.

Dat was als je de zaal mag geloven een daverend succes.

De voorstellingen vinden plaats op 22, 23 en 24 maart in Theater de Binding, in Zuid-Scharwoude.
De kaartverkoop is reeds gestart, en kaartjes kunnen worden besteld via www.enthousiable.nl.

Ook bestaat de mogelijkheid om uw kaartje te combineren met een donateurschap.

Dat is iets duurder maar hier zit het entreebewijs bij in, wordt u ontvangen als VIP, wordt uw plaats gereserveerd, wordt u getrakteerd op een hapje en een drankje tijdens de pauze en na afloop van de voorstelling.

Musical RENT

Vanaf deze maand is het mogelijk om kaartjes te bestellen voor de musical RENT.

Deze musical wordt op zaterdag 7 en zondag 8 april 2018 gespeeld in theater de Vest in Alkmaar. 

Ticketprijs is vanaf 15 euro. 

De spelersgroep bestaat uit jongeren tussen 14 en 21 jaar. 

Zij repeteren van september tot april twee keer per week. 

Rent vertelt het verhaal van jonge mensen in New York. De één is afgekickte muzikant Roger Davis, die verliefd wordt op zijn sexy buurmeisje Mimi Marquez.

 Zij is echter verslaafd … Filmer Mark Cohen legt alles vast, maar durft hij achter zijn camera vandaan te komen?

Worden ze allemaal uit hun huis gezet door de huiseigenaar? 

Nu bij Oberon en in Alkmaar, in theater de Vest.

Musical RENT

Vanaf deze maand is het mogelijk om kaartjes te bestellen voor de musical RENT.

Deze musical wordt op zaterdag 7 en zondag 8 april 2018 gespeeld in theater de Vest in Alkmaar. 

Ticketprijs is vanaf 15 euro. 

De spelersgroep bestaat uit jongeren tussen 14 en 21 jaar. 

Zij repeteren van september tot april twee keer per week. 

Rent vertelt het verhaal van jonge mensen in New York. De één is afgekickte muzikant Roger Davis, die verliefd wordt op zijn sexy buurmeisje Mimi Marquez.

 Zij is echter verslaafd … Filmer Mark Cohen legt alles vast, maar durft hij achter zijn camera vandaan te komen?

Worden ze allemaal uit hun huis gezet door de huiseigenaar? 

Nu bij Oberon en in Alkmaar, in theater de Vest.

Topleidingen bij Horizon College

De opleidingen Kapper en Schilderen van het ROC Horizon College zijn Topopleidingen. 

Dit meldt de Keuzegids mbo 2018. 

In deze gids worden mbo-opleidingen met elkaar vergeleken en wordt een ranglijst samengesteld. 

De kappersopleidingen van het Horizon College staan in deze gids op de eerste plaats en ontvangen het kwaliteitszegel Topopleiding.

Ook de opleiding Schilderen van het Horizon College krijgen het predicaat Topopleiding. 

De redactie gebruikt voor de totstandkoming van de Keuzegids mbo verschillende bronnen, waaronder de JOB-monitor. 

Dit is een enquête van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs die onder mbo-studenten wordt afgenomen.

De afdeling Haarmode van het Horizon College, met opleidingen op de locaties Heerhugowaard en Purmerend, is blij met de eerste plaats in de Keuzegids. 

Ook de schildersopleiding, gevestigd op de locatie Heerhugowaard, mag de titel Topopleiding een jaar lang voortzetten. 

Benieuwd naar deze twee Topopleidingen? 

Belangstellenden kunnen tijdens de Open Dag op donderdag 15 februari de opleidingen bezoeken. 

Waar vind je financiering voor jouw project?

Op dinsdagochtend 9 januari a.s. geeft fondsenwerver Miranda Goudsblom van Bibliotheek Kennemerwaard een workshop over ‘Planmatig fondsenwerven & subsidies aanvragen’. 

Je leert op praktische wijze hoe je lokale en landelijke fondsen vindt voor je project, hoe je een projectplan met een begroting en dekkingsplan opstelt en hoe je achteraf een verantwoording kunt afleggen.

Maar natuurlijk gaat het ook over het leggen van contacten met potentiële geldschieters en hoe je je kansen op succes vergroot bij het aanschrijven van fondsen en aanvragen van subsidies.

De workshop is gericht op(startende) ondernemers, projecteigenaren van maatschappelijke organisaties initiatieven en organisaties, actieve burgers, studenten, pioniers etc.

De prijs is laag gehouden, namelijk € 35,- incl. BTW per persoon. 

Locatie is Bibliotheek Kennemerwaard vestiging Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2). 

Datum is dinsdag 9 januari van 09.00 tot 13.00 uur. 

Aanmelden kan via http://workshops.stadsambassadealkmaar.nl/.

Tip: op 30 januari wordt er een vervolg op deze workshop gehouden, het thema ‘sponsoring & crowdfunding’ wordt dan behandeld. 

Dit deel zal gegeven door Ema Najetovic. 

Het niet noodzakelijk om beide te volgen, voel je welkom om aan te sluiten.

Aanzienlijk meer inbraken tijdens feestdagen

Het aftellen tot Kerstmis en de jaarwisseling is begonnen. 

Deze periode zoeken veel mensen de gezelligheid van familie en vrienden op of gaan ze op reis. 

De laatste weken van het jaar zijn ook een feest voor inbrekers in de provincie Noord-Holland. 

Dit blijkt uit recente cijfers van de politie. 
Vorig jaar werd er in Noord-Holland van 24-26 december veel vaker ingebroken dan normaal.

Deze dagen sloegen inbrekers 226 keer toe vergeleken met 85 inbraken gemiddeld op andere dagen in het jaar.

Een inbraak heeft grote impact op je gevoel van veiligheid. 

Maak het inbrekers daarom niet te makkelijk met een paar simpele handelingen.
Doe altijd de deuren op slot en sluit de ramen, ook als je maar even weggaat.

Gebruik ook goedgekeurde sloten. Deze herken je aan het SKG®-logo met sterren.

Laat ’s avonds een lichtje aan als je weg bent, bij voorkeur met tijd- of schemerschakelaars.

Laat geen dure spullen in het zicht liggen.

Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Warme Winterdagen bij Museum BroekerVeiling

Heb jij al plannen voor de vrije dagen na Kerst? Kom naar Museum BroekerVeiling voor de lekkere dosis winterse gezelligheid!

Van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december 2017 en van dinsdag 2 januari t/m zondag 7 januari 2018 zijn de Warme Winterdagen bij Museum BroekerVeiling.

Tijdens de Warme Winterdagen zijn er veel activiteiten voor jong en oud waarin gezelligheid en lekker eten centraal staan.
Zo kan je broodjes bakken boven het kampvuur terwijl je luistert naar verhalen over vroeger. 

Bied op vergeten wintergroenten tijdens de veiling, kom loungen in de lighallen met een warme kop chocolademelk en vul je eigen potje met zoet-zure rode kool om mee naar huis te nemen. 

Tijdens de warme winterdagen waan je je helemaal in oude tijden, je wordt omringd door mensen in klederdracht.
Als bezoeker van de Warme Winterdagen krijg je bij binnenkomst een voucher voor een gratis warm drankje en een winters hapje in het restaurant.

Voor toegang tijdens de Warme Winterdagen gelden de normale entreeprijzen en is de museumkaart geldig. 

Kijk voor tijden en meer informatie op www.broekerveiling.nl/evenementen

Clubs halen 36.679 euro op

Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. 

De opbrengst in Heerhugowaard is in totaal € 36.679,-. 

Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro opgehaald met 5.500 deelnemende verenigingen. 

Zo’n 225.000 leden gingen de straat op om loten te verkopen voor hun club. 

Gezamenlijk verkochten zij bijna 3 miljoen loten. 
In de afgelopen drie jaar is de opbrengst uit de Grote Clubactie per club gestegen met gemiddeld 22%.

Hieruit blijkt dat de Grote Clubactie voor verenigingen relevanter is dan ooit.

Al 45 jaar draagt de Grote Clubactie bij aan de financiële gezondheid van duizenden clubs in Nederland. 

Voor veel verenigingen een onmisbare bron van inkomsten. 

Heerhugowaardse wint 100.000 euro

Een grote verrassing voor Bep uit Heerhugowaard. 

Zij heeft bij de BankGiro Loterij 100.000 euro gewonnen. Zondagavond was bij de finale van Maestro te zien dat Bep werd verrast met het goede nieuws.
Bep (77) is blij verrast: “Dit is niet te geloven. Met 100.000 euro kan ik zeker een nieuwe auto kopen. 

En misschien ook nog wel vier nieuwe eetkamerstoelen. 

Voor de rest heb ik alles en ben ik gelukkig met wat ik heb.”

De uitreiking was zondagavond te zien in het televisieprogramma Maestro op NPO 1. 

De uitzending is hier terug te kijken.

Deelnemers én cultuur winnen bij BankGiro Loterij

 Elke werkdag gaat er 10.000 euro uit, elke zaterdag 100.000 euro en elke zondag wordt de winnaar van een auto bekendgemaakt. 

Daarnaast reikt de loterij iedere maand ook nog eens 1 miljoen euro uit. 

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten. 

Zes op tien tieners draagt geen vuurwerkbril

De jaarwisseling betekent feestelijk het nieuwe jaar inluiden met oliebollen, vrienden, familie en vuurwerk.

Uit onderzoek van Pearle Opticiens, onder ruim 1000 Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar, blijkt dat tieners weleens risico’s nemen als het gaat om vuurwerk.

De meesten (61%) dragen bijvoorbeeld geen vuurwerkbril wanneer ze naar vuurwerk kijken, terwijl kijken bijna net zo gevaarlijk is als het zelf afsteken daarvan.

Opvallend is dat jongeren uit Noord-Holland zich van de risico’s bewust lijken, maar geen actie ondernemen; dertig procent vindt het dragen van een vuurwerkbril verstandig, maar doet het niet.

Pearle maakt zich sterk om oogletsel tijdens oud en nieuw te voorkomen en deelt daarom tot en met 30 december door het hele land 70.000 gratis vuurwerkbrillen uit.

De voornaamste reden die wordt gebruikt om geen vuurwerkbril te dragen, is dat Noord-Hollandse jongeren het stom vinden (46%).
Ruim vier op de tien ondervraagden (44%) geeft aan de bril wel op te zetten als hun favoriete persoonlijkheid op bijvoorbeeld YouTube dit ook doet.

Opvallend is dat zij meer invloed hebben dan mensen uit hun directe omgeving. 

Als een vriend(in) een vuurwerkbril draagt, dan zou slechts 23 procent dit voorbeeld volgen.

Drie-jaren Duinkaart

De PWN-website is vernieuwd en dat merken de klanten ook bij het bestellen van hun nieuwe duinkaart. 

Vanaf nu kunnen ze namelijk zelf kiezen op welke datum de duinkaart ingaat én er is een nieuwe kaart bijgekomen: de drie-jaren duinkaart.

Omdat klanten aangaven dat ze niet jaarlijks hun duinkaart wilden verlengen, heeft de duinbeheerder een drie-jarenkaart in het assortiment opgenomen.
Maar er zijn meer vernieuwingen: Klanten kunnen bijvoorbeeld al op woensdag een duinkaart bestellen voor een wandeling in het weekend. 

En ze kunnen kiezen om een herinnering per e-mail te krijgen als hun duinkaart bijna verloopt.

PWN komt binnenkort ook met een mogelijkheid voor minder frequente duinbezoekers om online hun duinkaart voor een dag of voor een week te kopen.

Dat kan gewoon online, op www.pwn.nl/duinkaart.

Nicole Kuppens directeur Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum noteert in 2017 voor het derde achtereenvolgende jaar een bezoekersaantal van boven de 400.000. 

Daarmee blijft het Spoorwegmuseum succesvol in het trekken van een groot publiek. 

De Raad van Toezicht maakte dinsdag bekend dat interim-directeur Nicole Kuppens aanblijft.
De voorzitter van de Raad van Toezicht, Engelhardt Robbe, is blij met de aanstelling.

“Nicole Kuppens is na een turbulent voorjaar aangetreden en heeft vanaf het eerste moment in mei de belangen van het Spoorwegmuseum, zowel intern als extern, uitstekend behartigd.”

“De Raad van Toezicht is vol vertrouwen dat zij, met het hele team, het Spoorwegmuseum de komende jaren succesvol kan laten blijven.”

Training vrijwilligerscoördinatie

Bron: Vrijwilligers Centrale

Het begeleiden en coördineren van vrijwilligers is een uitdagende taak binnen elke organisatie, die met vrijwilligers werkt.

Dit legt namelijk de basis voor een goede samenwerking, een passende taakopvatting én voor blijvend enthousiasme bij de vrijwilligers. 

Goed opgeleide medewerkers, betaald of vrijwillig, die weten hoe ze het beste sturing kunnen geven aan vrijwilligers, zijn dan ook van onschatbare waarde om een organisatie soepel te laten functioneren.
Daarom biedt de Vrijwilligersacademie opnieuw de succesvolle Training Vrijwilligerscoördinatie aan. 

Deelnemers aan eerdere edities gaven deze training gemiddeld een 8 als rapportcijfer.

De training is bedoeld voor beginnende vrijwilligerscoördinatoren, betaald of vrijwillig, met maximaal 2 jaar ervaring en beslaat drie maandagavonden.
5 en 19 februari en 5 maart 2018 van 19.00 tot 21.30 uur.

Locatie: ’t Praethuys, Westerweg 50, 1815 DG Alkmaar.

Kosten 45 euro per persoon.

Maximum aantal inschrijvingen: 12

Bel voor meer informatie naar 072 519 16 00 of mail naar info@vcra.nl

Kandidatenlijst GroenLinks Langedijk

Bron + foto GroenLinks Langedijk

De ledenvergadering van GroenLinks in Langedijk heeft op 7 december 2017 de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. 

De nieuwe lijst is een mooie mengeling van jong en oud, man en vrouw, ervaren/niet ervaren, mensen uit de verschillende dorpskernen. 

De jongste kandidaat op de lijst is 18 jaar, de oudste 80. 
Unaniem gekozen tot nieuwe lijsttrekker is Soledad van Eijk.

Zij werkt bij het ECN aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie toepassingen.

Op nr. 2 staat Maurice Schoutsen. Hij werkt als fulltime ondernemer in het MKB (Midden en Klein Bedrijf).

Nr. 3 is Pauline Bovenkerk, voormalig verpleegkundige en leraar Verpleegkunde.

Klaas Zwart, huidig fractievoorzitter, geeft na 12 jaar met vertrouwen het stokje over aan de nieuwe kandidaten.

De ledenvergadering is er trots op dat de inbreng van de mensen van GroenLinks ook in de komende periode gegarandeerd kan zijn.

Zij spreekt alle vertrouwen uit in de mensen van de nieuwe lijst en wenst hen allen succes toe.

Expositie Barta de Broekert

Bron + foto: Buitencentrum Schoorlse Duinen

In de maanden december 2017 en januari 2018 exposeert Barta de Broekert in de expositieruimte van Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer. 

Barta de Broekert woont en werkt in Aerdenhout en is naast kunstenaar, docent tekenen en schilderen. 

In het Buitencentrum zijn er olieverfschilderijen van haar te zien, ze laat zich vooral inspireren door haar directe (bos en duin) omgeving.
Soms gaat het over het grote geheel maar vaak ook over kleine processen die in de natuur plaats vinden.

Barta laat zich hierdoor verwonderen en inspireren en geeft, met een verscheidenheid aan schildertechnieken, haar eigen ervaring met de natuur weer.

Naast schilderijen van herten en halsbandparkieten zijn er ook schilderijen van insecten en ander grond- en onderwaterleven te zien.
De tentoonstelling geeft een gevarieerde impressie over alles wat zich in de bijzondere wereld van de natuur afspeelt.

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het buitencentrum.

Buitencentrum Schoorlse Duinen ligt aan de Oorsprongweg 1 in Schoorl.

Het centrum is open van maandag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De toegang is gratis.

Bergen verlengt contract vrijwilligers

Bron: gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft het contract voor steunpunt voor vrijwilligers in de gemeente Bergen verlengd. 

De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) gaat dit ook de komende jaren voor de gemeente uitvoeren.

In 2015 besloot het college om het steunpunt voor vrijwilligers drie jaar lang te gunnen aan de VCRA. 
Dit jaar is die periode geëvalueerd. “De VCRA heeft zich na drie jaar goed geworteld in de gemeente en ondersteunt de vrijwilligers en organisaties naar behoefte.

De samenwerking met de Stichting Welzijn Bergen is goed.

De werkzaamheden van de VCRA en de Stichting Welzijn Bergen vullen elkaar aan en zijn op elkaar afgestemd”, zo werd geconstateerd. 

Op basis daarvan heeft het college besloten om ook de komende jaren deze taak bij de VCRA neer te leggen.

Digitale cursus Seniorenweb

Bron: Seniorenweb

Meer weten over uw tablet of iPad of Windows 10. 

Wij helpen u daarbij. 

Ook voor degenen die nog weinig van de computer weten is er een Windows 10 beginnerscursus.

In januari 2018 starten diverse cursussen: Windows 10 overstappen/beginners, Ipad en Android

Half maart 2018 start er nog een 2-daagse cursus voor omgaan met Cloud/Dropbox.

U leert bij Seniorweb Heerhugowaard, stap voor stap, in kleine lesgroepen onder leiding van ervaren docenten.

De eerste cursussen starten in de tweede week van januari 2018 en worden gegeven in het leercentrum, gevestigd in het gebouw van de Sterrenwacht Saturnus aan de Van Veenweg 98. 

De Hugohopper stopt op verzoek aldaar.

Aanmelding via email: seniorwebheerhugowaard@live.nl

Voor verdere informatie en aanmelding: www.seniorweb.heerhugowaard.nl

PWN verlaagt gemiddelde drinkwaterfactuur

Bron: PWN

PWN verlaagt de gemiddelde drinkwaterfactuur met 1%. 

Het variabele tarief stijgt en wordt € 1,31 (incl. 6% btw en excl. BOL) voor 1000 liter water. 

Het tarief voor vastrecht – de vaste kosten voor een aansluiting – van een gemiddeld huishouden gaat omlaag.

Het drinkwatertarief is opgebouwd uit variabele kosten (de kosten voor het waterverbruik), vastrecht (de kosten voor een aansluiting), belasting op leidingen (een milieubelasting om duurzaam gebruik van kraanwater te stimuleren) en 6% BTW. Het drinkwatertarief wordt jaarlijks aangepast. 

Het tarief is tot stand gekomen door een transparante kostentoedeling zoals de Drinkwaterwet voorschrijft. 

Dat heeft tot gevolg, dat de tarieven nu beter aansluiten bij de kostenstructuur van PWN.

Jaarlijks levert PWN ruim honderdzeven miljoen kubieke meter drinkwater aan bijna 783.000 consumenten, bedrijven en instellingen. 

Dit gebeurt via een drinkwaterleidingnet van ruim 10.250 km lang, ongeveer een kwart van de omtrek van de wereld. 

Ook in 2018 kunnen de klanten van PWN weer rekenen op betrouwbaar, duurzaam en lekker drinkwater uit de kraan.

Vakantieworkshops Musical

Bron + foto: Artiance

In het weekend voor de kerstvakantie kunnen kinderen van 7-12 jaar meedoen met een spetterende musicaldag bij Artiance. 

Doe op zaterdag 23 december in de Daalder of op zondag 24 december in het Centrum van Alkmaar mee. 

Terwijl je ouders alle kerstboodschappen doen heb jij dan van 10.00-16.00 uur een superleuke dag.
Het thema van de musicaldag is de musical ‘Mamma Mia’. Dancing Queen, Thank You For The Music, Money Money Money, de liedjes van ABBA waren vroeger grote hits.

Deze vrolijke muziek is de basis van een hele leuke workshop, waarin veel gedanst wordt.

De professionele docenten Bertine Verbeek en Marlies van Winkel zijn zelf musicalartiesten en zullen je daarom naast zingen en dansen ook een beetje leren toneelspelen.
Er wordt ook nog iets geknutseld dat goed van pas komt tijdens de presentatie.

De musicaldag wordt om 15:30 uur afgesloten voor publiek.

Aanmelden kan via de website stadskidsalkmaar.nl.

Kijk op de website voor meer informatie www.artiance.nl.

Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar

De Nachtwaker van de Schoorlse Duinen

Bron + foto: Buitencentrum Schoorlse Duinen

In deze donkere dagen van het jaar is het de tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. 

Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel. 

Deze belevingstocht is voor jong en oud vanaf 8 jaar en duurt 1,5 tot 2 uur. 

Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 

Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer op vrijdag 22 december.

De wandeling start om 19.30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen.
De kosten zijn € 7,50 p.p.

Online aanmelden op https://www.staatsbosbeheer.nl/nachtwakerschoorl

Buitencentrum Schoorlse Duinen bevindt zich aan Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl.

Buitendag Schoorlse Duinen

Bron + foto: Buitencentrum Schoorlse Duinen

Elke derde zondag van de maand is het buitenpret bij Buitencentrum Schoorlse Duinen op de Buitendag. 

Komende zondag 17 december is dat in de kerstsfeer, met winterkleuren. 

Juist nu de bladeren van de bomen zijn geeft het groen van het mos en de korstmossen het bos een magische gloed. 
Je kan een kaars van bijenwas maken en versieren. De standaard van dennenappels worden gemaakt van versiersel voor in de dennenboom.

Met de Schoorlse Duinengidsen is er elk uur een excursie naar de mossentafel. Buiten staan de vuurkorven om je eigen broodje te bakken aan. 

Zo beleef je met het hele gezin de Schoorlse Duinen en heb je een heerlijke dag buiten. 

Voor deze dag is er een speciale strippenkaart ontwikkeld. Alle activiteiten te samen voor € 5,00 per persoon. 

De Buitendag is van 11.00 tot 16.00 en kent een vrije inloop.
Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer is dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur. 

De toegang is gratis. 

Het centrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl. 

Betaald parkeren tussen 10.00 en 19.00 uur.

Geen gif bij onkruidbestrijding in Bergen

Bron: Gemeente Bergen

Het gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen met glyfosaat wordt de komende vijf jaar nog toegestaan in Europa. 

In een reactie op dit besluit benadrukt het college dat de gemeente Bergen bij de onkruidbestrijding op verhardingen het gebruik glyfosaat niet opnieuw gaat invoeren.

Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend onder het merknaam Roundup, is omstreden.

Er zijn aanwijzingen dat het schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Vanaf maart 2016 is het voor gemeenten niet langer toegestaan het onkruid op (half)verhardingen met het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te bestrijden. 

Het kan zijn dat dit door het Europese besluit wel weer wordt toegestaan.


Al in 2015 heeft de gemeente Bergen proeven genomen met alternatieve bestrijdingsmethoden en sinds 2016 wordt het onkruid op andere manieren bestreden. 

Een van de methodes is vegen met een veegwagen. 

Er is een kleine veegwagen aangeschaft die op voetpaden kan rijden. 

De grote veegwagen wordt ingezet op wegen en parkeerplaatsen.

Opening nieuwe kledingwinkel Enjoy

Op 8 januari opent de stichting Enjoy kledingcafé zijn deuren aan de Deimoslaan 17 te Heerhugowaard.

De stichting zet zich in voor vluchtelingen en minima en iedereen die het even nodig heeft.

Enjoy heeft mooie 2de hands kleding en schoenen voor volwassenen en kinderen, voor een klein prijsje.
Daarbij is er een gratis kopje koffie aan de koffietafel.

De kinderen mogen een presentje uitzoeken bij vertrek uit de weggeefkast.

Kerstvakantie met de Vikingen

Bron + foto: Huis van Hilde

Speurtochten, poppentheater, knutselfeest en nog veel meer in Huis van Hilde.

In Huis van Hilde wordt kerst gevierd met de Vikingen. 

Er is een fantastisch kinderprogramma tijdens de vakantie. 

Rond het thema van de tentoonstelling is er van alles te beleven voor groot en klein, en veel activiteiten zijn gratis. 

Natuurlijk kun je zelf meedoen: knutsel een Vikingboot, doe de Runen speurtocht, ontdek de ArcheoHotspot of beleef een voorstelling.

Je kunt een van de gratis rondleidingen volgen, of samen met familie of vrienden van een overheerlijke kerstbrunch genieten. 

Bezoek ook de nieuwe tentoonstelling over Vikingen en de Graven van Holland; bijzonder zijn de onlangs in Bakkum opgegraven Vikingmunten die voor het eerst te zien zijn.

Kerststukjes maken bij de Schoorlse Duinen

Bron + foto: Buitencentrum Schoorlse Duinen

Kom in de gezelligste tijd van het jaar naar Buitencentrum Schoorlse Duinen. 

Met materiaal uit de duinen maak je zelf een origineel kerststukje. 

Enthousiaste vrijwilligers van Staatsbosbeheer staan klaar om je te helpen op woensdag 20 december van 14.30-16.00 uur en zaterdag 23 december van 11.00-12.30 uur, en van 14.00-15.30 uur. 
Het is geschikt voor alle leeftijden, en de kosten zijn €7,50 incl. materiaal.

Tip: neem een eigen snoeischaartje mee! Aanmelden kan online via de website: https://www.staatsbosbeheer.nl/kerststukjeschoorlseduinen.

Kinderworkshop vogelvoer maken

Bron + foto: Hortus Alkmaar

Woensdag 27 december is het weer kindermiddag bij Hortus Alkmaar. 

Deze keer gaan de kinderen vogelvoer maken. 

Ze gaan aan de slag met pinda´s, vogelzaad en vet om wintervoer te maken voor de vogels.

Het voer is decoratief en zorgt er ook voor dat je de hele winter vogels op bezoek hebt in je tuin. 

De workshop start om 13.30 uur en is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Ynske Hoekstra van MEC Alkmaar verzorgt de workshop.

De workshop wordt gegeven bij Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar. 

Aanmelden kan via info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639. 

Meer informatie is te vinden op onze website www.hortusalkmaar.nl.

Computer inloop bij Wonen Plus Welzijn

Bron: Wonen Plus Welzijn

Op donderdag 21 december, 4 januari en 18 januari is er weer de computer inloop bij Wonen Plus Welzijn. 

Heeft u een vraag of wilt u leren omgaan met uw tablet, laptop, navigatie, fotocamera of telefoon? 

Dan kunt u op donderdag in de oneven weken van 10:00 tot 12:00 aanschuiven bij de computer inloop, dat tegelijk plaats vind met de doet en ontmoet.

Neem uw apparaat mee en ze helpen u graag verder.
Het adres is Rozenlaan 2, in Heerhugowaard, en de activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, van alle leeftijden.

Als u vragen heeft kan u contact opnemen via tel. 072-5717170 of mail naar heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl.

Via www.wonenpluswelzijn.nl kunt u het activiteiten aanbod zien.

Zondag 9 januari Bingo

Bron+foto: Wonen Plus Welzijn

Elke tweede zondag spelen wij bingo. 

Elke keer hebben wij weer vele leuke prijzen en wat hebben wij een plezier samen. 

Komt u ook? 

De eerst volgende keer is zondag 14 januari. 

Onze gastvrouwen en heer hebben er alweer zin in en zijn al druk met de voorbereiding bezig om voor u de leukste prijzen te scoren. 

U kunt vanaf 12:30 inlopen en we starten om 13:00 met de activiteit. 

U kunt vanaf 12:30 inlopen en we starten om 13:00 met de activiteit.

Per bingokaart zijn de kosten €1 euro. 

Wilt u een heel boekje deze kost voor €5 euro met 5 kaarten erin. 

U mag zich aanmelden maar u bent ook welkom om aan te schuiven. 

Wij hopen u zondag 14 januari te zien bij ons. 

In Trefpunt Rozenlaan. 

Het adres is Rozenlaan 2 in Heerhugowaard. 

Opgeven kan bij Wonen Plus Welzijn tel.:072-5717170. 

Mail: heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl

De Meer dan handen Vrijwilligersprijzen

Bron: Vrijwilligers Centrale

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het met veel inzet en plezier. 

Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. 

Met de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet.

U kunt mede bepalen wie wint. 
Door te stemmen op het project en de vrijwilliger van uw voorkeur. 

Zij maken dan kans op de publieksprijs. Stemmen kan tot en met 30 januari 2018.

Stemmen kan op www.vrijwilligersprijzen.nl.

Let op: u kunt stemmen op 1 vrijwilliger voor de Vriendenloterij Passieprijs en op 1 lokale of landelijke vrijwilligersorganisatie.

Na het stemmen, ontvangt u een bevestigingslink in u mail om uw stem te bevestigen.

Huldiging Helden van Alkmaar

Dit jaar werden 54 vrijwilligers aangemeld voor de onderscheiding ‘Held van Alkmaar’. 

Zevenenveertig van hen waren vrijdag 8 december naar Buurtcentrum De Rekere gekomen om de medaille tijdens de feestelijke huldiging uit handen van Wethouder Anjo van de Ven de te ontvangen. 

De Vrijwilligers Centrale organiseerde het evenement dit jaar voor de zesde keer.

De onderscheidingen zijn toegekend aan vrijwilligers van negenendertig verschillende organisaties. 
Zo zijn er vrijwilligers onderscheiden van het Filmhuis Alkmaar en Humanitas tot KWF Kankerbestrijding en SV Koedijk en van Popkoor Together en het Respijthuis tot Turnvereniging Saturna.

Ongeveer honderdvijftig mensen, Helden en hun gasten, werden vrijdagmiddag gastvrij ontvangen in Buurtcentrum De Rekere.

Iedereen werd welkom geheten met een feestelijk hapje en drankje.
Eerde de Swart, directeur van de Vrijwilligers Centrale, opende het officiële gedeelte, waarna wethouder Anjo van de Ven namens de gemeente Alkmaar de aanwezigen toesprak.

Elke Held werd vervolgens persoonlijk naar voren geroepen.

Naast de medaille ontvingen de Helden ook een certificaat met daarin de persoonlijke motivatie voor de toekenning evenals een cadeautje namens de Vrijwilligers Centrale.

Kerstsfeer in het Stro

Bron + foto: IVN West Friesland

Hoe landelijk en natuurlijk kan Kerstmis zijn. 

Kerstavond, zondag 24 december, staan de staldeuren open op de biologische schapenboerderij van Mark en Anita van Alderwegen. 

Tussen 17.00 en 20.00 uur zijn bezoekers welkom op de Schapenstreek, De Gouw 57a, 1614 MB in Lutjebroek. 

Per auto te bereiken via de Kadijkweg. Gratis entree, maar laarzen aandoen is het advies.
Kerstmis beginnen tussen schapen in de stal, luisterend naar kerst- en winterverhalen is een bijzondere gebeurtenis voor grote en kleine bezoekers. 

De boerderij heeft ongeveer 100 melkschapen en lammeren die in oktober november geboren zijn. 

Met een beetje geluk zijn er zelfs nog een paar kleine lammetjes.
Van schapenmelk wordt kaas en ijs gemaakt die zachter en zoeter is dan geitenkaas. En gezonder dan koemelk voor mensen met darmklachten. 

Bezoekers mogen proeven en kunnen nog iets lekkers voor het kerstdiner kopen. 

De stallen zijn fris maar met een beker warme chocolademelk of koffie in de kantine warmt men weer op.

Zumba lessen bij Wonen Plus Welzijn

Bron: Wonen Plus Welzijn

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bewegen goed is voor het brein en het geheugen. 

Elke vrijdag om 11 uur hebben wij een uurtje zumba bij Wonen Plus Welzijn Heerhugowaard.

Met zumba verbrandt u veel calorieën en brengt uw lichaam mooi in vorm. 

De dansen worden opgebouwd uit diverse pasjes op opzwepende muziek. 

De dansen worden opgebouwd uit diverse pasjes op opzwepende muziek.

Tijdens de les traint u uw buikspieren, uw taille en de rest van uw lichaam.

De lessen worden gegeven op vrijdagochtend.

Van 11:00 tot 12:00. 

De lessen worden gegeven door een gecertificeerd Zumba docent. 

Voor 10 lessen betaald u € 50,- euro. 

Doet u mee? 

Uiteraard wordt er rekening gehouden met uw niveau. 

Adres: Trefpunt Rozenlaan, Rozenlaan 2 in Heerhugowaard. 

Voor meer informatie en aanmelding: heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl

Doet en ontmoet bij Wonen Plus Welzijn

Bron: Wonen Plus Welzijn

Elke donderdagochtend organiseert Wonen Plus Welzijn de Doet en ontmoet.

Bij de doet en ontmoet kan je gezellig samen spelletjes doen, en met elkaar drinken en kletsen. 

Wat ook leuk is, is dat de gastvrouw het leuk vind om voor te lezen. Als u de krant samen wilt lezen doet zij dit graag.

Vind u het leuk om samen iets te lezen in het West Fries? Zij vind het leuk om dit samen met u te doen.
De kosten voor de activiteiten zijn €2,- inclusief de koffie en thee.

Het adres is Rozenlaan 2, in Heerhugowaard, en de activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen, van alle leeftijden.

Als u vragen heeft mag u altijd even contact met ons opnemen via tel. 072-5717170 of mail naar heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl.

Via www.wonenpluswelzijn.nl kunt u het activiteiten aanbod zien.

65-jarig huwelijk echtpaar de Hoog-Uijtendaal

Bron + foto: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 11 december bracht burgemeester Bert Blase om 15.00 uur een bezoek aan het echtpaar de Hoog-Uijtendaal ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Herman de Hoog is op 21 maart 1931 geboren in Gouda.

Mevrouw Nikki Uijtendaal is op 6 juli 1931 geboren in Bloemendaal.

Zij zijn op 10 december 1952 getrouwd.

Kerststukjes maken bij Museum Broekerveiling

Bron + foto: Musseum Broekerveiling

Op woensdag 20 december van 13.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen bij Museum BroekerVeiling een mooi kerststukje komen maken om de kerstsfeer in huis te halen.

Deze gezellige kinderactiviteit vind plaats in onze overdekte en verwarmde lighallen, dus is het ook hartstikke leuk als het weer wat minder is.

Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen jonge en oudere kinderen zich helemaal uitleven in de knutselhoek.

Klaar met je kerstcreatie? In de lighallen kan je allemaal oudhollandse spelletjes spelen, en natuurlijk kan je deze dag ook varen en veilen. 

Buiten kun je een SuperKOOLe actieve Keurtocht doen en voor de allerkleinsten hebben we een spannende speurtocht met Jaffa de weegschaal.

Voor het museum gelden deze dag de normale entreeprijzen, de Museumkaart wordt geaccepteerd.

Test van Thomas 5

Dit is test 5

Met copyright

Test van Thomas

Copyright wel ingeschakeld

Niet verplicht

Niet ingevoerd

Test bericht van Thomas

Dit is een test bericht van Thomas zonder copyright. In settings nog uitgeschakeld.

Tamme ratten en hamsters

Bron + foto: IVN West-Friesland

Zondag 17 december van 14.00 – 16.00 uur krijgt het IVN West-Friesland slimme snuffelaars op bezoek. 

Tonia neemt haar tamme ratten en hamsters mee naar het Streekbos Paviljoen. 

Ze vertelt over de leefwijze, verzorging, aankoop, eetgewoonten en voortplanting van deze intelligente knaagdieren. 

Zie ook www.rodentclubrattonia.com

De ratten van Tonia zijn ‘filmsterren’ en bekend bij film en televisie opnames. 

Ratten kunnen heel tam worden als ze regelmatig worden opgepakt en leren snel. 

Ze herkennen hun baasje aan de geur. 

Het zijn van nature schemerdieren, maar zijn meestal ook overdag actief. 

Ratten zijn groepsdieren dus willen graag samen wonen met meerdere ratten van hetzelfde geslacht. 

Als je ratjes wilt hebben dan moet je er dus altijd twee kopen bij een rattery. 

Hamsters zijn populaire huisdieren voor kinderen; er zijn veel kleuren en vachttypen. 

Van nature zijn ze heel actief. 

Een tredmolentje in hun hok is leuk en nodig voor de lichaamsbeweging. 

Ze worden gemiddeld twee tot drie jaar oud.

Verse oliebollen van De Geuzen

Bron tekst + foto: Scoutinggroep De Geuzen

Ook dit jaar bakt scoutinggroep de Geuzen uit Alkmaar oliebollen. 

Een gezellige scoutinggroep die met elkaar samenwerkt om de smakelijke oliebollen te bakken. 

Net als voorgaande jaren, werkt iedereen met hart en ziel aan de bollen van de bereiding tot de bezorging bij u thuis.
Vrijdag 29 december om 4 uur ’s morgens beginnen meer dan 100 vrijwilligers van scoutinggroep De Geuzen met het bakken van 20.000 oliebollen.

De opbrengst wordt gebruikt voor een nieuw dak op het clubhuis.

Blijft u liever thuis, dat komt goed uit. Onze scouts komen vanaf 6 december langs de deur om de oliebollen te verkopen. 

Bestellen via internet is ook mogelijk. Zo kunt u de overheerlijke Geuzenbollen met Oud en Nieuw niet missen.

Tot en met 28 december kunt u de oliebollen bestellen op oliebol.de-geuzen.nl en telefonisch op 06 17 531 477.

De oliebollen kosten €6,- per zak van 10 bollen, met of zonder rozijnen naar keuze.

Uw bollen worden bezorgd op zaterdag 30 december tussen 10.00 en 16.00 uur.

Ook bedrijven kunnen bestellen via bovenstaande website en telefoonnummer.

Inschrijving Santa Run nu open

Bron tekst + foto: Rotary Langedijk Geestmerambacht

De gezamenlijke Rotaryclubs Langedijk- Geestmerambacht en Heerhugowaard-Langedijk organiseren voor de 3e keer een speciale sponsorloop op zondagmiddag 17 december 2017 om 14.00 uur. 

De naam van de sponsorloop is “Santa Run” omdat alle deelnemers aan de wandeling van 5 km en de wedstrijdloop van 5 en 10 km verkleed zullen gaan als Kerstman.
De goede doelen die volledig in het teken van de armoedebestrijding staan zijn de kledingbank Heerhugowaard, Voedselbanken Alkmaar en omgeving. 

De warming up is vanaf 13.00 uur en start en finish zijn vanaf het hart van het “Coolplein” bij Middenwaard. 

De wethouder van Heerhugowaard zal assisteren bij het startschot, de prijsuitreiking en het overhandigen van de cheques.
De voorzitters van beide Rotaryclubs verwachten een gezellige opkomst gelet op het actuele thema en het ludieke karakter van de loop. 

De wandelaars lopen de Santa Run Middenwaardloop die uiteraard door Middenwaard heen gaat en langs de nieuwbouw van de Hoofdsponsor Segesta, achter de Mediamarkt.

Inschrijven kan op www.coolheerhugowaard.nl. 

Deelname is slechts €10 per persoon en dat is inclusief Kerstmanpak en medaille, of kom in uw eigen kerst creatie.

Hugo Boys troeft koploper af

Bron tekst: Gerrit van Kleef

Met een enorme drive en goed combinatievoetbal verrasten Hugo Boys Koedijk en dit resulteerde al snel in een aantal goede kansen voor Thijs Wolkers (2x) en Thomas Kunst. 

De druk op het doel van Koedijk werd groter en groter en na goed voorbereidend werk van Bo Groen, was het Bob de Wit die attent van dichtbij intikte in de 10e minuut.

En de Noordenders voelden dat er méér in zat. Nog geen 5 minuten na de eerste treffer tekende Jeffrey de Cocq van Delwijnen voor de 2-0.

Hugo Boys was tot dan toe heer en meester en Koedijk was duidelijk overrompeld. Toch werden ze niet veel later weer in het zadel geholpen door een knullige fout in de Hugo Boys-verdediging.

Een te zacht teruggespeelde bal werd onderschept door Koedijk-spits Hoekstra die alleen op keeper Beers af liep. De Hugo Boys doelman redde maar nam daarbij ook de man mee.
Scheidsrechter Pourkhomami was mild in zijn beslissing. Een penalty en een gele kaart voor keeper Beers.

De strafschop werd strak ingeschoten en Koedijk deed weer mee.

Beide ploegen startte de tweede helft weer furieus, waarbij Koedijk wat meer aandrong dan in het eerste gedeelte.

De duels waren fel en werden soms zelfs wat grimmig. Tot echte kansen kwam het echter niet meer waardoor Hugo Boys de overwinning knap over de streep trok.

Samen bidden voor Heerhugowaard

Bron: Sjaloom

Op zaterdagmorgen 16 december wordt er weer een speciale tijd van gebed gehouden voor Heerhugowaard.

Mensen vanuit diverse kerkgenootschappen, allen wonende in Heerhugowaard komen bijeen om, in eenheid, te bidden voor de plaats waarin wij wonen. 

Wij denken dan aan de vele jonge mensen, de scholen, het gemeentebestuur, de overheid, de ouderen, de gebroken gezinnen, de gevangenen, de zieken, de vreemdelingen, de voorgangers enz. dus voor geestelijke en maatschappelijke en sociale noden in onze eigen woonplaats.

Deze gebedsochtend wordt gehouden op iedere 3e zaterdag van de maand gehouden in een bovenzaaltje van Stationsweg 15 en duurt van 9.00 tot ± 10.30 uur.

Een ieder die ook mee wil bidden is van harte welkom.

Info: tel.nr. 5712624

Pietendorp trok 16.450 bezoekers

Bron tekst + foto: Zuiderzeemuseum

Het Pietendorp in Enkhuizen trok dit jaar 16.450 bezoekers. 

Tijdens deze twaalfde editie stonden Havenpieten, Muziekpieten, Schoolpieten, vliegende Pietenracepieten en Pakhuispieten klaar om samen met de kinderen te spelen, feesten en de verjaardag van Sinterklaas voor te bereiden. 

Nieuw dit jaar was het Chocoladeletterpakhuis, ieder kind kon hier een chocoladeletter winnen en speciale chocoladeletter LINGO spelen. 
De kinderen brachten verder onder andere een bezoekje aan de pepernotenbakkerij, stoombootjescarroussel en pietenpakkenwasserij. 

De eerste editie van het Pietendorp vond plaats in 1995. 

Sinds die editie blijft het Pietendorp in ontwikkeling en is het uitgebreid met meerdere bezoekersdagen en nieuwe activiteiten.
Het Pietendorp vond dit jaar plaats op zaterdag 25, zondag 26 november en zondag 3 december.

Naast deze bezoekersdagen was er op vrijdag 1 december een scholendag, waarop verschillende klassen langskwamen.

Het museum is zeer tevreden met het bezoekersaantal van 16.450, gezien de druilerige weersomstandigheden.

Decemberconcert Vita Accordeonistica

Bron tekst + foto: Vita Accordeonistica ‘83

Op zaterdag 9 december 2017 geeft de Heerhugowaardse Accordeonvereniging “Vita Accordeonistica ‘83” een decemberconcert in de Ontmoetingskerk.

Er wordt gespeeld o.l.v. dirigente Christa Groeneveld, samen met het Ritmisch koor “Heilig Hart” uit Heerhugowaard De Noord o.l.v. dirigente Trudi Hand.

Het concert begint om 20.00 uur, en het Ontmoetingscentrum “De Brink” is om 19.30 uur open.
Ontmoetingscentrum “De Brink” bevindt zich aan Middenweg 168, 1702 HE Heerhugowaard.

Er zal een zeer gevarieerd programma van accordeonmuziek en zang ten gehore worden gebracht.

In de pauze van dit concert is er een verloting, waarmee leuke prijzen zijn te winnen.
De toegangsprijs bedraagt €8,50 p.p. en de kaarten zijn voor aanvang van het concert verkrijgbaar aan de kassa.

Donateurs kunnen tegen een gereduceerd tarief naar dit concert.

Informatie over de vereniging is te vinden op www.vita-heerhugowaard.nl

Werkzaamheden herinrichting N241

Bron tekst + foto: Provincie Noord Holland

De provincie Noord-Holland voert op 8 december 2017 de laatste asfaltwerkzaamheden uit aan Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. 

Op enkele afrondende werkzaamheden na is de herinrichting van de 10 kilometer lange Provincialeweg (N241) klaar. 

Met de herinrichting van de N241 is de veiligheid op diverse plekken verbetert en kan het verkeer beter doorrijden.
In 2018 worden nog enkele opruim- en restwerkzaamheden uitgevoerd. 

De provincie plaatst dan de ANWB bewegwijzering, plant de laatste hagen langs de Provincialeweg (N241) en vernieuwt het fietspad tussen de fietsstraat en Havenstraat. 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen en de beperkte ruimte bleek dat eerder niet mogelijk. 

In het nieuwe jaar organiseert de provincie de officiële opening.
Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: infoN241@noord-holland.nl.

De werkzaamheden zijn ook te volgen op www.noord-holland.nlN241.

Geïnteresseerden zijn vooralsnog van harte welkom bij het Infopunt N241 aan de Havenstraat in Zijdewind (ketenterrein tegenover nr. 121), open op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatiebijeenkomst over obesitas

Bron + foto: Noordwest Ziekenhuisgroep


De chirurgen van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) uit Beverwijk en Noordwest Ziekenhuisgroep houden op woensdag 13 december een informatiebijeenkomst over ‘obesitas’ (zwaarlijvigheid). 

De bijeenkomst is bestemd voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden. 

De avond is van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Pieter van Foreestzaal van locatie Alkmaar, huisnummer 015, ingang Metiusgracht. 

De toegang is gratis.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen de chirurgen over het gehele behandelpakket obesitas: de begeleiding, de diverse behandelmethoden, en de verschillende maag verkleinende operaties. 

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. 

De zaal is vanaf 18.30 uur open.

Steeds meer Nederlanders hebben overgewicht, waarvan een groot deel zelfs in een ernstige vorm. 

We spreken dan van obesitas. 

De informatiebijeenkomst is een initiatief van de chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep, Rode Kruis Ziekenhuis en de Nederlandse Obesitas Kliniek.

Om deze bijeenkomst bij te wonen is aanmelding gewenst. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met afdeling patiëntenvoorlichting van locatie Alkmaar, telefoon (072) 548 3500 of

info-alkmaar@nwz.nl.