Algemeen 

Meedenken over beheer Schoorlse Duinen

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer kwamen donderdag 20 juni een brede groep van zo’n zestig vertegenwoordigers van belangenpartijen en individuele gebruikers van de Schoorlse Duinen naar de Blinkerd.

Ze werden gevraagd mee te denken over de thema’s die er in het gebied spelen en hoe zij hierbij betrokken kunnen worden.

Staatsbosbeheer wil onder andere op deze manier de communicatie met de omgeving verbeteren.
Aan de hand van de thema’s recreatie, honden, natuurbeheer, communicatie, routes en mountainbikeroute gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag om onderwerpen, standpunten en belangen op tafel te krijgen.

Opvallend was de goede sfeer waardoor iedereen voldoende ruimte kreeg om standpunten uit te wisselen.

De belangen bleken opvallend vaak overeen te komen, ongeacht het onderwerp. Een overzicht van de thema’s en de gemaakte opmerkingen vindt u via schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl.
Het merendeel van de aanwezigen is zich ervan bewust dat de Schoorlse Duinen vele verschillende gebruikers kent die allen ruimte gebruiken en dat er in gezamenlijk overleg naar oplossingen moet worden gezocht.

Hoe nu verder? Staatsbosbeheer is blij met de opbrengst van de bijeenkomst en gaat de vervolgstappen samen met de omgeving invullen.

Medio juli vindt daarom een vervolg bijeenkomst plaats waarin wordt gesproken hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Gerelateerde berichten