Algemeen 

Jaarvergadering Molenbelang

Sinds 1981 is in de Molenwijk te Heerhugowaard de vereniging van huiseigenaren “Molenbelang” actief.

Zij werd kort na de oplevering van de Molenwijk opgericht met o.a. als doel het belang van de leden ten aanzien van hypotheek, onderhoud, verbouwing en anderen van belang andere  zijnde zaken te behartigen.

Daar zij heeft zij in de loop van de afgelopen jaren zeker aan voldaan en Molenbelang werd een vaste waarde in de Heerhugowaardse samenleving met name in de Molenwijk en wel het gedeelte begrenst door Rustenburgerweg/Amstel/Geul en middenweg.
Dit bereikte zij door o.a. een jaarlijkse schoonmaak actie te organiseren en het realiseren van gezamenlijk projecten zoals de aanschaf van dakkapellen, voegwerk en andere diverse onderhoudswerkzaamheden.

Dit alles wordt gefinancierd uit een geringe jaarlijkse contributie.

Niet onvermeld mag zijn dat zij twee jaar geleden de aanjager was voor een groot wijkfeest voor ALLE bewoners van de Molenwijk ter gelegenheid van de “heropening” van de wijk die in het jaar daarvoor op de schop ging.

Op 17 april a.s. houdt zij haar jaarlijkse ledenvergadering in buurthuis De Link aan de Standerdmolen.

Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd maar ook zij die eigenaar zijn van een woning in genoemd gebied zijn van harte welkom. Dus ook en juist die nog geen lid zijn.

Zie hiervoor en andere bijzonderheden de site www.molenbelang.heerhugowaard.

Gerelateerde berichten