Gemeente Heerhugowaard aangesloten bij JFSC

Per 1 januari 2019 is gemeente Heerhugowaard aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC).

Dit betekent dat Heerhugowaardse kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub en aan kunst en cultuur kunnen doen.

Wanneer er thuis geen geld is voor sportclubs of creatieve lessen, lopen kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes wel vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig te zijn, ontwikkelt een kind zich beter op het persoonlijke, fysieke en sociale vlak.

Door de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt dit mogelijk. Het fonds zet zich in om alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar mee te laten doen aan sport en cultuur, ook als er thuis weinig geld is.

Via het fonds kunnen ook sportattributen worden aangeschaft en kinderen worden in de gelegenheid gesteld om het zwemdiploma A te halen.

Het fonds werkt met intermediairs. Dit zijn professionals die de gezinssituatie van nabij kennen. Denk hierbij aan een leerkracht of een jeugd & gezinscoach.

Op dit moment vindt de werving van intermediairs plaats. Het is ook mogelijk dat ouders zelf een professional benaderen om zich aan te melden als intermediair.

Mensen die interesse hebben om intermediair te worden, kunnen zich aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl.

Voor vragen over het fonds kan men terecht bij Het Sociaalplein via telefoonnummer 14072, E-mail: hetsociaalplein@heerhugowaard.nl. Of kom langs op Het Sociaalplein in het gemeentehuis.