Eerste JongerenTop NHN krijgt vervolg

Tijdens de JongerenTop NHN op vrijdag 30 november hebben ruim 200 bezoekers oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord.

Ook de jongeren zelf zijn betrokken bij dit proces. Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt.

Enkele jongeren deelden hun verhaal en wisten zo de aanwezigen te raken en het gesprek op gang te krijgen.
Uit meerdere thematafels kwam het advies om een ‘buddy’ te koppelen aan jongeren, die hen kan coachen en begeleiden, en waarvan de steun niet ophoudt als de jongere 18 is.

De vraag aan het onderwijs is om deelcertificaten op erkende competenties en talenten te organiseren, in het kader van een leven lang leren. Ook op werkgevers wordt een beroep gedaan: jongeren willen graag dat werkgevers kijken naar talenten en ervaring in plaats van alleen diploma’s.

In februari 2019 is een plan van aanpak gereed om met de adviezen aan de slag te gaan.

Bestuurders ondertekenden een intentieverklaring waarbij zij uitspraken dat zij staan voor een betekenisvolle toekomst voor iedere jongere.

Samen met jongeren en professionals willen de bestuurders ervoor zorgen dat de tijdens de JongerenTop NHN geformuleerde adviezen in de komende vier jaar worden opgevolgd.

De jongeren kregen een uitnodiging voor een gesprek om de voortgang te bespreken en de vraag om vooral contact te houden.