Tijdelijk bouwverbod Leeghwaterbrug (n242) in Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk bouwverbod opgelegd aan de bouw van de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm. In verband met veiligheid heeft de gemeente daarom als vergunningverlener bepaald dat de nieuwbouwwerkzaamheden aan het brugdeel, die op korte termijn zouden beginnen, voorlopig niet kunnen starten. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de bouwstop heeft op de planning en de einddatum van het project. 

Tijdelijk bouwverbod 

Gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland stellen veiligheid centraal. Het tijdelijke bouwverbod geldt voor de realisatie van de fundering van de brug. Van diverse onderdelen zijn de constructieve tekeningen en de berekeningen van de aannemer niet goedgekeurd. Dit bouwverbod geldt tot het moment dat de aannemer goedkeuring heeft gekregen op de nog aan te leveren plannen. De verwachting is dat het bouwverbod consequenties heeft voor de planning. Op dit moment is nog niet duidelijk of die consequenties ook van invloed zijn op de einddatum van het project. Het streven van de aannemer, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland blijft er op gericht de werkzaamheden in maart 2019 af te ronden en de brug te openen. 

Vervanging Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug in de N242 te Alkmaar is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Daarom heeft provincie Noord-Holland besloten tot een grootscheepse en kostbare renovatie en nieuwbouw. Het brugdeel richting Alkmaar stamde uit de jaren 50 en was aan het einde van zijn levensduur. Het werk bestaat uit het slopen van de complete constructie, fundering en de brug zelf. Alles wordt nieuw gebouwd. Met deze nieuwe brug is de bereikbaarheid van Noord-Holland voor de komende 50 jaar weer verzekerd. 

Het verkeer gaat nu over het reeds vernieuwde brugdeel. In beide richtingen zijn 2 rijstroken beschikbaar. In deze tijdelijke situatie zijn de rijstroken in verband met de beperkte breedte van de brug smaller. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/leeghwater

Groep 8 van de Paperclip in de finale van het Unicef Kinderrechten Festival

Groep 8 maakt zelf indrukwekkende film over kinderslavernij

Gisteren heeft groep 8 van De Paperclip de finale bereikt van het Unicef Kinderrechten Festival in Utrecht. Een geweldige prestatie en de kers op de taart in de feestweek van het 25-jarig jubileum van de Paperclip. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar kinderrechten, zelf een filmscenario geschreven, de filmset gemaakt en fantastisch geacteerd.

Op aangeven van Rosan Limburg van de Bibliotheek op school, is groep 8 in aanraking gekomen met het project van Unicef. Alles rondom kinderrechten is besproken in de groep. De kinderen hebben veel geleerd en realiseren zich terdege dat zij in Nederland een veilig en beschermd leven hebben.

De halve finale in Utrecht was uniek om mee te maken. Bioscoop Pathé Rembrandt was ook dit jaar het decor van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival, editie Utrecht. Aan de Oudegracht streden kinderen van basisscholen én de buitenschoolse opvang voor het felbegeerde finaleticket. Hoe cool dat je dan ook nog zélf je film mag aankondigen op het grote podium. De meiden hebben het geweldig gedaan! Op naar de finale op 29 juni!

Bekijk de film

Kinderrechtenverdrag

Het KRFF-project is een samenwerking tussen UNICEF Nederland en Hollywood in de Klas. In het filmeducatieproject vertalen kinderen uit groep 6, 7 en 8 hun ideeën over kinderrechten in een zelfgemaakte korte speelfilm. De afgelopen periode namen leerlingen onder leiding van filmcoaches hun eigen kinderrechtenfilm op. Alles deden ze zelf: van script schrijven, de rolverdeling tot animaties tekenen. Vóór de start van de opnames krijgt de klas les over het Kinderrechtenverdrag, waaruit ze een recht kiezen om te verfilmen. De films gaan vervolgens in première in echte bioscopen. Het project eindigt met de landelijke finale in bioscoop Pathé Tuschinski op vrijdag 29 juni.

YouTube kanaal

Alle kinderrechtenfilms zijn te bekijken op het KRFF YouTube kanaal. In amper vijf jaar tijd heeft het kanaal al meer dan 31.000 abonnees. De videowebsite is geliefd onder kinderen en staat inmiddels in de top 200 van best bekeken Nederlandse YouTube kanalen. In februari van dit jaar behaalde KRFF maar liefst drie miljoen (!) views. Daarnaast haakt het KRFF YouTube kanaal met speciale afspeellijsten aan op actualiteiten. Zo stonden er op de Internationale Dag van het Gezin (15 mei) kinderrechtenfilms over ‘recht op familie’ centraal.

Hugo Boys behaalt nacompetitie

Op een zon overgoten zondag op het Hugo’s sportpark heeft Hugo Boys de nacompetitie gehaald door WMC te verslaan met 2-1. 

Hiermee spelen de Noordenders nog minimaal een en maximaal 3 wedstrijden. Zondag 3 juni speelt Hugo Boys uit bij Succes.

De Noordenders toonde het betere van het spel en creëerde enkele kansen, maar kwam nog niet tot scoren.

Een kwartier voor rust kopte Bart van der Burg raak uit een corner van Jos Rendering. 
Hugo Boys voetbalde goed en creëerde kansen, maar kon de score niet uitbouwen.

WMC profiteerde vervolgens van een lange bal die doorschoot en scoort 1-1.

Twintig minuten voor tijd bracht Hugo Boys een extra spits in, maar resulteerde niet direct voor meer kansen.

Pas een paar minuten voor tijd scoorde Thijs Wolkers via een WMC been de 2-1 en zette hiermee de eindstand op het bord.

Wisselpresentatie in Museum BroekerVeiling

Museum BroekerVeiling heeft een grote verzameling museumstukken in het depot, die zich – onzichtbaar voor onze bezoekers – in de kelder van het gebouw bevind.

Hier word de collectie onder optimale omstandigheden behouden en gedocumenteerd, zodat dit prachtige culturele erfgoed nog generaties behouden kan blijven.

Hartstikke goed, maar ze willen bezoekers graag wat meer laten zien van deze prachtige stukken.

Twee keer per jaar wil Museum BroekerVeiling daarom een deel van deze museumstukken laten zien, door middel van een wisselpresentatie met de naam “Uit het depot”.

De wisselpresentatie kan, dankzij de steun van Stichting Lief Langedijk en de inzet van onze SuperKOOLe vrijwilligers, plaatsvinden in de expositiezaal in entréegebouw de Toekomst. 

De eerste ‘Uit het depot’ zal geopend worden op vrijdag 1 juni en gaat over hoeden, petten, hulletjes en boerenhoedjes.

Het dragen van iets op je hoofd was nog niet zo lang geleden heel alledaags voor de mensen die hier leefden en werkten.

Of je nu tuinder was, dienstmeid, bakker, huisvrouw of burgermeester; iedereen droeg een hoofddeksel.

En niet alleen buiten, ook vaak binnen tijdens een ijskoude winter, maar ook in een snikhete zomer. 

Het dagelijkse straatbeeld is altijd aan verandering onderhevig, dat is van alle tijden. Wat we vandaag normaal vinden was vroeger misschien wel raar.

Provincie investeert in verkeersveiligheid

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen.

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.
Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen.

Van de € 14 miljoen wordt ruim € 1,6 miljoen toegekend aan tien projecten in de regio Kop van Noord-Holland.

Zo is er onder andere een subsidiebedrag van €501.622 toegekend aan de gemeente Hollands Kroon voor het veiliger maken van de bermen in het buitengebied.

Ook is de subsidieaanvraag voor de reconstructie van de Emmalaan en omstreken in de gemeente Texel toegekend. 

De gemeente wil dit gebied verkeersveiliger maken door onder andere de snelheid te reduceren en voor veilige fiets- en voetgangersoversteken te zorgen.

De provincie Noord-Holland heeft ook subsidie toegekend voor de aanleg van een volwaardig fietspad bij de Duinweg in de gemeente Den Helder.

Maaien groene dijken van start

Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden.

Tot half juli maait Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zo’n 1350 kilometer.

Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. 

Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.
Twee keer per jaar maait het hoogheemraadschap de groene dijken in Hollands Noorderkwartier. Vanaf juni en vanaf 1 september tot half oktober nogmaals. 

Het maaien gebeurt in perioden dat de natuur relatief het minste schade oploopt.

Dankzij een zorgvuldig maaibeleid -dus niet te veel en niet te weinig- richten planten en grassen hun energie in wortelvorming in plaats van bladvorming. 

Dat is goed voor een stevige dijk. HHNK maait machinaal, door beweiding met schapen, of door een combinatie van beide.
Zonder de maairondes zouden berenklauw, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand krijgen en andere planten verdringen.

Hoe meer variatie, des te beter het netwerk van wortels onder de grond. Wortels grijpen in elkaar en ‘kitten’ de bodemdeeltjes aan elkaar doordat ze via wortelhaartjes en schimmeldraden wortelsappen uitscheiden.

Dit zorgt voor een betere beschermende toplaag en daarmee een stevige waterkering. Een goede toplaag beschermt de dijk tegen erosie. Het regenwater loopt van de dijk af zonder gronddeeltjes mee te spoelen.

Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 7 en 8 juni tijdelijk dicht voor gemotoriseerd verkeer

De provincie Noord-Holland voert een onderzoek uit naar de oplegging van de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk. Hierbij wordt gekeken of het geluid afneemt wanneer de oplegging van de brug wordt aangepast. Daarvoor is het noodzakelijk de Broekhornerbrug af te sluiten op 7 en 8 juni van 09:00 tot 15:00 uur.

De fietsbrug naast de Broekhornerbrug blijft voor (brom)fietsers beschikbaar. Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk het gemotoriseerde verkeer om te leiden. De werkzaamheden zijn beperkt zichtbaar, omdat ze grotendeels onder de brug plaatsvinden.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Broekerweg, Westerweg (N242), Nollenweg (N508) of Provincialeweg (N504) naar de Schagerweg (N245), Nauertogt en Westelijke Randweg en vice versa.

Breedte- en snelheidsbeperking scheepvaart

Voor de scheepvaart geldt ter plaatse van de brug een breedte- en

snelheidsbeperking. Van woensdag 6 juni 13:00 uur tot en met vrijdag

8 juni 2018 16:00 uur is de doorvaart met een meter versmald. Om hinderlijke waterbeweging te vermijden l is de maximum snelheid 6 km per uur.

Werkzaamheden

De Broekhornerbrug is in 2015 vervangen. De nieuwe brug bleek na ingebruikname meer geluid te maken. De omgeving ondervindt hier hinder van. De provincie heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen. Deze onderzoeken hebben tot aanpassingen geleid. De geluidsafname is echter nog niet voldoende. Daarom volgt er nu een onderzoek naar de oplegging van de brug. Aan een zijde van de brug wordt een nieuwe oplegging aangebracht, waarna een geluidstest volgt. Mocht dit onderzoek tot een aanzienlijke geluidsafname leiden, dan volgt ook een aanpassing van de oplegging aan de andere zijde van de brug.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Voorbereidingen Zomertoer

De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor de Zomertoer HHW op het Stadsplein in Heerhugowaard.

Op zaterdag 14 juli tussen 20.00 en 01.00 uur zal het feest weer los barsten, voor jong en oud en op zondag 15 juli vanaf 12.00 is het dan alweer de 7e editie van de RADIONL Zomertoer in Heerhugowaard.

Er treden uiteraard weer diverse bekende artiesten op en het zal weer een heel spektakel stuk geven.

Het gehele festijn is weer live te volgen op RADIONL via de 104.7 MHz en ook Heerhugowaard Alife (Ziggo 47) zal uitgebreid verslag doen van de festiviteiten op het Stadsplein.

De organisatie werkt al samen met de gemeente Heerhugowaard en is nu op zoek naar bedrijven die willen sponsoren om het unieke evenement te ondersteunen en om voor gratis entree te blijven gaan.

Meer informatie op www.zomertoerhhw.nl

Dingen die Swingen!

Op zondagmiddag 24 juni geeft het Cohda Kwartet in de Kooger Kerk in Zuid Scharwoude een concert met een thema dat toegankelijk is voor alle oren: ‘Dingen die Swingen!’ Jazz-, klassieke- en wereldmuziek in één concert.

De 4 blokfluitisten van het Cohda Kwartet komen met een flinke stapel instrumenten naar Noord Holland en laten u een concert horen met muziek van de laatst 400 jaar; van William Byrd uit de zestiende eeuw tot jazzy stukken uit deze eeuw.
Er klinken vele verschillende blokfluiten; van de kleine sopraanblokfluit van 30 centimeter tot één van de grootste; de contrabasblokfluit van bijna 2 meter.

Op 24 juni worden alle leden van de blokfluitfamilie aan u voorgesteld.

Het Cohda Kwartet is spontaan ontstaan als een ad hoc kwartet voor een concert maar tijdens dat optreden hebben deze spelers elkaar helemaal gevonden in de liefde voor de blokfluit en het spelen in kwartetvorm en het krijgt dus een vervolg…een Co(h)da.
Door de lichtheid en het afwisselende karakter, is dit concert ook zeker geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

Het concert begint om 15.00 uur.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen gratis komen luisteren. Volwassenen betalen €12,50 aan de deur of €10,- bij reservering via cohdakwartet@gmail.com

Brocante Zomer Fair

Bij Kasteel Radboud in Medemblik vindt zaterdag 23 en zondag 24 juni de Brocante Zomer Fair plaats.

Standhouders bieden op het kasteel stijlvolle, gezellige, romantische en antieke waar aan.

De Brocante Zomer Fair is beide dagen voor publiek geopend van 10.30 tot 16.30 uur.

De entreeprijs bedraagt €5,- per persoon en toegangskaarten kunnen aan de kassa worden gekocht. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel Stichting Kinder Kankervrij (KiKa).
Op de fair zijn voornamelijk spullen van antiekmarkten uit Frankrijk en België te vinden.

De stijl is wat ‘sleets’, hetgeen inhoudt dat de antiek doorleefd is. De woonproducten zijn een selectie uit een verscheidenheid van stijlen en periodes.

Denk aan vrouwelijke boudoirs, charmante speelgoed, prachtige meubels, kerkrelikwiën en nog veel meer.

‘Deze producten zijn de details die van een huis een thuis maken. Niet per se perfect, want wij zien de schoonheid van imperfectie’, aldus Sandra Top van de Stichting Stal 135.
Het is niet de eerste keer dat de brocante fair Kasteel Radboud aandoet. Twee jaar geleden werd ook een markt gehouden. 

Nu de verbouwing van het kasteel in april klaar is, betekent het voor bezoekers dat ze onder andere gebruik kunnen maken van het gezellige kasteelterras.

Buitenspeeldag

Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op om van de bank te komen en in hun buurt speelactiviteiten voor kinderen te organiseren. 

Op woensdag 13 juni 2018 maken ze van Nederland één grote speelplek tijdens de Buitenspeeldag. 

Na de record-editie van vorig jaar met meer dan 105.000 spelende kinderen willen ze dit jaar nog meer kinderen laten buitenspelen. 

Laat zien wat jij doet op de 11e editie van de Buitenspeeldag. Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl.

Jantje Beton en Nickelodeon roepen speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven, gemeenten en iedereen die spelen leuk en belangrijk vindt op om een Buitenspeeldag te organiseren.

Zodat zoveel mogelijk kinderen op 13 juni buitenspelen.

Ze hopen dat iedereen een buitengewoon leuk en actief programma organiseert, waarbij kinderen een gat in de lucht springen.

Kandidaten Burgemeester Heerhugowaard

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heerhugowaard hebben 12 personen gesolliciteerd, 5 vrouwen en 7 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heerhugowaard.

Van deze kandidaten hebben of hadden 9 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 3 personen hebben een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in december 2018 worden benoemd.

3e jeugd triatlon Heerhugowaard

Na het grote succes van de eerste 2 edities van de jeugd triatlon vorig jaar, wordt deze ook dit jaar georganiseerd door DTC, de triatlon vereniging uit Heerhugowaard e.o. 

Maar voor het zover is, kan de jeugd zich trainen tijdens 4 clinics. DTC richt zich op scholieren van 8 t/m 16 jaar. 

Het hele programma bestaat uit 4 clinics en een afsluitende triatlon bij het strand van Luna op vrijdagavond 6 juli om 19.00 uur.

In de 4 clinics, die gegeven worden door echte triatlon trainers krijgen de scholieren de fijne kneepjes van het vak, zwemmen, fietsen èn lopen komen aan bod.

De eerste clinic vindt plaats op vrijdagavond 8 juni. De kosten voor de clinics en de afsluitende triatlon zijn slechts €10,- Inschrijven kan via www.dtc-triatlon.nl.

De clinics worden mede mogelijk gemaakt door Steboma en de juniorkamer Heerhugowaard.
De clinics zullen naast de 3 onderdelen van de triatlon zich ook richten op het wisselen, want de triatlon bestaat tenslotte uit 3 verschillende onderdelen: zwemmen, fietsen en lopen.

Belangrijk is het om bij deelname goed te kunnen zwemmen, minimaal zwemdiploma B. 

Een racefiets is leuk, maar zeker niet nodig! Een goede helm wel, want na de clinics zal het tempo op de fiets een stuk hoger liggen.

Concert wereldmuziek ‘Tadam in de Hortus’

Op zondag 3 juni verzorgt het Alkmaarse koor Tadam! het gevarieerde concert ´Tadam! in de Hortus´. 

Het is een programma vol prachtige wereldmuziek. 

Bij mooi weer wordt het concert buiten gehouden; bij minder mooi weer in de grote kas.

Tadam is een bijzondere groep van 17 eigenzinnige vrouwen die al jaren hun liefde voor wereldmuziek delen. 

De groep staat onder leiding van Inez Vermooten. 

Tadam zingt meerstemmig en vaak a capella liederen en liedjes uit Lapland tot Zuid-Afrika, van Rusland tot Chili. 

Datum: zondag 3 juni 2018

Tijd: 14.00 – 16.00 uur met om 14.45 uur een pauze

Kosten: € 12,50 inclusief entree van de tuin en consumptie

Reserveren: reserveren@tadam.nl of bel 06-49391776

Meer informatie: via www.hortusalkmaar.nl

Informatiebijeenkomst over depressie

Hoe herkent u een depressie? Wat is daarbij anders als een dip of niet goed in uw vel zitten?

Op dinsdag 29 mei 2018 organiseert GGZ Noord-Holland-Noord een informatiebijeenkomst over depressie.

De bijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur in Bergen NH. U bent van harte welkom! Depressie komt veel voor, iedereen kan er in zijn leven mee te maken krijgen.
Als u eraan lijdt, kunt u ondergedompeld raken in somberheid, interesse verliezen in mensen en de dingen om u heen, u kunt niet meer echt genieten.

Wanneer de gevoelens van somberheid langer aanhouden en niet vanzelf overgaan, kan behandeling noodzakelijk zijn.

Vaak dan ontstaat ook veelal de behoefte om antwoorden te krijgen op vragen.

Er wordt een inleiding gehouden door mevrouw M. Mascini, psychotherapeut bij GGZ Noord-Holland-Noord.

De lezing vindt plaats op 29 mei van 19.00 tot 21.00 in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Bergen, Dreef 1, 1861 TX Bergen.

Entree is €3,-. In de bibliotheek kunt u niet met contant geld betalen. Via pin of iDEAL kunt u ieder bedrag, zonder extra kosten, betalen.

Reserveren is gewenst, via telefoonnummer: 072 589 43 60 of kijk voor meer informatie en digitale aanmelding op: www.ggz-nhn.nl/agenda

Informatiebijeenkomst over obesitas

De chirurgen van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) uit Beverwijk en Noordwest Ziekenhuisgroep houden op woensdag 30 mei een informatiebijeenkomst over een operatieve behandeling van ‘obesitas’ (zwaarlijvigheid).

De bijeenkomst is bestemd voor mensen met (morbide) obesitas, hun naasten en andere belangstellenden.

De avond is van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Pieter van Foreestzaal van locatie Alkmaar, huisnummer 015, ingang Metiusgracht.

De toegang is gratis.
Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen de chirurgen over het gehele behandelpakket obesitas: de verschillende maag verkleinende operaties in het Rode Kruis Ziekenhuis en het begeleidende traject door de Nederlandse Obesitas kliniek.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Steeds meer Nederlanders hebben overgewicht, waarvan een groot deel zelfs in een ernstige vorm. We spreken dan van morbide obesitas.

Al deze extra kilo’s veroorzaken grote gezondheidsproblemen, nu en in de toekomst.

Mensen met obesitas kunnen voor behandeling terecht in het RKZ Obesitascentrum, waar een professioneel en gespecialiseerd behandelteam aanwezig is.

Om deze bijeenkomst bij te wonen is aanmelding gewenst. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met afdeling patiëntenvoorlichting van locatie Alkmaar, telefoon (072) 548 3500 of info-alkmaar@nwz.nl.

Bijeenkomst voor mantelzorgers

Op dinsdag 29 mei organiseren Het Behouden Huis en Wonen Plus Welzijn opnieuw in samenwerking een mantelzorgbijeenkomst. 

U bent van harte uitgenodigd.

Tijdens de middag wordt er een interactieve workshop grenzen stellen gehouden. 

Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontmoeting en een persoonlijk gesprek.

De workshop wordt gehouden in de Anbouw, aan de Dorpsstraat 610 in Noord-Scharwoude. 

We starten de middag om 14:00 uur met koffie en thee en zullen de bijeenkomst om 16:00 uur afronden.

Wilt u zich van te voren even aanmelden?

Het Behouden Huis, info@behoudenhuisoudkarspel.nl, 0226-753063.

Wonen Plus Welzijn, langedijk@wonenpluswelzijn.nl, 0226-318050.

Koken met wilde planten

Op maandag 28 mei verzorgt voedingsdeskundige Krista Boots een lezing/proeverij over koken met wilde planten.

In het kader van het internationale jaar van de voedselzekerheid organiseert Hortus Alkmaar elke maand een lezing of workshop over voeding en gezondheid.

Deze keer gaat het over eten uit de natuur, volgende keer, op 20 juni, is er een lezing/proeverij over eetbare bloemen.

Dat je van ´onkruid´ uit je tuin heel lekkere gerechten kunt maken, weet lang niet iedereen.

Maak bijvoorbeeld eens een pesto van zevenblad, soep van brandnetels of een salade met paardenbloemen of madeliefjes.

Je zult versteld staan hoe lekker en voedzaam dat is.

Krista vertelt er van alles over en natuurlijk valt er tijdens de avond ook wel iets te proeven.
De lezing vindt plaats op maandag 28 mei 2018, van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten bedragen €7,50 per persoon, inclusief koffie of thee en proeverij.

Aanmelden kan via info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639.

Hortus Alkmaar bevindt zich aan Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar.

Meer informatie: www.hortusalkmaar.nl

Drachterveld in Blokker

Zondagmiddag 27 mei start om 14.00 uur o.l.v. IVN-gidsen een Drachterveld-rondwandeling bij het Wijzenddijkje in Oosterblokker. 

Vanaf het dijkje en de heuvel hebben fietsers/wandelaars een goed zicht op dit fraaie, open gebied maar wandelend rondom de plas zie je toch het meest. 

Zoals de 18 m lange betonnen oeverzwaluwwand die in 2017 is gebouwd. 

In de meer dan 100 uitgeholde nestgaten zat vorig jaar een kolonie oeverzwaluwen te broeden. 

Deze insectenetende vliegkunstenaars storen zich niet aan het publiek als die zich op gepaste afstand houdt. 

De drie gidsen vertellen ieder hun specifieke verhaal over de historie en het beheer van dit gebied, de bloemen en planten en de vele (water)vogels, echt alles is het weten waard. 

Een vrijwillige bijdrage voor IVN West-Friesland is welkom.

De locatie is per fiets uit twee richtingen van het Wijzendijkje bereikbaar. 

De ontmoetingsplek is bij het hek van ingang Het Drachterveld bij Blokker. 

Neem per auto de afslag Noorderdracht nabij de molen van Blokker voorbij Wijzenddijkje nr. 9.

Medicinale kruiden en eetbare planten

Zondag 27 mei start om 14.00 uur bij het IVN in het Streekbos Paviljoen een excursie over geneeskrachtige kruiden voor volwassenen en grotere kinderen.

De twee kruidentherapeuten Annet van der Tweel en Yvonne Komen geven eerst een inleiding over wat geneeskracht uit de natuur betekent, daarna start de kruidenwandeling die anderhalf tot twee uur duurt.

Beide gidsen zijn zeer ervaren docenten in hun vakgebied met een eigen kruidentuin en praktijk in Blokker, zie www.kruidenvrouw.nl
In het Streekbos worden ‘gewone’ planten en kruiden behandeld die er veel voorkomen zoals Paardenbloem, Madelief, Meidoorn en Weegbree.

De kruiden zijn te gebruiken als tinctuur, zalf of kruidendrank. De kruidentherapeuten vinden het belangrijk dat meer mensen de geneeskrachtige werking van kruiden leren kennen.

Ze willen de reguliere geneeskunde niet afschaffen, maar mensen wel bewust maken dat er ook alternatieven zijn.
Wildplukken is populair; je kan er veel meer mee doen. 

Er zijn heerlijke gerechten te maken met kruiden voor soepen, pesto’s, salades en kruidenbrood.

Zingend Nederlands leren

Op zondagmiddag 27 mei om 14.30 uur vindt weer een nieuwe editie van Zing ‘es plaats bij Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard. 

Anderstalige inwoners van Heerhugowaard en omstreken die graag Nederlands willen leren, kunnen al zingend kennismaken met de Nederlandse taal. 

Ook Nederlandstalige inwoners zijn van harte welkom om mee te zingen.

Er zullen diverse Nederlandstalige klassiekers voorbij komen zoals Papa van Stef Bos en Dochters van Marco Borsato, maar er is ook ruimte voor verzoeknummers. 

Als er veel kinderen aanwezig zijn komen er uiteraard ook kinderliedjes aan bod. 

Er wordt gezongen onder leiding van zangdocenet Meike Wilms.

Iedereen die graag zingt is welkom bij Zing ‘es. 

Cool zorgt voor de liedteksten, muzikale begeleiding en een kopje koffie of thee. 

De toegang voor Zing ‘es is gratis. 

Reserveren is echter wel noodzakelijk want er is beperkt plaats. Reserveren kan via www.coolkunstencultuur.nl, telefonisch via 072 576 0955 of bij de servicebalie van Cool.

Repair Cafe Heerhugowaard week 21

Bij het Repair Café kun je allerlei reparaties uitvoeren: koffiezetapparaat, ventilator, lamp, rits kapot, gat in de broek, noem maar op. Weggooien?

Mooi niet! Repareer ze samen met deskundige vrijwilligers in het Repair Café. Je vindt er gereedschap, deskundige hulp en een heleboel gezelligheid. Toegang is vrij, wél wordt er een bijdrage voor de onkosten gevraagd.

Maandag 28 mei van 14.00 tot 16.30 uur is in de Rivierenwijk het Spaarne 58a open voor het herstellen van elektrische apparaten.

Dinsdag 29 mei van 14.00 tot 16.30 uur zijn we open in de Bibliotheek, Parelhof 1 voor het herstellen van kleding en elektrische apparaten.

Pijnlijk verlies Hugo Boys

Op 1e Pinksterdag mocht Hugo Boys de strijd aangaan tegen de kersverse kampioen van de 4e klasse B Koedijk.

De oranjehemden betraden met vol zelfvertrouwen het strijdperk na de eclatante overwinning op De Rijp.

Dit zelfvertrouwen kreeg al na vijf minuten een behoorlijke deuk. Een terugspeelbal van Jeffrey de Cocq van Delwijnen belande achter keeper Nick Beers.

Hugo Boys herpakte zich en in de 12e minuut schoot Bo Groen tegen de paal. De ene aanval na de andere volgde en de gelijkmaker kon niet uitblijven.
De tweede helft was amper begonnen of Hugo Boys had zijn eerste kans alweer te pakken. De hardwerkende Thijs Wolkers kopte rakelings over. Toch kwam Hugo Boys op een voorsprong.

Over rechts zette Bob de Wit goed door. Zijn voorzet was op maat voor Jos Rendering. Hij had geen moeite om van dichtbij de 1-2 te maken.

Vanaf dat moment geen vuiltje aan de lucht voor Hugo Boys. De wedstrijd temporiseren en uitspelen. Het liep echter anders.
Remco Reinhard de topscorer van Koedijk (tot op dat moment onzichtbaar) mocht ongestoord naar zijn favoriete rechterbeen kappen en passeerde Nick Beers fraai in de rechterhoek.

Vanaf dat moment was Hugo Boys het kwijt, en liep de achterstand op naar 4-2.

Nog was de koek niet op voor Koedijk na ongelukkig hands kreeg men ook nog een penalty.

Natuurlijk mocht Remco Reinhard die nemen en hij liet Nick Beers kansloos en zo werd de eindstand 5-2 voor Koedijk.

Reiger Boys international Youth Tournament

Het 9e Reiger Boys International Youth Tournament is een prooi geworden voor AZ. 

De Alkmaarse formatie deed voor het eerst mee aan het toernooi en was daarin oppermachtig. 

In de finale was men uiteindelijk met 2-0 te sterk voor FC Emmen.

Al in de poulefase was AZ op schot en daarna had men het alleen in de kwartfinale tegen ADO Den Haag even lastig, maar werd er na strafschoppen gewonnen. 

Hierna werd NEC in de halve finale aan de zegekar gebonden (4-0), en uiteindelijk werd dus ook FC Emmen, dat in de andere halve finale te sterk was voor Nieuw West United, verslagen.

Achter de top vier eindigde het Belgische KRC Genk als beste buitenlandse ploeg op een vijfde plaats. 

De organiserende vereniging Reiger Boys presteerde eveneens uitstekend door in het sterke deelnemersveld van 40 teams als 10e te eindigen. 

De toernooicommissie sprak van een meer dan geslaagd toernooi met 40 teams en meer dan 200 gespeelde wedstrijden onder een stralend Pinksterzonnetje, en zegt uit te kijken naar de jubileumeditie van volgend jaar.

Klederdrachtfestival in het Zuiderzeemuseum

Op zaterdag 26 en zondag 27 mei is een diversiteit aan klederdrachten te bewonderen tijdens het tweedaagse Klederdrachtfestival in het Zuiderzeemuseum. 

Met wel meer dan 150 personen in klederdracht geven verschillende klederdrachtgroepen op allerlei plekken in het buitenmuseum dans- en zangoptredens en presentaties. 

De groepen zijn afkomstig uit voormalige Zuiderzeeplaatsen en andere plaatsen uit Nederland. 

Dit keer zijn er klederdrachtgroepen aanwezig uit o.a. Blokker, Enkhuizen, Hoogwoud, Huizen, Katwijk, Nunspeet, Oldebroek, Scheveningen, Volendam, Wijdenes en Wieringen.

Op beide dagen start om 12.30 uur een optocht van alle groepen door het buitenmuseum. Naast de dans- en zangoptredens en presentaties van de verschillende klederdrachtgroepen proef je allerlei streekproducten aan de stadsgracht.

Hier vind je een kleine, ambachtelijke foodmarkt.

Open dag Heerhugowaard A Life

Op zaterdag 2 juni vindt de open dag van Heerhugowaard A Life plaats op het stadsplein van Heerhugowaard.

Naast een live radio-uitzending van Heerhugowaard a Life vinden er meerdere activiteiten plaats zoals, Live-optredens van een keur van artiesten, Foodtrucks, een springkussen voor de kleintjes, live uitzendingen van NH Nieuws. Er valt dus genoeg te beleven. 
Er gaan rondleidingen plaats vinden in de studio van waarbij u zelf ook wat kunt opnemen voor zowel radio als TV.

De open dag duurt van 10 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags en is gratis toegankelijk.

Schokkende Sculpturen in de Kunstkerk

Van vrijdag 25 mei t/m vrijdag 8 juni zijn de verbazende, soms schokkende maar altijd verrassende beelden en sculpturen van Pieter Verhoeff te bekijken in de Kunstkerk Heerhugowaard.

Pieter Verhoeff werkt met zeer uiteenlopende materialen zoals hout, steen, gecorrodeerd ijzer, maar ook met bouwmaterialen zoals PUR schuim, gips, verf en bestaande voorwerpen. 

Pieter zoekt naar materialen die elkaars tegenpool zijn en normaal nooit samen gebruikt worden. 

Pieter: “Mijn drijfveer is een nieuwe betekenis te geven aan waarde – en zielloze materialen, deze vervolgens in een sculptuur te verwerken dat zowel de geest als het oog bezig houdt”.

Komt dat zien en laat u verbazen in Kunstkerk Heerhugowaard, Stationsweg 53. 

Van vrijdag 25 mei t/m vrijdag 8 juni.

Kijk voor de openingstijden op www.kunstkerkheerhugowaard.nl

Tweehonderdste live band in ‘The Basement’

Het is bijna feest bij radioprogramma The Basement: Op 25 mei gaat de teller naar het magische getal van precies 200 liveoptredens. 

Het programma draait al ruim tien jaar mee op de lokale publieke omroep Compleet FM in Langedijk.

Vooruitlopend op de mijlpaal is het luisterbereik ruim verdubbeld, omdat ook zusterstation Heerhugowaard A Life de wekelijkse vrijdagavondshow uitzendt. 

Presentator Rene Bremmers ziet het als erkenning voor zijn vrijdagavondgebeurtenis The Basement.

Het tienjarig bestaan was al een feestje waard, maar op 25 mei is er een nieuwe mijlpaal: dan is voor de tweehonderdste keer een band te gast, die al zijn apparatuur meeneemt voor een exclusief mini-concert. 

De Alkmaarse rock/metal formatie Troubleshot komt knallen op twee radiostations tegelijk.

Het programma wil een platform zijn voor lokale, nieuwe en onbekende bands en muzikanten. 

Het programma, met twee keer per maand livemuziek, is een begrip in de lokale scene en Rene koestert de uitspraak een van zijn gasten: ,,Je hoort er pas bij als je hebt gespeeld bij The Basement.’’ 

Tune in om 20.00 uur op 107.2 FM/106.7, 89.0 (kabel Langedijk/Heerhugowaard) of via de live-stream HYPERLINK “http://www.compleetfm.nl/webplayerwww.heerhugowaardalife.nl/webplayer”

Hennepkwekerij

Op maandagmiddag deed de politie onderzoek in een woning aan de Anna van Saksenstraat in Noord-Scharwoude. Ter plaatse vond de politie een hennepkwekerij. Twee bewoners, mannen van 18 en 47 jaar oud, werden aangehouden.

De politie kreeg een tip dat in de woning hennep geteeld zou worden. Ter plaatse werden zij door de tipgever meegenomen naar de tuin van het pand waar in een afvalcontainer resten van hennepplanten lagen. 

De bewoners vroegen de politie vervolgens binnen te komen. Ook in de woning vond de politie restanten aan van hennep en van een hennepkwekerij. Bij onderzoek bleek ook stroom buiten de meter om afgenomen te worden (diefstal stroom).

Volgens de bewoners had een vriend van hen de kwekerij geïnstalleerd. Nadat deze de hennep had gerooid, was hij vertrokken.

 De bewoners, die de gang van zaken toch niet helemaal vertrouwden, besloten vervolgens de politie te waarschuwen.

De politie stelt een onderzoek in naar de betrokkenheid van de bewoners en naar de eigenaar van de kwekerij.

Politie zoekt getuigen van beroving van een petje

Omstreeks 15.40 uur fietste een 13-jarige jongen met zijn eveneens 13-jarige vriendje vanaf de Middenwaard in de richting van het gemeentehuis.

Hier kwamen zij twee jongens op fietsen tegen. Omdat de jongens op een vreemde manier naar hen keken, fietsten de twee slachtoffertjes snel door via de Koraal in de richting Zuidtangent/Westtangent.

Hier werden zij klem gereden. Van een van de jongens werd onder bedreiging met een mes zijn pet gestolen.

Gedurende het incident kwamen er meer jongens rondom de beroving staan. Dit waren mogelijk kennissen van de daders.

De politie stelt een onderzoek in naar de daders.

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving die plaatsvond op maandagmiddag op de Jan Duikerweg in Heerhugowaard. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000.

Az en Reigerboys werken samen

Het was een lang gekoesterde wens van Reiger Boys om AZ onder de deelnemers aan het jaarlijkse internationale jeugdtoernooi te hebben. Bij de negende editie, zondag 20 mei, is de Alkmaarse club een van de zestien bvo’s die een ploeg naar Heerhugowaard afvaardigt.

“AZ heeft dit seizoen voor het eerst een Onder 11-team, dus nu kan het’’, stelt voorzitter Ben Rietveld.
De komst van de regionale topclub geeft uiteraard extra glans aan het grootschalige evenement op sportpark De Wending. ,,Reiger Boys heeft al jaren een warme band met AZ’’, benadrukt Rietveld.

In voorgaande jaren heeft Rietveld vele pogingen gedaan om Ajax voor het toernooi te interesseren. ,,Daar ben ik nu mee opgehouden’’, zegt hij. ,,Ik heb het acht jaar geprobeerd maar ik ga niet op mijn knieën liggen en smeken of Ajax alsjeblieft zou willen komen.

Met Feyenoord, PSV en AZ doen er dit jaar drie van de vier Nederlandse topclubs met een jeugdteam mee. Er is zondag een recordaantal van zijn zestien betaald voetbal organisaties, dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Dit is het sterkst bezette toernooi.’’

Noordwest start campagne

Op 22 juni 2018 neemt Noordwest Ziekenhuisgroep een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem in gebruik. 

Onderdeel hiervan is het zorgverlenersportaal, bestemd voor huisartsen en andere externe zorgverleners die bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn. 

De informatie in het zorgverlenersportaal is pas zichtbaar als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. 

Deze toestemming wordt vastgelegd in het elektronische dossier van de patiënt. 

Deze toestemming wordt vastgelegd in het elektronische dossier van de patiënt.

Daarom roept Noordwest al haar patiënten op om toestemming te geven voor het delen hun medische gegevens met andere zorgverleners.

In het dossier van een patiënt staat informatie die belangrijk is voor de behandeling. 

Het ziekenhuis kan met toestemming van de patiënt verschillende gegevens delen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist buiten Noordwest of een waarnemend huisarts op de huisartsenpost. 

Als een patiënt geen toestemming heeft gegeven kunnen zorgverleners buiten Noordwest deze gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Patiënten kunnen vanaf woensdag 9 mei 2018 op alle locaties van Noordwest terecht om toestemming te geven. 

Animo voor groepsinschrijving Plus Wandel4daagse

Voor de Plus Wandel4daagse Alkmaar, dit jaar van 20 t/m 23 juni, stelde organisator Le Champion dit jaar voor het eerst een speciale groepsinschrijving open. 

En met succes, want op dit moment schreven al 15 groepen in om bij aankomende editie met elkaar vier of twee dagen te wandelen. 

Groepen die al sinds de eerste editie in 2007 deelnemen zijn onder andere het Noordhollands Dagblad, Plus Magazine, Beemsterkaas en ’t Praethuys Alkmaar, maar ook nieuwe bedrijven zoals de Rabobank en het Noordwest Ziekenhuis staan aan de start van de 12e editie.

Al jaren is het deelnemen met het bedrijf bij de hardloopevenementen van Le Champion een populair onderdeel. 

Maar ook bij het wandelen neemt de vraag naar de mogelijkheid om met collega’s deel te nemen toe.

Een laagdrempelige manier voor werkgevers en werknemers om samen aan de gezondheid te werken.

Voor alle deelnemende groepen begint de gezamenlijke intocht op de vierde wandeldag bij de Molen van Piet. 

Vanaf hier wandelen zij als team door de Grote Sint Laurenskerk over de rode loper naar de sfeervolle finish op het Waagplein. 

Groepen kunnen voor dezelfde afstanden kiezen als de individuele deelnemers, namelijk 8,5 -15 – 20 – 25 of 40 km per dag. 

De inschrijving op www.pluswandel4daagsealkmaar.nl sluit maandag 11 juni.

Wonderlijk landschap tussen de forten

Ontdek het linielandschap met forten als schakels en startpunten tijdens Mooi Linieland: zaterdag 2 en zondag 3 juni. 

Gidsen leiden je rond vanuit o.a. Fort WKU (onder Houten), Fort bij Abcoude, Fort bij Spijkerboor (Westbeemster), Fort bij Rijnauwen (Bunnik), Fort Harssens (Den Helder), Fort bij Edam en Fort bij Vechten (Bunnik), Fort Altena en Fort Bakkerskil (bij Werkendam).

Stap op de (E-)fiets, kom te voet of met kano of boot.

Prachtige routes leiden je langs het Hollandse waterlinielandschap.

Met de Houten Huizen, Stenen Forten route (44 km) en de Waterwerken route (25 km) fiets je dwars door de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Wandel de Fortenroute Aagtendijk (10,5 km) door de Vuurlinie van de Stelling van Amsterdam of de fietsroute Spaarndam (23 km).

Vergeet onderweg niet af te stappen.

En wie de Grebbelinie vanaf het water wil beleven kan bijvoorbeeld gaan varen over het Valleikanaal (14 km).

Kijk op mooilinieland.nl voor de actuele tijden, activiteiten, locaties en routes.

Voor een aantal activiteiten is reserveren noodzakelijk.

Film over bijzonder reis ‘plastic soup surfer’

Merijn Tinga, ook wel de ‘Plastic Soup Surfer’ genoemd, is vrijdag 25 mei in Heiloo.

In theater De Beun is vanaf 20.00 uur de film te zien over zijn 1200 kilometer lange tocht over de Rijn, peddelend op een surfplank gemaakt van zwerfafval. 

Een indrukwekkend verslag waarmee hij aandacht vraagt voor het probleem van plastic vervuiling. 

De toegang is gratis, aanmelden is wel noodzakelijk.

De documentaire From Source to Sea wordt deze zomer door National Geographic uitgezonden. 

Inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hoeven daarop niet te wachten. 

Zij kunnen 25 mei al terecht in Heiloo.

Merijn Tinga is persoonlijk aanwezig bij de vertoning. 

Na afloop staat hij bezoekers graag te woord. 

Merijn Tinga, is bioloog, kunstenaar en activist. 

De toegang is gratis dankzij een financiële bijdrage van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

Wie deze unieke kans niet wil missen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelden@bureaucirculus.nl. 

Graag met vermelding van naam en aantal personen. Aanmelders ontvangen een bevestiging van inschrijving.

De Theater De Beun is aan de Willibrordusweg 2 in Heiloo. 

Poppentheater Belletje Sterk

Zondag 20 mei is er een vrolijke voorstelling vol voorjaarsdieren waarin kabouter Zako op zoek gaat naar de schapen.

De voorstelling is op zondag 20 mei om 11.00 en 14.00 uur.

Na afloop wordt er ook nog een kabouter gemaakt met wol.

Een kaartje kost €8,00 inclusief kaboutersap, en is bedoeld voor iedereen vanaf 3 jaar.
Vooraf reserveren is noodzakelijk via de site: www.staatsbosbeheer.nl/belletjesterk.

Buitencentrum Schoorlse Duinen is elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Betaald parkeren tussen 10.00-19.00 uur.

Het centrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl.

“De opkomst en invloed van de molenindustrie”

De Alkmaarse victorie op de Spanjaarden in 1573 is welbekend, maar veel minder faam geniet Alkmaar als bakermat van de Nederlandse windmolenindustrie.

Die industrie, die nergens ter wereld haar gelijke had, begon met de komst van molens aan weerzijde van het Zeglis.

Historicus Herman Kapitein vertelt dinsdagavond 22 mei in bibliotheek Alkmaar over de opkomst en invloed van de molenindustrie, tijdens het volgende Historisch Café.

Tegenwoordig is energietransitie een dringende kwestie. Dat was rond 1600 niet anders.

De opkomst van de windmolenindustrie was een mechanische revolutie die het mogelijk maakte om meren droog te malen en het productieproces aanzienlijk veranderde. 

De glorie van de windmolenindustrie kwam rond 1850 ten einde, toen moderne energiebronnen het overnamen van de wind.

Kaarten voor dinsdagavond 22 mei zijn te verkrijgen in de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard, via www.bibliotheekkennemerwaard.nl of telefoonnummer 072-5156644.

Kaarten kunnen alleen per pin of online worden afgerekend en kosten €7,50 per stuk.

Leden/donateurs van de Historische Vereniging Alkmaar, het Stedelijk Museum Alkmaar, het Regionaal Archief Alkmaar en de Grote Kerk betalen €5,- per kaartje.

Wandel Avond4daagse Heerhugwaard

Eind mei is het zover, dan kan je in de avond honderden wandelaars aanschouwen of zelf wandelen!

Heb jij ook al wandelkriebels? Kom dan meedoen tijdens de Avond4daagse van Heerhugowaard.

Iedereen is welkom om op een unieke manier Heerhugowaard te (her)ontdekken!

Voor iedereen is er een gepaste afstand: 5, 10 of 15 km.
De voorinschrijving is op 22 mei van 19.00 – 20.30 uur in de kantine van de Waardergolf.

De kosten bedragen € 4 per persoon. Betalen per pin is dit jaar voor het eerst mogelijk! Anders wordt gepast geld zeer gewaardeerd.

De organisatie wil ook dit jaar weer het verkeer ontlasten.

Kom daarom vooral lopend of op de fiets tijdens de Wandel Avond4daagse.
Kan het écht niet anders? Dan zou het fijn zijn als met het volgende rekening wordt gehouden: parkeren kan bij de Waardergolf, maar ook bij tuinmarkt De Draai, Deen en SVW.

Het uitdelen van de routes en de eerste knip op de startkaart, de verkoop van startkaarten en het uitreiken van de medailles zal plaatsvinden in de sporthal van de Waardergolf.

Meer informatie is te vinden op www.avond4daagse-heerhugowaard.nl 

Dit is een nieuwe testpost

Samenwerking tussen studenten van verschillende faculteiten levert veelal bijzondere projecten en een waardevolle ervaring op. Studenten die graag eigenhandig een project op willen zetten in samenwerking met studenten van een andere faculteit kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen van maximaal € 1.000. Om in aanmerking te komen, kun je een aanvraag indienen via interfacultair@ahk.nl. Hier vind je meer informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

De aanvragen worden beoordeeld door het College van Bestuur, dat zich laat adviseren door de coördinator interfacultaire projecten en de facultaire contactpersoon. Aanvragers ontvangen binnen veertien dagen bericht over toekenning uit het budget.

Gehonoreerde projecten krijgen de kans om onder de aandacht te worden gebracht van het publiek via de AHK-communicatiekanalen. Daarom ontvangen we graag foto en/of videomateriaal van het project, promotiemateriaal, krantenknipsels, etc. Voor tips over marketing en communicatie voor je project kun je kijken op  BeroepKunstenaar.nl onder jouw discipline op Ondernemen > Marketing.

Met vragen over het budget voor interfacultaire projecten of interfacultair onderwijs kun je terecht bij de coördinator interfacultaire projecten Stefan van de Pol, stefan.vandepol@ahk.nl, 020 527 7773

Klik & Tik – De Basis

Wil je graag meer met de computer doen, maar weet je niet goed hoe het werkt? Dan is Klik & Tik – De basis iets voor jou.

Deze gratis cursus van vijf bijeenkomsten start op donderdag 17 mei in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum.

Een bijeenkomst is steeds van 10.00 tot 11.00 uur.

Er wordt begonnen bij het begin. En dan ga je stap voor stap verder. Je leert typen, e-mailen en je gaat het internet op.
Met een kleine groep deelnemers maak je gebruik van computers van de bibliotheek. In een rustig tempo word je geholpen om de computer te leren kennen.

Je krijgt filmpjes te zien waarmee je steeds een stapje verder komt.

De cursus is voor echte beginners, en duurt 5 weken. Deelname is gratis.

Er is ook een werkboek beschikbaar maar de aanschaf daarvan is niet verplicht. De kosten voor het werkboek zijn € 10,-.
De cursus wordt gegeven in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1A.

Geïnteresseerd en wil je zeker zijn van een plek? Dan graag aanmelden, dat kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de balie in de bibliotheek.

Er kunnen maximaal 6 mensen meedoen, daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Health Fest Heiloo

Dit voorjaar, 21 mei op 2e pinksterdag, vindt het festival ‘Health Fest Heiloo’ plaats in Cultuurkoepel te Heiloo.

Tijdens dit ‘Health Fest’ willen Lotte Blesgraaf bekend als ‘Miss Bean’, Leonie Grossenbagt van Ins en Outs en Patricia Ranzijn van My-LifeSlim je helpen om jouw leven zo gezond mogelijk te maken, zonder dat je daar heel veel voor hoeft te doen.

Je fit voelen, bruisen van energie en de hele wereld aankunnen! Dat willen we allemaal! Helaas zorgen stress, weinig tijd en altijd druk zijn ervoor dat dit lastig is.
De meiden geven je allerlei praktische tips en tricks op gezondheidsgebied. Juist de kleine stapjes maken vaak een groot en blijvend verschil!

Voel en ervaar tijdens dit gezondheidsfestival wat er in deze omgeving allemaal te beleven is op het gebied van gezondheid.

Je kunt genieten van tal van salades, sapjes, smoothies en tevens ook nog verantwoorde taartjes eten.

Naast al dat lekkere eten zijn er gedurende dit festival ook diverse workshops en workouts.
Ook zijn er massages, meditatie sessies en kun je aan yoga doen.

Nieuwsgierig geworden naar Health Fest Heiloo? 

Ga dan gezellig op 21 mei, 2e pinksterdag naar Health Fest in Cultuurkoepel te Heiloo. Aanvang 11:00 uur en de Toegang is gratis

Het laatste nieuws kan gevonden worden op www.healthfestheiloo.nl.

Voor vragen kan er gemaild worden naar healthfestheiloo@gmail.com.

Negatief zwemadvies Dorregeest ingetrokken

Het eerder deze week afgekondigde preventieve negatieve zwemadvies voor de locatie Dorregeest te Uitgeest is ingetrokken. Een controlebemonstering van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wees uit dat de waterkwaliteit in orde is. 

Op basis van die uitkomst trekt de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de afgekondigde maatregel in.

De RUD NHN adviseert om bij elk bezoek goed te letten op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. 

Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt.

De RUD NHN geeft dagelijks actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl. De RUD NHN geeft actuele informatie over negatieve zwemadviezen en zwemverboden ook door via Twitter @ZwemwaterRUDNHN.

Via www.zwemwater.nl kan er ook een zwemwater-app worden gedownload.

Expeditie Juttersgeluk

Van 16 tot en met 31 mei gaat de Expeditie Juttersgeluk alle Noordzeestranden schoonmaken samen met mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is en jij kan daarbij helpen!

Op vrijdag 18 mei komen ze langs in Egmond aan Zee.

Van 14.00-16.00 uur kun je dan gratis deelnemen aan de etappe. 

Je wordt ontvangen met koffie en taart in een strandpaviljoen in Egmond aan Zee.

Juttersgeluk legt uit hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe van ongeveer een uur: een ware ontdekkingstocht.

Het afval wordt door de jutters meegenomen zodat er een schoon strand achterblijft.

Aanmelden kan individueel of met je groep via www.juttersgeluk.nl/direct-aanmelden/.

Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de maatschappij.
Bijvoorbeeld als je van een WLZ of WMO voorziening gebruikmaakt of onder de participatiewet valt.

Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden!

Deelname is gratis, maar je moet zelf voor vervoer naar het startpunt van de etappe zorgen. Geef je snel op want vol is vol!

Wesley Visser en Reiger Boys uit elkaar

Eerder werd nog bekend gemaakt dat het contract dat Wesley Visser bij Reiger Boys heeft zou worden verlengd.

Maar Visser heeft dinsdagavond aan de selectie bekend gemaakt te zullen stoppen, om met zijn gezin terug te keren naar Zeeland.

Reiger Boys geeft aan de beslissing van Visser te respecteren, en hem te bedanken voor zijn inzet gedurende dit seizoen.

De vereniging gaat zich in de komende periode beraden over de opvolging van zijn positie.

Wadden Vogelfestival

In mei gonst het op Texel van de vogels! Heel veel verschillende en vaak zeldzame soorten.

Voor het derde jaar op rij laten Nationaal Park Duinen van Texel en het Vogelinformatiecentrum Texel de Texelse vogelrijkdom zien tijdens het Wadden Vogelfestival op 12 en 13 mei.

Het Wadden Vogelfestival is de aftrap voor de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland.
Tijdens het Wadden Vogelfestival staat heel Texel twee dagen lang in het teken van vogels kijken en genieten van de natuur.

Voor zowel vogelaars, natuurliefhebbers en vakantiegangers is er veel te beleven.

Bezoek voor meer informatie www.waddenvogelfestival.nl

Kabouter Zako gaat kamperen

Kabouter Zako gaat kamperen. Kabouter Zako heeft eindelijk vakantie. Wat zou hij graag eens willen kamperen. Hoe komt hij aan een tent? Kom kijken naar deze vrolijke voorstelling van Poppentheater Belletje Sterk.

De poppenvoorstelling is voor alle kinderen van 2 tot 8 jaar en stiekem ook voor volwassenen.

De voorstelling begint om 11.00 uur en om 14.00 uur en duurt 40 minuten.

Aansluitend knutselen de kinderen een kabouter van een wilgentak.
Deze voorstelling van poppentheater “Belletje Sterk” is op zondag 27 mei en zondag 24 juni.

Aanvang 11.00 en 14.00 uur.

Voor iedereen vanaf 2 jaar, en een kaartje kost € 8,00 inclusief kaboutersap. 

Vooraf reserveren is noodzakelijk via www.staatsbosbeheer.nl/belletjesterk.

Het centrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl.

Nieuwe hoofdtrainster vrouwen Reiger Boys

Janny Timisela is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainster van de vrouwenselectie van Reiger Boys.

De huidige trainster van Jong Reiger Boys was voor het bestuur de ideale kandidaat.

Met haar voetbalervaring kan Janny bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de selectie van Reiger Boys.

Met name de jeugdige speelsters, en voortborduren op de ingeslagen koers van verzorgd en attractief voetbal.

Daarnaast past Janny ook prima als persoon binnen de club.

Zowel Reiger Boys als Timisela verheugen zich op de toekomstige samenwerking.

Moederdagvaartocht

Kom mee in de boot op Moederdagzondag 13 mei voor één vaartocht van ca. een uur.

Pieter en Frieda vertellen over de geschiedenis van West-Friesland, het ontstaan van het Streekbos en de flora en fauna.

Verzamelen bij IVN in het Streekbos Paviljoen om 14.00 uur. Kosten € 2,50 volwassenen en € 1 voor kinderen.

Tijdige opgave is nodig bij Pieter Karel op 06 53259822 om teleurstelling te voorkomen.

De mooiste tijd van het jaar op het water? Als het om jong leven gaat wel, want tussen de overgang van water en land valt er veel te zien: jonge eendjes en meerkoetjes voelen zich veilig tussen het riet, op zoek naar voedsel en verstopt voor hun vijanden.

Jonge fuutjes op de rug van hun ouders laten zich voeren met verse visjes. De waterplanten ontplooien zich uit hun winterslaap diep in de modder. De eerste boerenzwaluwen laten zich weer zien.

Genieten van het totaalplaatje: het frisse groene Streekbos.

Verwendag voor kankerpatienten

Op zaterdag 26 mei organiseert de Stichting Verwendag Heerhugowaard samen met vele professionals in de zorg een verwendag voor kankerpatiënten uit Heerhugowaard en omliggende gemeenten.

Diagnose kanker zet je wereld op z’n kop. Plotseling is niets meer gewoon.

Een spannende tijd breekt aan. Je komt terecht in een circuit van behandelingen in het ziekenhuis. Plotseling draait je hele leven om je gezondheid. Dat vraagt veel energie.
Wat is het dan fijn om even NIET bezig te zijn met je ziekte, maar je heerlijk te laten verwennen.

Een grote groep gecertificeerde vrijwilligers staat klaar om op deze verwendag een nek-, schouder-, rug- of voet-en onderbeenmassage te geven.

Er kan genoten worden van een manicure, schoonheidsbehandeling, en een kleine kappersbehandeling.

Deelnemers kunnen worden verwend met een kleur- en kledingadvies op maat.
Tussendoor kun je tijdens de koffie met iets lekkers, gewoon gezellig kletsen met aardige mensen en je ontspannen.

Er zijn aan deze verwen-dag voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Als u wilt deelnemen aan deze dag, kunt u zich opgeven door het aanmeldingsformulier in te vullen via de website www.verwendagheerhugowaard.nl.

De Verwendag wordt gehouden op zaterdag 26 mei 2018 tussen 10.00 uur tot 16.00 uur in Fysiopraktijk Ann Taveirne, Umbriëllaan 7, 1702 AJ Heerhugowaard.

Estafette Toegang Assistentiehonden

Mensen staan met hun assistentiehonden nog steeds voor gesloten deuren. 

Dat blijkt uit klachten die het College Rechten van de Mens afgelopen jaar ontving. Er is zelfs sprake van een verdubbeling.

In 2017 kwamen bij het College Rechten van de Mens 33 officiële klachten binnen van geweigerde assistentiehonden tegen 16 het jaar daarvoor. 

Bij de belangenorganisatie van gebruikers van assistentiehonden, Stichting GA, namen de klachten het afgelopen jaar toe van 123 naar 207.

Reden voor Helma Verhoeven om samen met andere mensen met hun hulphonden van 12 tot en met 20 mei door alle provincies te trekken.

Deze maand trekken ruim 70 mensen in estafette met hun assistentiehond door het gehele land om aandacht te vragen voor hun wettelijk recht op toegang.

Samen met hun assistentiehond wandelen mensen, gaan met de handbike, scootmobiel of openbaar vervoer. Er zijn manifestaties in verschillende provincies.
Deelnemers plakken tijdens de route stickers op panden en locaties waar assistentiehonden welkom zijn.

De Estafette start op 12 mei in Den Haag voor de Tweede Kamer. Vera Bergkamp, namens D66 lid van de Kamer, geeft het startschot.

Op 20 mei finisht de Estafette in Wijk bij Duurstede. Aan de manifestaties nemen verschillende burgemeesters en bestuurders deel.  

Terugkeer zomervogels

Ze komen uit verre oorden om hier te broeden, veelal zijn het insecteneters en soms zijn ze geringd zodat je kan nagaan waar ze vandaan komen.

IVN adviseert deelnemers daarom een verrekijker mee te nemen voor de vogelexcursie op Moederdag 13 mei.

Aanvang vogelexcursie 9.00 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

Pas schoeisel aan bij nat weer!

Op de grens van water en bos is er altijd vogelleven te zien en te horen.

Broedvogels boven, en op het water, ze hebben jongen en insecten vullen de hongerige vogelbekjes. Maar een ekster, kiekendief en torenvalk zijn echte zichtjagers en dus overdag actief en niet vies van een jong vogeltje.

Zet de zintuigen op scherp en laat je verrassen tijdens de wandeling van ruim een uur langs water en bos bij het Egboetswater.

Vermoeidheid bij kanker

Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep houden op dinsdag 15 mei 2018 een themamiddag over vermoeidheid bij kanker.

Deze bijeenkomst is de tiende van een serie van tien themamiddagen over kanker.

De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Deze bijeenkomst gaat over vermoeidheid bij kanker. Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over en lijkt anders te zijn dan normale vermoeidheid.
Dit onderwerp wordt besproken door deskundige mevrouw K. Willemse, oncologiewijkverpleegkundige bij Evean.

Wat deze vermoeidheid betekent voor het dagelijks leven staat deze middag centraal. Ook komt aan de orde hoe er het beste mee kan worden omgegaan.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, Westerweg 50 te Alkmaar.

Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar.
Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. 

Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 35 00 of per mail: patientenvoorlichting-alkmaar@nwz.nl.

Meer informatie over de themamiddagen is te vinden in de agenda op onze websites www.nwz.nl en www.praethuys.nl.

Optreden Surplus bij Route 65

Onder de naam Route 65 organiseert Cool kunst en cultuur culturele activiteiten voor 65-plussers uit Heerhugowaard e.o. 

Een aantal keer per seizoen worden koffieochtenden georganiseerd, waarop men kennis kan maken met andere bezoekers en Route 65. 

De eerstvolgende koffieochtend vindt plaats op maandag 14 mei 2018.

Voor iedereen die kennis wil maken met Route 65 en andere bezoekers wil ontmoeten, organiseert Cool een aantal keer per seizoen koffieochtenden. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men herinneringen ophalen of genieten van prachtige live muziek. 

De eerstvolgende koffieochtend vindt plaats op maandag 14 mei van 10.30 tot 11.30 uur in het café van Cool. 

Het seniorenkoor Surplus zal deze ochtend prachtige liedjes voor u zingen. 

De koffieochtend is kosteloos en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Wilt u graag deelnemen aan Route 65 en de koffieochtenden, maar is het voor u niet mogelijk om zelfstandig naar Cool te komen? 

Bezoekt u de activiteiten het liefste samen met iemand anders? 

Stuur dan een mail naar route65plus@coolkunstencultuur.nl of bel 072 534 7662 en vraag naar Sanne Smienk.

‘Spot’ 70 ontvangt Jacueline Kooter Onderscheiding

Op zondag 6 mei heeft Spot’70 tijdens het BrugTheaterFestival in Alkmaar de ‘Jacqueline Kooter Onderscheiding’ ontvangen.

De onderscheiding is een eerbetoon aan Jacqueline Kooter, die ruim 50 jaar actief was in het theaterveld en in november 2016 overleed na een kort ziekbed.

De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een groep of organisatie die zich met hart en ziel inzet om het amateurtheater in de kop van Noord-Holland diverser, rijker en vooral avontuurlijker te maken.
De onderscheiding is een blijk van waardering voor de succesvolle zoektocht naar vernieuwende en spannende theatervormen.

Kooter droeg in haar leven deze waarden uit en maakte deze als bestuurder, organisator, stimulator, regisseuse en speelster waar.

Gerard Kooistra, jury-voorzitter, licht de keus voor Spot toe: ‘Spot’70 uit Warmenhuizen is een prachtig voorbeeld van het fenomeen vereniging. Mensen in verbondenheid die het avontuur zoeken binnen (amateur)theater of – juister gezegd – het theater als avontuur beleven.”
Kleinzoon Finn reikte de onderscheiding aan voorzitter Astrid Stam uit. 

De onderscheiding, gemaakt door creatieveling Ria de Ridder, is een miniatuur van de jurk die Kooter als speelster droeg tijdens de voorstelling ‘de Koning danst’. 

Deze voorstelling kwam mede tot stand door een samenwerking tussen jongeren en mensen met een beperking. Beide doelgroepen droeg Kooter een warm hart toe.

“Waarom schrijf je me niet”

Van 24 mei tot en met 21 juni staat de tentoonstelling “Waarom schrijf je me niet” – Post uit de Vergetelheid, van de Lotty Veffer Foundation, rondom de herdenking van Kamp Schoorl in Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer.

Deze Nederlands-Duitse reizende tentoonstelling gaat over het leven van vijf mensen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aan de hand van hun brieven en dagboeken wordt hun tocht door Duitsland, Nederland, de kampen en getto’s in Polen beschreven, tot aan hun dood of bevrijding.

De expositie laat zien hoe hun privacy en identiteit werd afgenomen, dat zij geen idee hadden wat hen te wachten stond en geen mogelijkheid hadden aan hun lot te ontkomen.

In de tentoonstelling wordt ingegaan op de vraag welke betekenis deze verhalen uit de Tweede Wereldoorlog hebben.

Vier vertellers leggen in korte films in een stemhokje actuele dilemma’s voor over privacy, communicatie, censuur en over vluchten. Toen én nu.
De expositie is dagelijks te bezoeken in Buitencentrum Schoorlse Duinen aan de Oorsprongweg 1, van 10.00 tot 17.00 uur.

Gekoppeld aan de expositie bieden Comité Kamp Schoorl en de Lotty Veffer Foundation lesprogramma’s aan voor de groepen 8 van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

Deze tentoonstelling is rondom herdenking van Kamp Schoorl op 11 juni. Comité Kamp Schoorl organiseert de jaarlijks herdenking.

Lammetjespap

Welkom bij deze vrolijke voorstelling vol voorjaarsdieren waarin kabouter Zako op zoek gaat naar de schapen.

Na afloop maken we allemaal een kabouter met wol!

De voorstelling is op zondag 20 mei, op 11.00 en 14.00 uur.

De voorstelling is voor iedereen vanaf 3 jaar, en een kaartje kost €8,00 inclusief kaboutersap.
Vooraf reserveren is noodzakelijk via de www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/belletjesterk.

Buitencentrum Schoorlse Duinen is elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De toegang is gratis. Betaald parkeren tussen 10.00-19.00 uur.

Het centrum ligt aan de Oorsprongweg 1, net buiten het centrum van Schoorl.

Kinderworkshop bij Hortus Alkmaar

In mei staat er bij Hortus Alkmaar een leuke kinderworkshop op het programma. 

Op 16 mei een vogelhuisje versieren. 

De workshop is bedoeld voor kinderen van circa 5 tot 12 jaar.

Vogelhuisje versieren

Voor het versieren van de houten vogelhuisjes kunnen kinderen alles gebruiken wat ze leuk vinden: verf, wol, kantjes, lintjes, knopen enz. 

Tussendoor is er natuurlijk tijd voor limonade met wat lekkers en na afloop mag het kunstwerkje mee naar huis. 

De kosten zijn € 8,50 per kind inclusief alle materialen. 

De workshop start om 14.30 uur.

Adres: Berenkoog 37 in Alkmaar

Aanmelden: info@@hortusalkmaar.nl of 072-5669639

Sterrenkijkwandeling

Kom naar de Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer, waar het ’s nachts zo donker is dat je bij helder weer de sterrenhemel heel goed kunt zien!

Op zaterdag 12 mei laten de Schoorlse Duinengids en de Alkmaarse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde “Metius” je kennis maken met de duinen in het donker.

Met het blote oog zijn al heel wat sterren te zien. Ook wordt er met een verrekijker en een echte telescoop gekeken naar bijzondere verschijnselen aan de hemel.
Zo kunnen we kijken naar Jupiter met zijn manen, de schijngestalten van Venus, het Zevengesternte, de Orionnevel. En hoor de verhalen hierover!

Maar pas op: niet alles is altijd te zien. En dat is afhankelijk van het weer: bij bedekte lucht zal er minder te zien zijn bij de verhalen, bij slecht weer wordt er overgegaan op een binnenprogramma.

De wandeling gaat door het duin en vraagt een goede conditie, we beklimmen het hoogste duin van Nederland. Trek stevige schoenen aan en kleed je warm aan: het kan koud zijn als je stil staat bij de telescoop, zeker laat op de avond.
De wandeling begint om 22.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en je bent rond 24.00 terug. 

Aanmelden kan online via de website: http://www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkenschoorl.

De kosten zijn € 8,00 per persoon inclusief koffie of thee na afloop.

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar. Niet geschikt voor minder validen. Honden niet toegestaan.

De zon door de camera op zien komen

Fotograaf Frank Nieuwenhuizen, zoon van de oud-boswachter Frans Nieuwenhuizen, verzorgt op Hemelvaart, 10 mei, een workshops Natuurfotografie in de Schoorlse Duinen.

Een bijzondere workshop, want je moet er vroeg voor uit de veren!

Om 5.00 uur vertrekt u met als doel het vastleggen van het moment dat de zon opkomt. Als iedereen nog slaapt en de zon voorzichtig opkomt gaat u met Frank op pad om dit magische moment vast te leggen.
Om aan deze workshops deel te nemen hoeft u niet te beschikken over een dure camera (zelfs met een smartphone zijn goede resultaten mogelijk).

Frank geeft tips op alle niveau’s. Kennis van fotografie is dus niet nodig. Naast een stukje technische informatie gaat het bij deze workshops vooral om ‘leren kijken’.

De Schoorlse Duinen lenen zich, vanwege de diversiteit aan landschappen, bij uitstek om deze te vertalen naar betere foto’s.
Voor slecht €29,95 kunt u deelnemen.

Uw mooiste foto komt op de facebookpagina van Staatsbosbeheer.

U wordt om 5.00 uur ontvangen in Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk via staatbosbeheer.nl/fotografieschoorl.

Betaald parkeren tussen 10:00 en 19:00 uur.

Zonnetrein Schoorlse duinen

Op alle zondagen en woensdagen tot november rijdt de Zonnetrein door de Schoorlse Duinen.

Staatsbosbeheer is blij met deze voorziening in Schoorl, omdat mensen die minder ter been zijn zo de duinen kunnen beleven.

Tijdens deze 1,5 uur durende rit vertelt Frank Hoogvorst over de duinen van Schoorl. Mindervaliden en ouderen kunnen op deze manier (weer) het duin beleven en de zilte zeelucht opsnuiven.
De Zonnetrein wordt voortbewogen door een elektro trekker, die voor een deel zijn voeding krijgt van de op het dak gemonteerde zonnecollectoren.

De trein bestaat uit een trekker en twee wagons met zitplaatsen voor in totaal 31 personen.

De zonnetrein vertrekt elke woensdag en zondag om 13.00 vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen, en de kosten zijn € 10,00 per persoon.

Bij voldoende deelname is er ook een rit om 15.00 uur.

Reserveren is noodzakelijk 0725093352.
De trein is op andere dagen en tijden ook voor groepen te reserveren, eventueel in combinatie met diverse arrangementen.

Het buitencentrum ligt aan de Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl, dagelijks open van 10-17 uur.

Betaald parkeren van 10 tot 19 uur.

Meer info op www.staatsbosbeheer.nl/naarbuiteninschoorl.

Dauwtrappen op Hemelvaart

Geniet op 10 mei, Hemelvaartsdag, van de stilte, de opkomende zon, de eerste vogelgeluiden en het zonlicht op de dauwdruppels tijdens het dauwtrappen.

Jaarlijks biedt Staatsbosbeheer een bijzondere wandeling op dit magische moment van de dag.

Dat betekent wel vroeg uit de veren, maar daar krijg je wat voor terug.

Of er blote voeten aan te pas komen? Dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf…
Om 5.00 uur vertrek de familiewandeling van ca 8 km onder belediging van een Schoorlse Duinengids.

Daarnaast is er een wandeling van ca 8 kilometer in stilte onder leiding van de boswachter.

Er wordt in een traag tempo gelopen, en genoten van de Schoorlse Duinen.

Reserveren kan via de website: www.staatsbosbeheer.nl/dauwtrapschoorl     

Repair cafe Langedijk

Hebt u spullen die aan een kleine reparatie toe zijn of wilt u zelf uw reparatiekennis opschroeven, kom dan langs. 

Naast elektronische apparatuur zoals computers kunt u langs komen voor eenvoudige kledingreparaties. 

Ook alles met een stekker is welkom.

In mei zijn ze de 9e in de Sociale winkel en de 23ste in het Behouden Huis.

Ervaren reparateurs zullen de reparatie samen met u verrichten, zodat u een soortgelijke reparatie (in het vervolg) zelf zult kunnen uitvoeren. 

Het op peil brengen van de grotendeels vergeten reparatiekennis is namelijk ook een doel ven het landelijke initiatief Repair Café.

Het Repair Café richt zich op een breed publiek.

Jong,oud, arm of rijk; bij ons staat voor iedereen de deur open. 

Met nadruk ook voor mensen die ons willen helpen.

Elke 2e en 4e woensdag is er repair café in Langedijk. 

Eerst van 14:00-16:00 in de Sociale winkel in WC Broeker Veiling. 

De vierde woensdag van de maand in het Behouden Huis te Oudkarspel telkens van 14:00 tot 16:00. 

Het Café viert vakantie in de maanden juni, juli en augustus.

“Dynamische landschap”

Tot 22 mei exposeert ecoloog en (amateur)fotograaf Gerard Oostermeijer in Buitencentrum Schoorlse Duinen.

Als sinds zijn 12e jaar struint Gerard met een camera in de aanslag door de duinen, waarbij hij geleidelijk een voorkeur heeft ontwikkeld voor landschapsfotografie.

Voor zijn werk als docent en onderzoeker aan de UvA reisde Gerard al naar allerlei uithoeken van de wereld, maar zijn hart ligt toch bij het gebied waar hij het grootste deel van zijn kennis van de natuur en de fotografie opdeed: de duinen.
De expositie “Dynamisch Landschap” omvat 27 foto’s van het strand en het duingebied tussen Bergen en Schoorl.

Ze laten de verschillende stadia van dynamiek zien die weer helemaal terug is in de duinen en op het strand, na decennia van totale vastlegging.

Nieuwe inzichten in natuurbeheer hebben geleid tot maatregelen om de natuurlijke dynamiek weer terug te brengen in de Nederlands duingebieden, en met succes.
Meer foto’s van Gerard Oostermeijer kunt u bekijken op zijn website: www.oostermeijerphotography.nl.

Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl.

Openingstijden: maandag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.

Indien de zaal voor activiteiten gebruikt wordt is de expositie deels te zien.

Toegang is gratis. Betaald parkeren van 10.00 – 19.00 uur.

Woonwaard verduurzaamt

Woonwaard en Dura Vermeer starten 30 april met de verduurzaming van 111 eengezinswoningen in de Bomenwijk in Heerhugowaard. 

Nog voor de bouwvak zijn de eerste drie woningblokken klaar.

Woonwaard maakt al haar woningen stapsgewijs klaar voor de toekomst. 

De woningen van de Bomenwijk worden energieneutraal, comfortabel en blijven betaalbaar. 

De woningen worden afgekoppeld van het gasnetwerk en zijn voortaan gasloos. 

Er komen zonnepanelen, de woningen krijgen optimale isolatie en nieuwe duurzame installaties om onder andere de woningen van warmte te voorzien. 

Na de opknapbeurt wekken de zonnepanelen voldoende energie op voor het verbruik van een gemiddeld huishouden.

Het klimaat verandert. 

De aarde warmt op. 

Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en onze gezondheid en veiligheid. 

Een belangrijke oorzaak is het verbranden van fossiele brandstoffen. 

Nederland is één van de landen die het meest vervuilt. 

Nu kiezen voor duurzame oplossingen, is zorgen dat de wereld morgen nog steeds leefbaar is. 

Informatiestand in Noordwest Ziekenhuisgroep

Patiëntenvereniging Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep), regio Noord-Holland Noord, staat met een informatiestand in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. 

Op dinsdag 8 mei zijn leden van de vereniging aanwezig van 09:00 tot 17:00 uur in de hoofdingang Wilhelminalaan van het ziekenhuis.

Bij de stand kunnen patiënten en andere geïnteresseerden gratis informatie krijgen over hart- en vaatziekten en activiteiten van de patiëntenvereniging. 

Ook kunnen belangstellenden aan de leden vragen stellen. 

De vereniging staat er vanwege de Europese dag van de beroerte op 8 mei.

Kennismakingsles schrijfgroep

Maandagmiddag 7 mei is er een kennismakingsbijeenkomst van de schrijfgroep van Wonen Plus Welzijn Langedijk.

Door omstandigheden lag deze activiteit enige tijd stil.

Op deze middag kunnen huidige deelnemers en overige geïnteresseerden kennismaken met Annemarie Pronk, de nieuwe begeleidster.

Wie graag schrijft en daarbij inspiratie en stimulans kan gebruiken, is van harte welkom om vrijblijvend te ervaren of deze schrijfgroep bij hen past.
Op de maandelijkse bijeenkomsten die vanaf september starten, worden deelnemers op allerlei manieren uitgenodigd om hun levenservaringen op papier te zetten en aan elkaar voor te lezen.

Dat geeft niet alleen plezier, maar ook verdieping van de eigen beleving en het contact met elkaar.

Op 7 mei is het thema ‘Een nieuw begin’. Niet alleen de doorstart van deze groep en de lente maken dit tot een toepasselijk onderwerp.

Het leven biedt immers doorlopend de kans voor een nieuw begin.
Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar. De bijeenkomst start om 13.30 uur en vindt plaats in De Anbouw, Dorpsstraat 610, Noord-Scharwoude.

De kosten voor deze les bedragen € 5,- incl. een kopje koffie/thee.

Met ingang van maandag 10 september komt de schrijfgroep maandelijks bijeen op de tweede maandagmiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht Wonen Plus Welzijn Langedijk, tel. 0226-318050 of mail naar cursus@wonenpluswelzijn.nl 

Reinigingskuur bij kunstuitleen Alkmaar

Vanaf 28 april is Friso Vonder met zijn atelier SCHATMAKER aan het werk in de expositieruimte van Kunstuitleen Alkmaar.

Hij onderzoekt op een creatieve manier het thema ‘duurzaamheid’.

Het atelier wordt ingericht als milieustraat, maar ook is er een biechtstoel waar je op gezette tijden je ‘geestelijke afval kunt scheiden’.

Verder kun je deelnemen aan een reinigingskuur of de vuilprikker een handje helpen. Op alle andere momenten werkt Friso aan zijn beeldend werk.

Op zondag 6 mei tussen 14 en 17 uur is er De Reinigingskuur.

Voor iedereen die wat wil opruimen! Of het nou de kledingkast is, een vervelende gedachte, gifstoffen in je lichaam of andere rommel waar je vanaf wilt.

Een korte effectieve, mentale én lichaamsgerichte ervaring.

Toegang is gratis en op eigen verantwoordelijkheid.

Kunstuitleen Alkmaar, Bergerweg 1 1815 AC Alkmaar.

The Basement op Heerhugowaard A Life

Het programma The Basement is al 10 jaar een begrip in de muziek scene van de regio Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. 

Elke vrijdagavond op Compleet FM creëert de show een platform voor lokale, nieuwe en onbekende bands/muzikanten door hun muziek te draaien, interviews af te nemen en ze live te laten spelen in de radio studio.

Presentator Rene Bremmers heeft al 200 live acts ontvangen en dankzij het technische team bestaande uit Richard Oost, Boet en Sam Sprenkeling is er 2 keer in de maand live muziek te horen.

Dit en ook aandacht voor bijzondere muziek competities, festivals, album presentaties en concerten in de regio komen regelmatig voorbij en dan niet te vergeten de maandelijkse column van Karin Kleimeer.

Dit allemaal en met muziek die je amper tot nooit hoort op de grote radio zenders dat varieert van alternatief tot singer songwriter en waar de clichés worden vermeden.

Dit is van af 4 mei ook elke week live te horen op radio Heerhugowaard a Life van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Wil je meer weten en op de hoogte blijven van The Basement ga dan naar www.facebook.com/radiothebasement

De Suyderbraeck

Dit veelzijdige, kleine natuuurgebied vlak bij Hoorn is vrij toegankelijk.

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis, flora en fauna kan zondag 6 mei op pad met twee IVN-gidsen.

Tijdens de rondleiding komen de kenmerken van de omgeving, inrichting, duurzaamheid en diversiteit ter sprake.

Verzamelen om 14.00 uur op Zesstedenweg 20, 1634 DN in Scharwoude.
Goed schoeisel en een lange broek worden aanbevolen. Het terrein is niet geschikt voor rolstoelen.

Van tevoren aanmelden per mail aan j.wilkie@ivn-westfriesland.nl wordt op prijs gesteld.

De Suyderbraeck is gerealiseerd rond 2000, en blijkt voor velen in de nabije omgeving nog een onbekend gebied.

Het ligt tussen Scharwoude, de spoorbaan, Het Schot en de Zesstedenweg en je kunt er dagelijks langs komen zonder te zien wat voor moois er is.

Van stuivende zandmassa naar dennebos

Het is ondenkbaar dat 150 jaar geleden de Schoorlse Duinen een bedreiging waren voor het dorp. Met een stevige wind waaide het zand door de kieren de huizen in.

Inmiddels houden 100.000 dennenbomen met hun wortels het zand vast.

De basis voor het bos is 150 jaar geleden gelegd door Winand Carel Hugo Staring. Hij experimenteerde met verschillenden manieren om bomen te planten en met verschillende soorten.
Na 10 jaar ploeteren, werd zijn werk door de regering beëindigd omdat het als mislukt beschouwd werd.

Als we nu door de Schoorlse Duinen lopen in de uitgebreide dennenbossen dan blijkt dat de aanpak van Staring een juiste geweest is.

De boomsoorten waar hij mee experimenteerde, zijn nu nog te vinden in het duin.

Wilt u meer weten over de strijd die Staring voerde en de bomen van het eerste uur zien, ga dan mee met de wandeltocht.
Deze is op zondag 6 mei. Hans Egberts begint om 11.00 uur in de vergaderzaal van Buitencentrum Schoorlse Duinen met een korte lezing over wie Staring was en hoe hij te werk ging.

Daarna volgt een wandeltocht van ruim 2 uur langs de meeste van de 18 verschillende soorten naaldbomen.

Vanwege de lengte van de excursie is het raadzaam een lunchpakket en iets te drinken mee te nemen.

De kosten bedragen € 6,00 p.p. Vooraf aanmelden kan online via de site van Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/naarbuiteninschoorl.

MET zoekt zorgmaatjes

MET zoekt maatjes voor mantelzorgers die even een steuntje in de rug nodig hebben.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of anderszins zorgbehoevend persoon uit hun omgeving.

Een mantelzorger heeft vaak het gevoel er alleen voor te staan. Een vrijwilliger die als maatje naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden.

MET zoekt vrijwilligers die als zorgmaatje bereid zijn mantelzorgers te ondersteunen.
Een zorgmaatje zet zich in om één keer per week maximaal 2 uur de mantelzorger te ontlasten van hun zorgtaak. Door gezelschap te bieden aan degene die de zorg nodig heeft.

De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan.

De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan.
De periode van ‘maatje zijn’ duurt minimaal 6 maanden.

Het maatje krijgt een training voor deze functie, begeleiding door een beroepskracht en een vrijwilligersvergoeding.

Zin in deze nieuwe uitdaging of behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger? Neem dan contact op met Joke Voorwinden, per email joke.voorwinden@methhw.nl of telefoon 06 41130458.

Ook mantelzorgers die overbelasting ervaren, kunnen zich aanmelden.

Hugo Boys wint met 1-5 bij Nieuwe Niedorp

Afgelopen zondag speelde Hugo Boys de eerder afgelastte uitwedstrijd tegen Nieuwe Niedorp.

De mannen van HB trainer Jorgen Heurter begonnen voortvarend met aanvallend voetbal.

Verschillende mogelijkheden tot zelfs een bal op de lat boven NN keeper Sierka, maar het scorebord bleef op 0-0.

Tot vlak voor rust, toen Bo Groen een afgeketste bal van dichtbij binnen schoot en de 0-1 liet verschijnen.
In de 48ste minuut kopte de Nieuwe Niedorp rechtsbuiten Hugo Bossen een lange bal vanaf links langs keeper Beers en maakte de 1-1. 

Dit was voor Hugo Boys het sein om er een schepje er bovenop te doen, en niet zonder resultaat. 

In de 55ste minuut werd het 1-2. 

Het mooiste doelpunt was de 1-3 van Bas Haisma.

De oranjehemden denderde door en de 1-4 kwam er ook snel. 

Met mooi combinatievoetbal via Wolkers en Groen mocht Bob de Wit de score uitbouwen. 

In de 77ste minuut nam Jos Rendering een corner die Thomas Kunst binnen kopte en de 1-5 eindstand op het scorebord zette.

Volgende week moet er weer ingehaald worden en wel uit tegen KSV.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding (Embargo)

Op woensdag 2 mei 2018 reikte mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan mevrouw L.F.J. Herman uit Schoorl een Koninklijke onderscheiding uit.

Mevrouw Herman ontving de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van de slotbijeenkomst, die wordt gehouden in verband met de opheffing na 15 jaar van de Stichting Computer Sociëteit Bergen.

De Koninklijke Onderscheiding is aan mevrouw Herman toegekend, omdat zij wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Vroege vogelwandeling

Sta vroeg op en maak kennis met de zingende vogels van de Schoorlse Duinen.

Welke vogel hoor je precies? Ga op zaterdag 5 mei mee naar buiten met de gids van Staatsbosbeheer en leer de verschillende vogelgeluiden van elkaar onderscheiden.

Vooral in het voorjaar zijn ze erg actief. En vroeg uit de veren is een garantie voor een mooi vogelconcert!
De excursie start om 6.30 uur en de deelname is € 6,00. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Aanmelden vooraf kan via www.staatsbosbeheer.nl/vogelsschoorl.

Neem je verrekijker mee! Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl.

Openingstijden: dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur. Toegang is gratis. Betaald parkeren. 

Eetbare aarde

De grond is niet overal het zelfde. Tijdens de doe-middag op zondag 6 mei wordt er gekeken welke grondsoorten er in natuurpark Blokweer te vinden zijn.

Elke dieren- en plantensoort heeft een grondsoort waar hij het liefst op of in leeft. Er zijn zelfs dieren en vogels die grond eten!

Tijdens de doe-middag ga je de verschillende grondsoorten namaken en zelf proeven welke je het lekkerste vindt smaken!

Deze Maks’ doe-middag is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en vindt plaats op zondag 6 mei van 14:00 tot 15:30, aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker.

De doe-middagen worden minstens twee keer per maand georganiseerd en staan altijd in het teken van één van onze thema’s natuur, boerderij en groen.

Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of per email naar info@mak-blokweer.nl.

De kosten zijn €4,50 per kind (inclusief materialen).

Mijn Spiegelbeeld en Ik

Vrijdag 25 mei 2018 speelt Kevin Doesburg zijn nieuwe solovoorstelling ‘Mijn Spiegelbeeld en Ik’. 

Het stuk, met als onderwerp jongeren met een depressie, zal gespeeld worden in het buurtcentrum ‘De Brink’ in Obdam. 

Steeds meer jongeren krijgen de diagnose ‘depressie’, iets dat steeds meer bij deze tijd lijkt te gaan behoren. 

Hoe ontstaat dit gevoel? Waar komt het vandaan? En hoe gaat men hiermee om?
In zijn nieuwe solovoorstelling ’Mijn Spiegelbeeld en Ik’ gaat Kevin Doesburg in op dit onderwerp, waarbij hij hoopt antwoorden te vinden op deze vragen.

Mede door de blik te richten op zijn eigen jeugd, zijn kinder- en puberjaren, leidt hij het publiek door een rollercoaster van emoties, zoals ziektes, verlies door overlijden, maar ook de liefde.
Dit met het doel om uiteindelijk zijn depressie het hoofd te kunnen bieden en tevens zijn ’ware ik’ te laten zien.

De aanvang is om 20.00 en kaarten zijn te koop entertainmentproductiesdoesburg@outlook.com en/of 06-41674139. Kaarten kosten €10,00 per stuk.

Ongeval tussen 2 personen auto’s bij de Draai

Dinsdag middag is er op de oosttangent ter hoogte van de nieuwbouw wijk De Draai richting de krusemanlaan. 
Bij dit ongeval waren 2 auto’s bij betrokken.
Wat er precies is gebeurd of de toestand van de inzittende, is op dit ogenblik onbekend. 

Moederverwendag bij Hortus Alkmaar

Op zondag 13 mei worden bij Hortus Alkmaar alle moeders extra in het zonnetje gezet. 

Ze kunnen meedoen met een aantal korte, gratis workshops. 

Ze kunnen bijvoorbeeld een paar bonbons maken, een kruidenstempel, een kraanvogel vouwen, een klein bloemstukje maken of een armbandje. 

Ook kunnen ze genieten van een lekker kruidenvoetenbadje of een kruidenmasker.

Voor de kinderen zijn er die dag ook leuke gratis activiteiten: zij kunnen een speurtocht doen of een bloempotje versieren voor hun moeder of oma. 

Voor de hele familie worden er rondleidingen gegeven door de tuin.

Datum: zondag 13 mei 2018

Tijd: 12.00 – 17.00 uur

Kosten: volwassenen € 4,50 entree, kinderen 8 t/m 15 jaar € 2,25. 

Voor moeders zijn de workshops gratis, anderen betalen een kleine bijdrage. 

De rondleidingen zijn voor iedereen gratis.

Adres: Berenkoog 37 in Alkmaar

Oberon proeverij

Je bent tussen de 14 en 21 jaar en je twijfelt al een tijdje of je wel auditie durft te doen bij Oberon. 

Nu is daar de kans. Je kunt meedoen met een serie workshops op dinsdagavond van 8 mei t/m 19 juni tussen 19:30 – 21:00 uur.

Deze workshops zijn in het buurtcentrum De Rekere 2.0 aan de Drechterwaard 16 te Alkmaar. 

De kosten zijn € 70,00 voor zeven workshops.
Bij Oberon maakt het niet uit wie je bent of hoe je er uit ziet, er wordt geen onderscheid gemaakt, je bent van harte welkom! 

Mits je natuurlijk van dansen, zingen en acteren houdt! 

De workshops zijn gericht op lessen zang, dans en spel. Afgesloten met de mogelijkheid om op de laatste avond auditie te doen. 

Vanaf zaterdag 8 september starten de repetities voor de nieuwe musical die op 6 en 7 april 2019 in theater de Vest wordt gespeeld.
Voel jij je aangesproken, ben je benieuwd naar de vereniging of vind je het gewoon heel leuk om te dansen, zingen of acteren? 

Geef je dan nu op voor de workshopperiode door een e-mail te sturen met je NAW-gegevens naar musicalgroep@oberontheater.nl.

Meer informatie is te vinden op de website: oberontheater.nl