Bergen ondertekent convenant

Zesentwintig partijen, verenigd in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust, hebben donderdag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust.

Gemeente Bergen en negen andere Noord-Hollandse kustgemeenten, de bestuurders van de provincie, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties streven naar een goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de kust zo een kwaliteitsimpuls geven.
De partijen stellen dat de kust grote natuur- en landschapswaarden heeft, waarden die we moeten beschermen. 

Daarnaast moet de kust economisch sterk en aantrekkelijk blijven. In het convenant zijn afspraken gemaakt waar op het strand wel en niet nog gebouwd mag worden en waar de natuur voorrang krijgt.

Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040.

De strandzonering waarover afspraken zijn gemaakt, richt zich alleen op het strand.

Op basis van de samenwerkingsagenda zullen de betrokken partijen de afspraken uit het Toekomstperspectief uitwerken voor de duinen en binnenduinrand.