Provincie gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 8 maart 2018 hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement aardgasvrije nieuwbouw getekend.

Daarin spreken zij de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten.

De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen in Heerhugowaard.

Hiermee heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.
Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd dat in Nederland in 2050 de energievoorziening bijna volledig duurzaam moet zijn.

Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet.

In plaats daarvan ontstaat een warmterecht.

Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord nu met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren.
Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.

Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.’