Bergen tekent manifest

Gemeenten in de regio, waaronder Bergen, hebben het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)’ ondertekend. 

Daarmee spraken zij af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak. 

Het is een duidelijk signaal dat zij duurzaamheid belangrijk vinden en het gebruik van duurzame producten en diensten stimuleren.
Door verder te kijken dan alleen naar de prijs maar ook mens en milieu, worden leveranciers gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

Namens gemeente Bergen ondertekende wethouder Odile Rasch al eerder het Manifest. 

Voor deze gemeente is inkoop een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid.
De vier wethouders benadrukten dat de gemeenten op deze manier stappen zetten naar een duurzame toekomst.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan voor hun eigen bijdrage aan MVI. Dat moet voor 1 juli 2018 klaar zijn.

Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk.

De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door inkoopsamenwerking Stichting RIJK.