Opschoonacampagne tegen zwerfafval

Op dinsdag 26 februari heeft wethouder Jan van der Starre, samen met zwerfvuilspecialist Dirk Groot, het startsein gegeven aan de opschooncampagne van de gemeente Heerhugowaard.

De campagne bestaat uit een aantal evenementen in maart, met de Landelijke Opschoondag op 23 maart als rode draad.

“Zwerfafval is een ergernis van iedereen en heeft dus de aandacht van de gemeente. We willen met deze campagne het bewustzijn vergroten en daarmee zorgen voor minder zwerfafval”, aldus wethouder Jan van der Starre.
De 80 vrijwillige zwerfafvalpakkers (ZAP’ers) van Heerhugowaard zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse ZAP-dag begin maart in het gemeentehuis. Deze groep prikt vrijwillig het hele jaar door zwerfafval op verschillende plekken in Heerhugowaard.

Zij worden in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan een schonere gemeente.

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag, waarvoor alle inwoners kunnen meedoen met schoonmaakacties in hun buurt of door zelf een actie te organiseren.
Ook wordt er een Opschoonloop door Heerhugowaard georganiseerd. Speciaal voor mensen die hardlopend willen prikken.

Naast de Landelijke Opschoondag organiseren inwoners zelf ook op verschillende momenten een schoonmaakactie in hun buurt.

Zo is er op zaterdag 30 maart een actie in Stad van de Zon. Bewoners gaan dan de straat op om Stad van de Zon vrij te maken van zwerfafval. Dit is een terugkerende actie die mede mogelijk wordt gemaakt door het Leefbaarheidsfonds van de gemeente.