Intentieovereenkomst Artiance en Bibliotheek

Op 6 november 2018 werd een intentieovereenkomst getekend tussen Artiance Centrum voor de Kunsten en Bibliotheek Kennemerwaard. 

De intentieovereenkomst behelst afspraken om nader onderzoek te doen naar nauwere samenwerking en/of een mogelijke fusie van beide instellingen.

De werkgebieden van Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard vertonen steeds meer raakvlakken en de samenwerking is de afgelopen jaren dan ook op diverse fronten versterkt. 

Zo werken de Bibliotheek en Artiance nauw samen met onder andere het project Dag & Dauw en het Film & Media festival. 

Er liggen daarnaast ook nog diverse kansen in het onderwijs en het sociale domein, terreinen waarin Artiance zich sterk wil ontwikkelen. 

Het samengaan van een Bibliotheek met een Centrum voor de Kunsten is landelijk gezien niet ongewoon en kan zelfs een tendens genoemd worden. 

Deze tendens uit zich in een toenemend aantal gefuseerde instellingen maar ook in de wens om tot een gezamenlijke C.A.O. te komen. 

Ook hebben de branche organisaties de wens geuit om samen te gaan en een gezamenlijk certificeringskader is al aanwezig. 

We streven er naar om het onderzoek op 1 mei 2019 af te ronden.