Bo en Delaila Team NL Handbalsters worden gehuldigd in Heerhugowaard

Handbalsters Bo van Wetering en Delaila Amega worden gehuldigd in hun gemeente Heerhugowaard meld mediapartner NH Nieuws.
Bij het gemeentehuis zijn ze toegesproken door de burgemeester en ook bij hun oude handbalvereniging zijn ze in het zonnetje gezet. 

Vorige week zondag werden Bo en Delaila samen met het team in Japan wereldkampioen. Afgelopen woensdag kreeg het team daarom ook de prijs Sportploeg van het Jaar op het jaarlijkse Sportgala. 

Bo en Delaila zijn hun handbalcarrière begonnen bij handbalvereniging Tornado. De gemeente Heerhugowaard is apetrots op de meiden en heeft een huldiging georganiseerd.
De huldiging begon om 13.00 uur in het gemeentehuis.

Daarna was Tornado aan de beurt. Met bijzonder vervoer werden de meiden van a naar b gebracht. Bij de handbalvereniging waren veel leden aanwezig om ‘hun’ gouden handbalsters aan te moedigen.

Foto en video Media Partner NH Nieuws

De Gemeente Heerhugowaard start Actie #KNALWEG. IK RUIM MIJN VUURWERK OP

Wie op 1 januari de straat opgaat, zal het niet ontgaan: de grote hoeveel vuurwerkresten. Niet alleen een vies gezicht, maar ook gevaarlijk en vooral heel schadelijk voor het milieu, planten en dieren.

Vuurwerkresten bevatten plastics en giftige metalen zoals koper, barium en antimoon en als deze in de grond terecht komen, richten ze veel schade aan. Uiteindelijk komen ze ook in het grondwater terecht met alle gevolgen van dien.

Daarnaast zijn niet ontbrande vuurwerkresten gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Reden voor de gemeente Heerhugowaard om samen met Koggenland, Langedijk en Opmeer èn Schoner Noord-Holland campagne te voeren.

#Knalweg. Ik ruim mijn vuurwerk op, is het thema waarmee kopers van vuurwerk gestimuleerd worden om hun vuurwerkresten zo snel mogelijk op te ruimen. Dat gebeurt via een social media campagne, de speciale website knalweg.nl met een informatieve film en via de vuurwerkverkooppunten waar posters hangen. De gemeente Heerhugowaard is ook blij met de medewerking van de vuurwerkverkooppunten. Wie vuurwerk koopt, wordt via posters geattendeerd op de campagne en krijgt een flyer met informatie en tips hoe vuurwerk op te ruimen, plus een leuke en veilige vuurwerkafvalzak mee.

Voor Heerhugowaard is duurzaamheid en circulaire economie, waaronder ook het beheersen van zwerfafval, een belangrijke pijler onder hun beleid.

Samen met de drie andere gemeenten en Schoner Noord-Holland, die zich inzet voor een provincie zonder zwerfafval, is gekozen voor een strategie van bewustwording in combinatie met activatie. 17% van de inwoners koopt vuurwerk, dus het gaat om heel veel kopers. “Mensen willen best wel meewerken aan minder zwerfafval, maar zijn zich vaak niet bewust van hun gedrag”, vertelt een woordvoerder van Schoner Noord-Holland.

Door alleen al bewustwording te realiseren, gecombineerd met tips voor het opruimen, wordt al een belangrijke stap gezet tot verminderen van het probleem.

Wethouder Annette Valent: “Dit initiatief past helemaal bij de afvalcampagne ‘Aan de Bak’ van Heerhugowaard, waar we inzetten op bewustwording en de verantwoordelijkheid om afval ook zoveel mogelijk zelf en goed op te ruimen”.

De campagne start vanaf de 3e week december en wordt in de verkoopperiode van vuurwerk fors gepromoot op social media.

Vuurwerk opruimen is niet zo moeilijk, maar er zijn wel een paar tips. Doe het bij voorkeur direct op 1 januari, juist ook als het regent. Dan lekken er zo weinig mogelijk resten in de grond. Als je het met elkaar doet, met familie, vrienden of buren, is het ook nog gezellig zo op Nieuwjaarsdag.

Veeg de vuurwerkresten bij elkaar en maak ze nat. Dan kunnen niet-ontbrande delen geen schade meer aanrichten. Hou om dezelfde reden huisdieren en kinderen uit de buurt. Doe het natgemaakte vuurwerk in de speciale vuurwerkafvalzak die bij aankoop van het vuurwerk ontvangen is, een eigen vuilzak mag ook natuurlijk, en gooi het in de restafvalcontainer.

De tips staan ook op www.knalweg.nl en worden via filmpjes op social media uitgelegd. Ook vind je hier alle informatie om tot € 250— op de aankoop van je vuurwerk terug te winnen. Volg Facebook.com/Knalweg en Instagram.com/Knalweg en je bent altijd op de hoogte. Zo simpel is het, zoveel schade wordt ermee voorkomen.

Wendhouders zetten in op Burgerparticipatie

In het herindelingsontwerp voor Langedijk en Heerhugowaard is veel aandacht voor kernenbeleid. “Maar het kernenbeleid is eigenlijk niks nieuws. 

Daar zijn we continue mee bezig”, zeggen wethouders John Does en Nils Langedijk in Stadsnieuws van Heerhugowaard. Maar gezien de grootte van de toekomstige fusiegemeente, moet hier volgens hen nog meer op ingezet worden.

Does en Langedijk gaan op 1 januari alvast aan de slag om de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere betrokkenen nog meer te structuren in de vorm van dorpsvisies. 

“Dat wordt maatwerk”. Collega Ad Jongenelen draait inmiddels maandelijkse spreekuren in Sint Pancras en Koedijk. “We willen in overleg met onze inwoners nagaan of dat in andere kernen ook wenselijk is. Maar daar zijn wellicht ook andere mogelijkheden.”

Als mooi voorbeeld van succesvol kernenbeleid met burgerparticipatie in Heerhugowaard haalt John Does de facelift van De Noord aan. 

De kern dreigde leed onder een gebrek aan woningen en voorzieningen. Op initiatief van inwoners werd het tij gekeerd en daarbij faciliteerde de gemeente alleen maar. Does en Langedijk zien graag een dergelijk beleid in heel de fusiegemeente.

Inwoners praten mee over dementiebeleid

De inwoners van Langedijk en Heerhugowaard kunnen binnenkort meedenken en meepraten over het dementiebeleid in beide gemeenten.

Mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals, ondernemers en overige geïnteresseerden worden uitgenodigd om in gesprek te gaan op de startbijeenkomst Dementie Vriendelijk Langedijk-Heerhugowaard op donderdag 7 november.

De bijeenkomst vindt plaats in restaurant Gewoon Lekker in Heerhugowaard van 14.30 uur tot 17.30 uur.

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard willen graag dementievriendelijk zijn. Een samenleving waarin mensen met dementie zo goed mogelijk hun leven kunnen leven, met hier en daar wat hulp.

Om antwoord te krijgen, organiseren Langedijk en Heerhugowaard deze bijeenkomst.

Inwoners, mantelzorgers, zorgprofessionals, organisaties en bedrijven mogen zich aanmelden hiervoor en meedenken en meepraten over het te ontwikkelen dementiebeleid.
Alle betrokkenen mogen tijdens deze bijeenkomst ideeën, tips en oplossingen aandragen. Aan het einde van de bijeenkomst levert dit concrete actiepunten op waar de gemeenten mee aan de slag gaan.

Iedereen in Langedijk en Heerhugowaard die mee wil praten en mee wil denken kan zich aanmelden via de website www.heerhugowaard.nl/dementie of www.gemeentelangedijk.nl/dementie.

De bijeenkomst vindt plaats in restaurant Gewoon Lekker aan de Gildestraat 2, Heerhugowaard. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 17.30 uur.

Enhousiaste bemiddelaar gezocht

In iedere straat, wijk, dorp of stad komen burenruzies voor. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geluidsoverlast, overlast van huisdieren of een tuingeschil. Als buren hier onderling niet uit komen, kan hiervoor gratis buurtbemiddeling worden ingeschakeld.

Buurtbemiddeling Heerhugowaard staat open voor enthousiaste bemiddelaars, die vrijwillig mee willen werken aan een prettige leefomgeving.

Buurtbemiddelaars zijn getraind om tussen buren te bemiddelen bij een conflict. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren, zijn neutraal en kunnen omgaan met emoties en weerstand.
Door buren met elkaar in gesprek te brengen en begrip te creëren voor elkaars standpunt, ontstaat er ruimte om samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.

Er zijn geen speciale opleidingseisen. Wel is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de medemens, onpartijdig in een conflict kunt blijven, onbevooroordeeld kunt luisteren, kunt doorvragen en kunt samenvatten.

Buurtbemiddeling Heerhugowaard biedt een enthousiast team van bemiddelaars in een professionele werksfeer.
Je krijgt een gratis basistraining van 3 dagen, jaarlijkse verdiepingstrainingen, intervisiebijeenkomsten en tegemoetkoming in de onkosten.

Heb je belangstelling, ben je inwoner van de gemeente Heerhugowaard en beschikbaar? Stuur dan jouw cv en een korte motivatie naar buurtbemiddeling@methhw.nl.

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kan contact worden opgenomen met Buurtbemiddeling Heerhugowaard via buurtbemiddeling@methhw.nl of telefonisch via: 06 414 664 50.

Heerhugowaard gaat naar Democratiefestival

Op 30 augustus wordt op het schiereiland Veur-Lent bij Nijmegen, voor het eerst in Nederland Het Democratiefestival georganiseerd en Heerhugowaard is van de partij!

De gemeente Heerhugowaard gaat er met een bus naar toe. Burgemeester Bert Blase en wethouder John Does nodigen inwoners uit Heerhugowaard uit met hen mee te gaan.

In de bus naar Veur-Lent kun je kennismaken met je plaatsgenoten en is er een leuke quiz over Heerhugowaard. Ook kun je die zaken kwijt die je wil aankaarten over wonen en leven in Heerhugowaard.
Op het Democratiefestival vieren en ervaren de deelnemers de democratie. Dat we in een land leven waar iedereen zijn of haar mening mag geven, waar verschillen mogen zijn en waar we samen de keuzes maken, hoe moeilijk dat soms ook is.

Je kan er ministers en Kamerleden tegen het lijf lopen en deelnemen aan workshops. Kijk voor de lijst van aanwezige politici op www.democratiefestival.nu.

Deze eerste editie van het Democratiefestival is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De bus vertrekt om 09.00 uur uit Heerhugowaard en het programma duurt de hele dag; eten en drinken worden verzorgd.

Wil je deze topdag niet missen, dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@heerhugowaard.nl. Bij de aanmelding graag doorgeven je naam, leeftijd, geslacht en de wijk waar je woont.

In de Heerhugowaardse bus is plaats voor veertig deelnemers. Als er teveel aanmeldingen binnenkomen wordt er geloot, waardoor er wordt gezorgd dat er een diverse groep mee gaat naar het festival.

Ruim 900 inschrijvingen Collectief Woongemak

De gemeente Heerhugowaard is in april samen met iChoosr de pilot Collectief Woongemak gestart. Met het Collectief Woongemakt konden inwoners zich aanmelden voor aanpassingen die hun woning leeftijdbestendig maken.

Ruim 900 inwoners van Heerhugowaard hebben inmiddels interesse getoond en zich ingeschreven. Zij krijgen een aanbod van iChoosr. Pas dan beslissen of ze hierin meegaan of afzien van het aanbod.

Heerhugowaard is de eerste gemeente in Nederland die meedoet aan een dergelijk initiatief.

De gemeente wil inwoners stimuleren om kritisch te kijken naar hun woonsituatie en of deze ideaal is en nog past bij het ouder worden.

iChoosr is een onafhankelijke organisator van groepsaankopen en maakt het makkelijk om hieraan mee te doen. Voor het Collectief Woongemak ontzorgt iChoosr de inwoners van Heerhugowaard onder meer door de inschrijving en het contact met aannemers te regelen.

Heerhugowaard telt ongeveer 3900 huishoudens met 65-plussers. Daarvan heeft 23 procent interesse getoond voor het Collectief Woongemak.

Hiermee beschouwt de gemeente het als een succesvol experiment.

Wethouder Annette Valent onderschrijft dit: ‘We weten dat mensen het prettig vinden om zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven wonen. Ook wanneer ze ouder worden. Dan is het verstandig om alvast vooruit te denken over hoe dit het beste kan. De inwoners die het aangaat hebben zich in het onderwerp verdiept. Dat is voor ons als gemeente heel erg belangrijk.’

Koningsdag start met aubade

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. Die dag start in alle gemeenten in Nederland met de zogeheten aubade. De aubade op Koningsdag is een Nederlandse traditie waarbij het volk de koning toezingt met het Wilhelmus.

Burgemeesters van de gemeenten nemen die aubade af als vertegenwoordiger van de koning.

In Heerhugowaard start het programma om 10.00 uur met het ontvangst van de genodigden met koffie en thee in het gemeentehuis.
Bij mooi weer wordt er om 10.15 uur verplaatst naar het Stadsplein voor een optreden van fanfare “Hoe en Trouw”.

Om 10.30 uur zullen de inwoners die de dag ervoor tijdens de lintjesregen onderscheiden zijn worden ontvangen, en zal burgemeester Bert Blase iedereen welkom heten.

De vlag zal om 10.40 uur worden gehesen door de Zeekadetten, en zal Hou en Trouw twee coupletten van het Wilhelmus spelen.
Daarna zal het koor optreden, waarna de burgemeester 11.00 uur iedereen uit zal nodigen tot oranjebitter of jus d’orange in het gemeentehuis.

Om 11.30 uur zal het programma eindigen en starten de andere activiteiten op andere locaties.

Stemmen en kunst kijken in Stedelijk Museum Alkmaar

Op woensdag 20 maart aanstaande vinden de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen plaats.

Stedelijk Museum Alkmaar is officieel stembureau tijdens deze verkiezingsdag. Het museum is daarom geopend van half acht ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.
Op vertoon van uw stempas krijgt u bovendien een gratis entreeticket (geldig op verkiezingsdag) voor de tentoonstelling ‘Piet van Wijngaerdt, grondlegger van de Bergense School’.

Van Wijngaerdt staat vooral bekend vanwege zijn bloemstillevens, maar deze tentoonstelling, met unieke werken uit particulier bezit, laat zien dat zijn roem begin vorige eeuw niet onterecht was.

Jan van der Starre treedt terug als wethouder

Jan van der Starre treedt terug als wethouder van de gemeente Heerhugowaard.

Dat heeft hij dinsdag 5 maart meegedeeld aan het college van B&W. ‘Het is mijn eigen beslissing. Ik merk dat het wethouderschap meer energie van mij vraagt dan ik momenteel beschikbaar heb.’

De fractie van Senioren Heerhugowaard (de partij van Jan van der Starre) gaat op zoek naar een vervanger voor hem in het college.

Hij heeft wel de ambitie om terug te keren in de raad. Zijn vertrek als wethouder is op vrijdag 24 mei.

Jan van der Starre (69) maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 deel uit van het college van B&W dat bestaat uit vertegenwoordigers van H.O.P., Senioren Heerhugowaard, VVD en CDA.

Hij zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Heerhugowaard.

Opschoonacampagne tegen zwerfafval

Op dinsdag 26 februari heeft wethouder Jan van der Starre, samen met zwerfvuilspecialist Dirk Groot, het startsein gegeven aan de opschooncampagne van de gemeente Heerhugowaard.

De campagne bestaat uit een aantal evenementen in maart, met de Landelijke Opschoondag op 23 maart als rode draad.

“Zwerfafval is een ergernis van iedereen en heeft dus de aandacht van de gemeente. We willen met deze campagne het bewustzijn vergroten en daarmee zorgen voor minder zwerfafval”, aldus wethouder Jan van der Starre.
De 80 vrijwillige zwerfafvalpakkers (ZAP’ers) van Heerhugowaard zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse ZAP-dag begin maart in het gemeentehuis. Deze groep prikt vrijwillig het hele jaar door zwerfafval op verschillende plekken in Heerhugowaard.

Zij worden in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan een schonere gemeente.

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag, waarvoor alle inwoners kunnen meedoen met schoonmaakacties in hun buurt of door zelf een actie te organiseren.
Ook wordt er een Opschoonloop door Heerhugowaard georganiseerd. Speciaal voor mensen die hardlopend willen prikken.

Naast de Landelijke Opschoondag organiseren inwoners zelf ook op verschillende momenten een schoonmaakactie in hun buurt.

Zo is er op zaterdag 30 maart een actie in Stad van de Zon. Bewoners gaan dan de straat op om Stad van de Zon vrij te maken van zwerfafval. Dit is een terugkerende actie die mede mogelijk wordt gemaakt door het Leefbaarheidsfonds van de gemeente.

Pierre Spenselee ontvangt gouden reiger

Pierre Sponselee is op 26 februari onderscheiden met de Gouden Reiger van de gemeente Heerhugowaard. Dit gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie in theater de Vest in Alkmaar.

De heer Sponselee is 16 jaar bestuurder en het boegbeeld geweest van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar en heeft in die rol veel betekend en bereikt.
Met zijn duidelijke visie op de volkshuisvesting heeft hij Woonwaard op de kaart gezet als innovatieve en duurzame woningcorporatie. Zijn grote kracht zat in het samenwerken met en verbinden van bewoners en professionals.

De heer Sponselee kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Bert Blase. De Gouden Reiger is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners van Heerhugowaard die bijzondere verdiensten hebben verricht voor Heerhugowaard.

60-jarig huwelijk Walstra-Krenz

Op dinsdag 26 februari brengt burgemeester Bert Blase om 13.50 uur een bezoek aan het echtpaar Walstra-Krenz ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Mevrouw Pauline Dorothea Krenz is op 21-08-1940 geboren in Velsen.

De heer Johannes Wilhelmus Walstra is op 4-10-1941 geboren in Haarlem.

Pilot gericht op langer zelfstandig thuiswonen

De gemeente Heerhugowaard start als eerste gemeente in Nederland de pilot ‘Collectief Woongemak – Voor een Veilig & Comfortabel Thuis’.

De pilot is een samenwerking met iChoosr en betreft een collectieve inkoop van producten op het gebied van veilig en comfortabel wonen. De pilot speelt in op de ontwikkeling dat mensen langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

De pilot wordt gestart om mensen bewust te maken van hun toekomstige woonwensen.
De pilot is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de woonwensen. Om mensen te ontzorgen, is hier een collectieve inkoop aan gekoppeld, waarbij deelnemers geheel vrijblijvend een offerte krijgen voor de oplossingen die zij interessant vinden.

De aanpassingen in huis zijn gericht op gemak en comfort en daarbij gaat het onder meer om het weghalen van drempels, plaatsen van een inloopdouche, een antislip behandeling van tegels en het installeren van slimme elektronica.
Vanaf 29 maart 2019 kunnen mensen zich geheel vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop via een speciaal daarvoor ontwikkelde website.

iChoosr organiseert een veiling, waarbij gekwalificeerde installateurs kunnen meedingen naar de gunning. Deelnemers ontvangen van de geselecteerde installateur een aanbod dat aansluit bij de behoefte en specifieke situatie van de deelnemer.

De deelnemer kan vervolgens zelf beslissen of hij/zij van het aanbod gebruik maakt.

Wethouder Oude Kotte wordt burgemeester Aalsmeer

Gido Oude Kotte (38) uit Heerhugowaard wordt in april de nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt.

Oude Kotte is nu wethouder in Heerhugowaard (56.000 inwoners). De ambitieuze, getalenteerde CDA-politicus gaat straks een gemeente van 31.600 inwoners leiden.

De Heerhugowaarder was een van de twintig kandidaten die hebben gesolliciteerd naar de vacature die ontstaat als de huidige (waarnemend) burgemeester Jeroen Nobel (59) zich in april terugtrekt.

De benoeming van Oude Kotte moet nog worden geformaliseerd door de minister en de koning. „Ik heb in nauw overleg met mijn vrouw gekeken naar een gemeente waar we allebei iets kunnen betekenen. Aalsmeer is een ondernemende en hechte gemeenschap. Dat trok ons allebei.”

Woensdag staat een kennismaking tussen Oude Kotte en een vertegenwoordiging van de Aalsmeerder gemeenteraad op het programma.
,,De gemeenteraad herkent in Gido Oude Kotte de betrokken, toegankelijke en daadkrachtige burgemeester die communicatief sterk is en zich bewust is van de omgeving in al haar diversiteit’’, staat in een verklaring uit Aalsmeer te lezen.

De gemeenteraad biedt de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan.

De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 16 april 2019.

60-jarig huwelijk Schuurman- Linnenbank

Op maandag 4 februari heeft burgemeester Bert Blase om 15.00 uur een bezoek gebracht aan het echtpaaar Schuurman- Linnenbank ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Mevrouw Carolina Wilhelmina Linnebank is op 14 oktober 1940 geboren in Bergh (Gelderland).

De heer Hendrtik Schuurman is op 20 februari 1939 geboren in Nieuwleusen (Overijssel).

Gemeente Heerhugowaard moderniseert ICT

De gemeente Heerhugowaard gaat bijna al haar ict-systemen moderniseren.

Er wordt gebouwd aan een nieuwe ict-bodemplaat. Deze geeft de gemeente voor een stevig fundament waarop verder aan een optimale dienstverlening wordt gewerkt.

Gemeentesecretaris Alexander Meijer: “De gemeente is in feite een technologiebedrijf. Om onze inwoners en ondernemers optimaal van dienst te kunnen zijn, verwerken we ontzettend veel gegevens. Dan is het van belang dat onze basis goed op orde is.”
Op de bodemplaat werken straks bijna alle gemeente-applicaties en systemen. Zowel de gemeente Heerhugowaard als Langedijk gaan hier gebruik van maken.

De bodemplaat is een uitvloeisel van het eerdere Shared Services Center (SSC) waarin de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hun ICT diensten onder wilden brengen.

Eind 2015 werd duidelijk dat de colleges het destijds geen verantwoorde investering vonden. Heerhugowaard en Langedijk konden de samenwerking echter op kleinere schaal voortzetten.

Vanwege de omvang van de werkzaamheden, is de gemeente van woensdag 12 december 16.00 uur tot en met zondag 16 december beperkt in bedrijf.

Dat betekent onder meer dat de balies gesloten zijn. De gemeente blijft telefonisch bereikbaar voor urgente zaken middels piketmedewerkers via telefoonnummer 14072.

Maar de meeste gemeentelijke computersystemen zijn tijdens de werkzaamheden uitgeschakeld. Medewerkers kunnen deze systemen dan niet raadplegen.

Nieuwe commissaris van de Koning

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) dragen de heer Arthur Th. H. van Dijk voor als commissaris van de Koning, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Dat hebben zij op 19 november 2018 besloten. 

Als de heer Van Dijk op 7 januari 2019 wordt geïnstalleerd, is hij de 17e commissaris van Noord-Holland.

PS vinden dat de heer Van Dijk uitstekend past bij het profiel voor de nieuwe commissaris dat zij op 12 september 2018 vaststelden. 

Daar ging een inwonersraadpleging aan vooraf waarbij Noord-Hollanders konden aangeven wat zij belangrijk vinden in hun toekomstige commissaris van de Koning (cvdK). 

PS hebben de uitkomsten hiervan gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe cvdK. 

De huidige commissaris van de Koning, Johan Remkes legt zijn functie neer per 1 januari 2019. 

Om de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden is een vertrouwenscommissie ingesteld, die bestaat uit Statenleden van de 11 fracties van PS. 

De vertrouwenscommissie verzorgde de beoordeling van kandidaten en ging met kandidaten in gesprek aan de hand van de profielschets. 

Stadshart Heerhugowaard krijgt één gezicht

Ondernemers en organisaties actief in het Stadshart van Heerhugowaard hebben samen met de gemeente besloten om gezamenlijk, onder een merk naar buiten te treden.

Het Stadshart van Heerhugowaard heeft zich in de afgelopen 15 jaar enorm ontwikkeld: de renovatie en nieuwbouw van winkelcentrum Middenwaard, de bouw van Cool kunst en cultuur, de bibliotheek, het gemeentehuis en het Coolplein met diverse voorzieningen.
Sinds een aantal jaren groeit ook de samenwerking tussen ondernemers, culturele instellingen, vastgoedeigenaren, gemeente en ook bewoners om het gebied steeds aantrekkelijker te maken.

Hiermee is een compleet en aantrekkelijk aanbod ontstaan dat veel te bieden heeft op het gebied van winkelen, dagelijkse boodschappen, uitgaan en beleving.

De basis van de campagne is een positionering ontwikkeld door Stad & Co, die door citymarketingbureau Sir Geoffrey vertaald is naar een merkverhaal, merkidentiteit en campagne.
Het doel van de campagne is te laten zien hoe breed het aanbod is; van dagelijkse boodschap, de laatste mode, het kopen of lenen van een boek tot alles voor een avondje uit.

Een compleet aanbod, niet alleen voor de inwoners van Heerhugowaard maar ook voor de inwoners van buurgemeentes en bezoekers van bijvoorbeeld de kustplaatsen.

De lancering van Zeg maar Hugo is begin november.

Burgemeestersvacature Heerhugowaard ingetrokken

In verband met de ontstane discussie over een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, is de vacature voor een burgemeester van Heerhugowaard tussentijds beëindigd.

De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes heeft dit de gemeenteraad van Heerhugowaard laten weten.

Op 18 september hebben de raden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in een gezamenlijke raadsvergadering uitgesproken om een bestuurlijke fusie te gaan verkennen.
Op basis van die verkenning verwachten beide raden in het voorjaar van 2019 een besluit te kunnen nemen.

Het stopzetten van een procedure voor een burgemeestersvacature is uitermate ongewenst.

Toch heeft de commissaris van de Koning op uitdrukkelijk verzoek van de fractievoorzitters van de gemeente Heerhugowaard, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd deze burgemeestersvacature tussentijds te beëindigen.
De minister heeft het verzoek ingewilligd om de burgemeestersvacature voor Heerhugowaard en Langedijk vooralsnog tot halverwege 2019 niet open te stellen.

Naar verwachting zal er dan duidelijkheid zijn over de bestuurlijke toekomst van beide gemeenten.

Regio gaat voor werkende arbeidsmarkt

Maandag 29 oktober tekenen 34 partijen uit Noord-Holland Noord het convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt’, voorafgaand aan Het Grootste Werkfestival waar samenwerking het hoofdthema is.

Het convenant loopt van 2019 tot en met 2025.

De ambitie van de regionale partners is het realiseren van een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie.
Noord-Holland Noord krijgt de komende jaren te maken met een aantal forse opgaven: de energietransitie, woningbouw en een toenemende zorgvraag.

Door de aantrekkende economie is er in verschillende sectoren een grote krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. 

Deze krapte remt de economische groei. De vraag naar arbeidskrachten is aan de ene kant groot en neemt nog fors toe. Aan de andere kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoekenden, die moeite hebben om aan de slag te komen.

Het doel van het nieuwe convenant is om de arbeidsmarkt duurzaam te versterken.

Voor een werkende arbeidsmarkt is het startpunt voor het samenstellen van een regionale arbeidsmarktagenda, waarin beschreven wordt welke acties ondernomen worden – zowel voor de korte als voor de langere termijn – om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Het werken met een agenda zorgt voor een flexibele aanpak, zodat bijgestuurd kan worden als (economische) ontwikkelingen daarom vragen.

60-jarig huwelijk echtpaar De Vries-De Vries

Op woensdag 17 oktober bracht burgemeester Bert Blase een bezoek aan het echtpaar De Vies-De Vries ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Mevrouw Baukje Elisabeth de Vries is op 2-3-1932 geboren in Zaltbommel.

Meneer Gerrit de Vries is op 18-10-1931 geboren in Maarssen.

Testen gemeentelijke vergunningaanvraag

Sinds vorig jaar werkt de gemeente samen met een aantal organisatoren van evenementen in Heerhugowaard aan het verbeteren van de procedure voor een evenementenvergunning.

Nu is er onder andere een digitale wegwijzer en een digitaal aanvraagformulier.

Tijdens een interactieve bijeenkomst op donderdag 11 oktober in Cool Kunst en Cultuur worden deze gepresenteerd. 

Wethouder John Does (Evenementenbeleid) zal de eerste vergunning aanvragen.

Iedereen die van plan is om volgende jaar in Heerhugowaard een evenement te organiseren is welkom op deze bijeenkomst die om 19.00 uur begint.

Heerhugowaard gaat aan de bak

Op maandag 8 oktober gaf wethouder Jan van der Starre (Stadsbedrijf) op ludieke wijze de aftrap voor een campagne om beter afval te scheiden in Heerhugowaard. 

Om het campagnelogo ‘Aan de bak’ te onthullen, moest de wethouder zelf letterlijk aan de bak.

Afval bevat veel waardevolle materialen die goed opnieuw bruikbaar zijn. 

Het doel van de campagne is niet alleen om inwoners beter afval te laten scheiden, maar vooral ook om het hen gemakkelijker te maken. 

Door extra communicatie in gemeentekrant Stadsnieuws, een speciale website te lanceren, handige hulpmiddelen te verspreiden en extra faciliteiten, worden inwoners de komende periode beter begeleid naar de juiste bak.

Om het scheiden van afval aan huis makkelijker te maken, krijgen huishoudens met een laagbouwwoning een aparte rolcontainer voor plastic, metaal (blik) en drankkartons (PMD). 

Deze bak wordt, net als restafval en gft, eenmaal per twee weken geleegd. 

Verder zijn er in Heerhugowaard nog meerdere mogelijkheden om afval gemakkelijk in de juiste bak te gooien. 

Zoals milieuparkjes, bij supermarkten en op de gemeentewerf.

Ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

Vanuit de verantwoordelijkheid die bij beide colleges wordt gevoeld om, rekening houdend met de wederzijdse belangen bij de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard, tot een voor beide gemeenten aanvaardbare uitkomst te komen heeft op 4 september jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden.

Voor het vervolgtraject is afgesproken dat op basis van een op te stellen Bestuursopdracht er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau een intensievere samenwerking tot stand wordt gebracht.
Het oogmerk is daarbij te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied in relatie tot de directe omgeving, met daarbij bijzondere aandacht voor het Oosterdelgebied.

Bestaande afspraken en vastgestelde visies (waaronder de Structuurvisie van Heerhugowaard) vormen daarbij het uitgangspunt.

Beide colleges zoeken naar overeenstemming in de beeldkwaliteit van het silhouet van het stationsgebied gezien vanuit het Oosterdelgebied waaraan nieuwe plannen worden getoetst.

Ook wordt gezamenlijk opgetrokken om de ‘groene rand’ op de Oost-/Westdijk te behouden.

Waar nodig of gewenst worden andere stakeholders zoals de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap bij het verdere traject betrokken.

De ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt wordt gezien als een gedeelde opgave.

Evenementen 2019 Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard raadt organisatoren van evenementen die zij in 2019 willen organiseren aan dit voor 1 oktober van dit jaar te melden.

Evenementen die op tijd zijn aangemeld worden opgenomen in de jaarplanning van de hulpdiensten.

Aan de hand van die aanvraag wordt een risicoinschatting van het evenement gemaakt.
Ook krijgen zij voorrang op het gebruik van het terrein waar het evenement gepland staat.

Evenementen die niet voor 1 oktober zijn aangemeld lopen het risico dat ze worden geweigerd.

Evenementen melden kan op de gemeentelijke website www.heerhugowaard.nl.

Colleges zetten volgende stap fusie

Op 28 augustus hebben de colleges van B&W van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld.

Het raadsvoorstel gaat over de vervolgstappen naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie.

Op 18 september a.s. nemen beide gemeenteraden hierover gelijktijdig een besluit.

Voor de zomer heeft Bureau Berenschot het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke fusie gepresenteerd.
De conclusie van dit rapport is: ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk is haalbaar. Daarmee is fase 1 afgerond.

De colleges van beide gemeenten stellen voor fase 2 in te gaan, namelijk het maken van een bedrijfsplan voor ambtelijke fusie.

Om het juiste afwegingskader te krijgen, willen de colleges ook onderzoek doen naar bestuurlijke fusie.

Dit is volgens burgemeester en wethouders van de twee gemeenten nodig om de gemeenteraad in positie te brengen de juiste beslissing te nemen.

Pet-Resque Sticker

In het nieuws is de afgelopen tijd veel aandacht voor de ‘dier in huis’ stickers in België. 

Er wordt regelmatig geconcludeerd dat in Nederland zo’n sticker nog niet bestaat. 

Echter is dat onjuist.

Er zijn ook ‘dier in huis’ stickers in Nederland! Pet-Resque heeft namelijk zo’n sticker ontworpen. 

Op de sticker kan aangeven worden welke en hoeveel huisdieren er in huis zijn.

De Brandweer en de Veiligheidsregio’s zijn op de hoogte van de Pet-Resque sticker. 

Het is ontzettend belangrijk om op een heldere manier te communiceren met de brandweer en andere hulpdiensten. Huisdieren worden nog vaak vergeten.

Door deze sticker wordt daar verandering in gebracht.

De Pet-Resque sticker is een enorm succes, maar helaas lang niet bekent bij alle huisdiereigenaren in Nederland en dat is zonde. 

Op www.pet-resque.nl is meer informatie te vinden en ook kan daar een sticker worden besteld voor €2,99. 

Hete glasbak verpakt in koel groen

Het werk is in volle gang aan de gevel van het gemeentehuis van Heerhugowaard. Monteurs zijn bezig om het staketsel te bouwen waaraan een klimaatsysteem komt te hangen.

Dat systeem moet het werken en verblijven in het grote glazen gebouw aangenamer maken. Nu wordt er nog veel geklaagd over warmte en is de zonwering heel vaak dicht.

De ‘klimaatgevel’ bestaat uit grote glaslamellen die bekleed zijn met zonwerende folie. Een computer zorgt dat ze automatisch meekantelen met de stand van de zon en zo optimaal de warmte weren.
Nu wordt de klimaatbeheersing verzorgt door een warmtepomp die ’s winters voor verwarming zorgt en ’s zomers voor verkoeling.

Die is niet als een airco even bij te regelen. Een paar dagen warmte is geen probleem, maar bij aanhoudende hitte krijgt het apparaat het niet weggewerkt.

Om de lamellen heen komt begroeiing. Die bestaat uit al volgroeide panelen die in zijn geheel worden aangebracht.
Behoudens wat snoeiwerk heeft de gemeente er geen omkijken naar. De planten krijgen een automatisch bewateringssysteem.

Het geheel komt veertig centimeter vanaf de bestaande pui zodat de lamellen vrij kunnen kantelen en makkelijk gelapt kunnen worden.

Eigenlijk had alles in maart klaar moeten zijn, maar er was vertraging bij de levering van materialen. Die moesten uit China komen.

Desondanks verwacht de gemeente op termijn een CO2-reductie.

“De Menselijke Maat” winnend kunstontwerp

“De Menselijke Maat” van Paul de Kort is het winnende ontwerp voor de kunstopdracht aan de Middenweg-Zuid te Heerhugowaard.

Zowel de deskundige jury, bestaande uit experts op het gebied van beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit, alsmede betrokken bewoners, kozen gezamenlijk voor dit uitzonderlijke idee.

Uit het juryrapport: “Paul heeft met zijn ontwerp de verbinding gelegd met het verleden, heden en toekomst van de Middenweg.”
Het ontwerp van Paul de Korte kenmerkt zich door historische menselijke maten.

Hij gebruikt verschillende maten die van oudsher gebruikt werden om het historische karakter van de Middenweg te benadrukken.

Juryvoorzitter John Does is blij met het winnende ontwerp: “De Middenweg is meer dan asfalt. En in het ontwerp houdt hij hier rekening mee”.

De Middenweg-Zuid dateert uit 1630. Een belangrijk uitgangspunt was om de cultuurhistorie als vertrekpunt te nemen en ook na te denken over thema’s als duurzaamheid en innovatie.

Met de vernieuwing van de weg kan het kunstwerk integraal worden meegenomen.

Het huidige idee wordt nu verder doorontwikkeld. En naar verwachting wordt het kunstwerk eind volgend jaar opgeleverd.

Burgemeester Bert Blase brengt verrassingsbezoek aan basisschool De Paperclip

De leerlingen van basisschool De Paperclip kregen maandag 9 juli een verrassingsbezoek van burgemeester Bert Blase.
Hij komt de leerlingen feliciteren met hun overwinning op het UNICEF Kinderrechten Filmfestival.

De Paperclip viel op 29 juni in de prijzen op het filmfestival in Tuschinski Amsterdam. De basisschool won maar liefst twee awards:

Beste Kinderrechtenverhaal
Beste Acteerprestatie.

De Nieuwe Park Rozenburgschool uit Rotterdam won de award Beste Film en de publieksprijs werd gewonnen door Kolegio Strea Briante uit Bonaire.

Kinderrechten

Met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival biedt UNICEF kinderen in Nederland de kans om op actieve én creatieve wijze zich uit te spreken en over hun rechten na te denken. Honderden scholen deden aan het festival mee.
Bijzonder dit jaar was de deelname van de Nederlandse Cariben. Voor het eerst vond een Caribean Edition van het festival plaats.
De beste kinderrechtenfilms van scholen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius streden op 14 april mee om de awards, tijdens de finale op Curaçao. Bonaire won deze finale en mocht zo deelnemen aan de landelijke finale in Amsterdam.

De komst van de burgemeester naar de Paperclip is voor de leerlingen een verrassing.
Samen met de klas zal Blase naar de winnende film kijken onder het genot van een glaasje kinderchampagne.

Langedijk heeft financieel de wind weer in de zeilen

Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, de 1e Tussenrapportage 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden. Daaruit blijkt dat het Langedijk financieel weer voor de wind gaat.

Het nieuwe bestuursakkoord 2018 – 2022 dat de nieuwe Langedijker coalitie onlangs presenteerde, heet ‘De vaart in Langedijk!’. Uit de gepresenteerde financiële rapportages blijkt dat Langedijk nu ook de financiële middelen heeft om ‘de vaart’ erin te brengen.

Jaarstukken 2017

De Jaarstukken 2017 sluiten met een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. Dit saldo bestaat uit twee onderdelen: het saldo uit grondexploitaties van € 836.000 en het saldo uit reguliere bedrijfsvoering van € 573.000. Het jaar 2017 begon als een uitdaging voor de gemeente Langedijk. De primaire begroting startte met een positief saldo van € 40.000. Door strak budgetbeheer en enkele meevallers heeft de gemeente Langedijk het jaar kunnen afsluiten met een mooi resultaat. Zo had de aantrekkende economie een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering en op de grondexploitatie. En Langedijk bleek onder het overgangsrecht voor de afbouw van de heffing precariobelasting te vallen.

1e Tussenrapportage 2018

Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving. In een 1e Tussenrapportage worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. In de 1e Tussenrapportage 2018 zijn de hieruit voortvloeiende financiële mutaties voor het jaar 2018 verwerkt. De extra lasten bedragen € 323.000. Deze worden onder andere veroorzaakt door een inflatiecorrectie en extra kosten als gevolg van hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Desondanks blijft een mooi positief begrotingssaldo over van € 2.171.000.

Beleidsarme kadernota 2019

Een kadernota bevat de financiële kaders voor de komende vier jaar en is hét document om nieuw beleid, aansluitend bij het collegeprogramma, aan te vragen. Eens in de vier jaar geldt een uitzondering op het karakter van deze rapportage, namelijk wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het jaar 2018 is zo’n jaar: het door de nieuwe coalitie opgestelde bestuursakkoord ‘De vaart in Langedijk!’ vormt de leidraad voor het nog door het college op te stellen collegeprogramma. Als dit er is, kan een concrete vertaling plaatsvinden in beleid, acties en financiële gevolgen. De Kadernota 2019 bevat daarom geen nieuw beleid.

Sluitend meerjarenperspectief

In de Kadernota 2019 wordt het meerjarenperspectief geschetst. Over de jaren 2019 – 2022 ontwikkelt het zich positief, respectievelijk € 775.000, € 517.000, € 1.455.000 en € 86.000. In de maartcirculaire staat beschreven dat het Rijk deze extra gelden de komende jaren naar de gemeenten laat toestromen. Enige voorzichtigheid is wel geboden omdat tegenover de extra gelden, extra taken staan waar nog onvoldoende duidelijkheid over bestaat.

Financieel gaat het Langedijk weer voor de wind: het meerjarenperspectief is structureel sluitend. De komende jaren staat Langedijk voor de uitdaging om te komen tot een bredere en slagvaardiger organisatie.

Ereburgerschap J.M. Groen

De heer J.M.(Johan) Groen krijgt het ereburgerschap van Heerhugowaard. 

Dat werd hem verleend op dinsdag 3 juli om 16.30 uur in het gemeentehuis.

Hij krijgt de eretitel vanwege zijn verdiensten voor Heerhugowaard.

In De Noord, waar hij woont, heeft hij zich sterk gemaakt om de leefbaarheid van die woonkern te versterken. 

Hij heeft zijn kennis als projectontwikkelaar bij Bot Bouw Initiatief als privé persoon ingezet voor de onwikkeling van het Noordereiland.

Daarnaast is hij eer actief geweest in het verenigingsleven in De Noord. 

Zo was hij vijftien jaar voorzitter van voetbalvereniging Hugo Boys en is hij nog steeds vrijwilliger van de Stichting Dorpshuis De Noord, de laatste drie jaar als voozitter. 

Zo heeft hij mede leiding gegeven aan de verbouwing van het dorpshuis.

De heer Groen is op 25 juni met vervroegd pensioen gegaan.

Nieuwe geluidsnormen voor evenementen

Sinds afgelopen februari gelden er nieuwe geluidsnormen voor evenementen in Heerhugowaard.

De nieuwe normen zijn het resultaat van een geluidsonderzoek bij diverse evenementen. Hierbij is het geluidsvolume gekoppeld aan de beleving van het evenement bij bezoekers en de overlast voor omwonenden.

De nieuwe normen moeten zorgen voor een betere balans tussen deze twee partijen.

Kern van de nieuwe regeling is dat het aantal muziekevenementen per evenemententerrein beperkt is en dat de sterkte van het geluid van evenementen verder vastgesteld is.

De totale sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in dB(A) en bastonen worden uitgedrukt in dB(C). Evenementen mogen nu maximaal 75 dB(A) en 100 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning produceren.

Eerder werd een maximum van 70 dB(A) gehanteerd en werden de lage bastonen niet beperkt.
Op verzoek van de gemeenteraad worden de nieuwe geluidsnormen aan het einde van 2018 geëvalueerd.

Voor deze evaluatie is de beleving van inwoners essentieel. Als inwoners opmerkingen hebben over het geluid bij evenementen, dan kunnen ze hierover mailen.

Dat kan naar post@heerhugowaard.nl onder vermelding van naam, adres en uiteraard over welk evenement het gaat.

Nog veel te weinig belangstelling voor glasvezelinternet

Na drie maanden campagne voeren door kabelbedrijf E-Fiber, lijkt het dat de Heerhugowaarder niet zit te wachten op snel internet via glasvezel. Omdat de inschrijvingstermijn al op 1 juli afloopt, lijkt het erop dat er voorlopig geen glasvezelinternet wordt aangelegd in Heerhugowaard.

Voor 1 juli had 35 procent van de Heerhugowaarders zich moeten aanmelden voor glasvezel. Een lager percentage zou een te groot financieel risico voor E-Fiber betekenen. Al wekenlang schetst E-Fiber op haar website een onjuist beeld van het aantal aanmeldingen: 23 procent van de Heerhugowaarders zou zich al hebben aangemeld. Nu blijkt dat het werkelijke aantal ligt op 3,3 procent. Wethouder Monique Stam is bijzonder ontstemd over de misleidende cijfers die E-Fiber de buitenwereld voorhoudt: ‘Maar ik vind het vooral erg jammer dat zo weinig Heerhugowaarders warmlopen voor glasvezel. We willen een toekomstbestendige digitale infrastructuur realiseren voor Heerhugowaard. Dat lijkt nu voorlopig niet te gebeuren.’ 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het college de opdracht meegegeven om Heerhugowaard te voorzien van snel glasvezel. Het snellere internet zou een toekomstbestendige voorziening voor inwoners en ondernemers betekenen. E-Fiber durfde het aan om te proberen Heerhugowaarders te overtuigen van de voordelen die glasvezel biedt. Eerder zijn ze ook al een campagne gestart in Schagen en Koggenland. Ook daar blijft het aantal aanmeldingen achter. De wethouder beraadt zich nu of verdere samenwerking met E-Fiber wenselijk is.

PWN komt hondenbezitters tegemoet

Natuurbeheerder PWN plaatst binnenkort een hekwerk langs een deel van de Beverwijkerstraatweg bij Castricum dat moet voorkomen dat honden vanuit het losloopgebied onverwacht de weg op kunnen schieten.

Dat is de uitkomst van het overleg dat PWN had met de initiatiefnemer van de petitie, waarin PWN wordt gevraagd het losloopgebied in Castricum uit te breiden.

De petitie, die de afgelopen maanden op internet te vinden was, is ondertekend door circa vierhonderd hondenbezitters uit Castricum en omliggende plaatsen.

Deze week werden de handtekeningen aan PWN overhandigd.

PWN heeft de initiatiefnemer van de petitie laten weten dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om het losloopgebied voor honden uit te breiden.

De natuurbeheerder is gebonden aan de Natura 2000-regelgeving die dat niet toestaat.
PWN streeft ernaar dat de verschillende gebruikers van het duingebied optimaal gebruik kunnen maken van het terrein, zonder dat ze elkaar hinderen.

Gebruikers komen elkaar desondanks tegen en dan is het wenselijk dat men rekening met elkaar houdt.

De initiatiefnemer en PWN spraken verder af dat zij elkaar in de toekomst op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

Politie en gemeente komen buurten

De politie wordt steeds zichtbaarder in de wijken. De wijkagent heeft een centrale rol gekregen.

De wijkagent en politiecollega’s komen niet alleen als er iets aan de hand is; ze proberen regelmatig hun gezicht te laten zien.

Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt in de wijken en wat de inwoners bezighoudt op het gebied van veiligheid.
De gemeente en politie komen op drie bijeenkomsten buurten bij de inwoners.

De tweede avond is op maandag 2 juli in De Blinkerd in Schoorl van 19.30 tot circa 21.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Op de bijeenkomst in de Blinkerd is namens de politie in ieder geval wijkagent Bas Klene aanwezig.

Burgemeester Hetty Hafkamp en een aantal medewerkers van de gemeente zullen er ook zijn.

Zij willen zo op een informele manier kennismaken met de inwoners en horen wat er leeft in hun woonomgeving.

Als u in een andere wijk van de gemeente Bergen woont, dan bent u ook van harte welkom.

De eerste bijeenkomst was op dinsdag 19 juni in Bergen. De derde en laatste bijeenkomst is op dinsdag 17 juli in Post aan Zee in Egmond aan Zee.

Gezamenlijke aanpak adres- en woonfraude

Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan.

Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit.

Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.
De partijen gaan woon- en adresfraude gericht bestrijden met een gezamenlijk plan van aanpak.

Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van misbruik.

Het kan ook een voorbode zijn van criminele activiteiten, zoals hennepkwekerijen, mensenhandel en diverse vormen van uitbuiting.

Inwoners van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard moeten veilig en prettig kunnen wonen.

Daarom zijn er regels voor het huren en verhuren van een woning. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels.

Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen die een woning zoeken.

Ook blijkt fraude vaak de basis te zijn voor het onrechtmatig aanvragen van bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag of studiefinanciering.

Woonfraude zorgt voor overlast, gevoelens van onveiligheid en leidt tot verloedering van de wijk.

Nieuwe economische visie voor Langedijk

Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 – 2029.

Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren.

In de najaarsbegroting van 2017 heeft de gemeenteraad van Langedijk budget gereserveerd voor het opstellen van een nieuwe, economische visie.
Begin dit jaar is de gemeente begonnen met de aanbestedingsprocedure. Vier bureaus werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Inmiddels hebben het ‘kernteam’ van de gemeente en de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen, een bureau geselecteerd: Bureau Buiten uit Utrecht.

Het is de bedoeling dat er eind 2018 een nieuwe, inspirerende visie plus concreet uitvoeringsprogramma ligt voor de periode 2019 – 2029.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Op woensdag 20 juni 2018 reikte mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan de heer J.A. Snijder uit Egmond aan Zee een Koninklijke onderscheiding uit.

De heer Snijder ontvangt de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werdt uitgereikt tijdens een informele bijeenkomst in Gasterij Nieuw Westert in Egmond-Binnen.

De Koninklijke onderscheiding is aan de heer Snijder toegekend, omdat hij wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

De nadere motivatie en achtergrondinformatie voor het toekennen van deze onderscheiding is bijgevoegd.

Eerste schetsen Schoorl-centrum

Na vier avonden met de meetekengroep en reacties van inwoners op het digitale platform kon de gemeente aan de slag met het maken van een eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrum van Schoorl. 

Vorige week presenteerden zij het schetsontwerp aan de meetekengroep. 

Vanaf vandaag staan de ontwerpen ook online op www.denkmeeoverschoorl.nl.

‘Duindorp Schoorl’ is het motto waarmee de openbare ruimte in het centrum opnieuw wordt ingericht. 

Om zo het gebied vriendelijker en gezelliger te maken. 

De meetekengroep, met daarin onder meer ondernemers en bewoners maar ook partijen zoals de Fietsersbond, en de inwoners die online reageerden, gaf de gemeente mee om vooral het dorpse karakter te behouden en de unieke ligging aan het duin meer naar voren te laten komen in de openbare ruimte. 

Dat is meegenomen in het ontwerp door het toepassen van een aantal plantvakken met daarin planten die passen bij de beplanting in de Schoorlse Duinen. 

Daarnaast is het plein zo veel mogelijk leeg gehouden en is de zichtlijn naar het Klimduin vrij gehouden. 

Het plein wordt bestraat met een bijzondere steen die het plein een warme sfeer geeft.

Toekomst Heerhugowaard en Langedijk ligt bij elkaar

De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. ‘Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk’, zegt wethouder Oude Kotte.

Heerhugowaard en Langedijk werken al enige jaren samen in allerlei domeinen zoals handhaving door de Boa’s en op het gebied van ICT en uitwisseling van personeel in de reiniging, inclusief de noodzakelijke investeringen nu en in de toekomst.

De besluitvorming over het rapport en het vervolg door de gemeenteraden gebeurt na de zomer. De reden hiervoor is dat uit het rapport blijkt dat er kansen liggen om meer samen te werken dan een ambtelijke fusie. ‘Het is nu aan de raad van Langedijk om te kijken hoe de volgende fase er uit moet zien’, aldus wethouder Nieuwenhuizen van Langedijk. Op 11 juli is er in Langedijk een politiek-bestuurlijke bijeenkomst waar het Berenschotrapport wordt besproken. In Heerhugowaard bespreek de raadscommissie het rapport na de zomer. Besluitvorming door de gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk in een gelijktijdige vergadering is op 18 september.

Wat betreft Heerhugowaard is een bestuurlijke fusie een reële optie, mits ook de raad van Langedijk hier voorvoelt. Er is begrip voor een zorgvuldig proces waarin niet overhaast zal worden besloten.

Banen voor statushouders

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. 

Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. 

Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan. 

Halte Werk selecteerde de kandidaten.

Eind januari 2018 startte de opleiding VAK=Fit in Alkmaar waar twaalf deelnemers theorie- en praktijklessen ontvingen. 

VAK=FIT is een aanbieder van opleidingen voor mensen die langdurig geen werk meer hebben. 

Alle deelnemers aan het HAL-traject hebben nu een baangarantie. 

Tegelijkertijd gaan ze nog een dag naar school voor de theorie. Jos Beemsterboer, één van de initiatiefnemers van VAK=Fit: “Ik ben supertrots. 

Dat de opleiding in een behoefte voorziet bij werkgevers en succesvol werknemers opleidt is duidelijk.

Vorig jaar startte de eerste opleiding in Schagen. 

Ze hebben in totaal 80% van hun deelnemers aan werk en daarmee uit de uitkering geholpen. 

Voor de HAL-gemeenten is dat zelfs 100%. 

Kandidaten Burgemeester Heerhugowaard

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heerhugowaard hebben 12 personen gesolliciteerd, 5 vrouwen en 7 mannen. Dit heeft J.W. (Johan) Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heerhugowaard.

Van deze kandidaten hebben of hadden 9 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 3 personen hebben een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in december 2018 worden benoemd.

Repair cafe Langedijk

Hebt u spullen die aan een kleine reparatie toe zijn of wilt u zelf uw reparatiekennis opschroeven, kom dan langs. 

Naast elektronische apparatuur zoals computers kunt u langs komen voor eenvoudige kledingreparaties. 

Ook alles met een stekker is welkom.

In mei zijn ze de 9e in de Sociale winkel en de 23ste in het Behouden Huis.

Ervaren reparateurs zullen de reparatie samen met u verrichten, zodat u een soortgelijke reparatie (in het vervolg) zelf zult kunnen uitvoeren. 

Het op peil brengen van de grotendeels vergeten reparatiekennis is namelijk ook een doel ven het landelijke initiatief Repair Café.

Het Repair Café richt zich op een breed publiek.

Jong,oud, arm of rijk; bij ons staat voor iedereen de deur open. 

Met nadruk ook voor mensen die ons willen helpen.

Elke 2e en 4e woensdag is er repair café in Langedijk. 

Eerst van 14:00-16:00 in de Sociale winkel in WC Broeker Veiling. 

De vierde woensdag van de maand in het Behouden Huis te Oudkarspel telkens van 14:00 tot 16:00. 

Het Café viert vakantie in de maanden juni, juli en augustus.

Woonwaard verduurzaamt

Woonwaard en Dura Vermeer starten 30 april met de verduurzaming van 111 eengezinswoningen in de Bomenwijk in Heerhugowaard. 

Nog voor de bouwvak zijn de eerste drie woningblokken klaar.

Woonwaard maakt al haar woningen stapsgewijs klaar voor de toekomst. 

De woningen van de Bomenwijk worden energieneutraal, comfortabel en blijven betaalbaar. 

De woningen worden afgekoppeld van het gasnetwerk en zijn voortaan gasloos. 

Er komen zonnepanelen, de woningen krijgen optimale isolatie en nieuwe duurzame installaties om onder andere de woningen van warmte te voorzien. 

Na de opknapbeurt wekken de zonnepanelen voldoende energie op voor het verbruik van een gemiddeld huishouden.

Het klimaat verandert. 

De aarde warmt op. 

Dat heeft grote gevolgen voor de natuur en onze gezondheid en veiligheid. 

Een belangrijke oorzaak is het verbranden van fossiele brandstoffen. 

Nederland is één van de landen die het meest vervuilt. 

Nu kiezen voor duurzame oplossingen, is zorgen dat de wereld morgen nog steeds leefbaar is. 

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding (Embargo)

Op woensdag 2 mei 2018 reikte mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan mevrouw L.F.J. Herman uit Schoorl een Koninklijke onderscheiding uit.

Mevrouw Herman ontving de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt ter gelegenheid van de slotbijeenkomst, die wordt gehouden in verband met de opheffing na 15 jaar van de Stichting Computer Sociëteit Bergen.

De Koninklijke Onderscheiding is aan mevrouw Herman toegekend, omdat zij wordt gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

Speaking Minds

Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover geïnformeerd worden? 

Bruikbare antwoorden op deze vragen werden gisteren gepresenteerd door 13 jongeren van het project Speaking Minds aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Meer interactieve communicatie, gerichte voorlichting op scholen, een jongerenambassadeur en beter bereikbare, laagdrempelige informatie via communicatiekanalen die jongeren gebruiken – dat waren de belangrijkste aanbevelingen. 

De jongeren die het onderzoek uitvoerden, zijn tweedejaars leerlingen van het Horizon College Alkmaar. 

Sommigen van hen deden dat omdat zij zelf uit een minima-gezin komen, anderen deden dat vanuit sociale belangstelling; allen deden het op vrijwillige basis, onder de vlag van het project Speaking Minds. 

De projectleiders begeleidden hen op het gebied van achtergrondinformatie over o.a. gemeentelijke procedures en bevoegdheden, interviewtechniek en inzet van presentatiemiddelen.

De jongeren gingen tussen half februari en medio april aan de slag met twee vragen van de vier gemeenten. 

De uitkomsten van het project en hun adviezen presenteerden zij op heel eigen wijze – interactief, met beeldmateriaal, een informatiemarkt en een vlog – op 23 april aan de wethouders Sociaal Domein van de vier gemeenten.

Het project Speaking Minds is een initiatief van de organisaties Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.

Gemeenten gaan veilig met informatie om

Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld. 

Dit moet natuurlijk wel veilig gebeuren. 

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voldoen aan de beveiligingseisen om DigiD en Suwinet te gebruiken. 

De vier gemeenten zijn hier deze maand door een externe partij op gecontroleerd.

‘Een zeer goed resultaat.’, zo geeft de auditor van Duijnborgh Audit aan. ‘Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. 

Tijdens de audit hebben wij ervaren dat de gemeenten het belang van informatiebeveiliging inzien. 

De stappen die zijn gezet en de doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen.’

De gemeenten zien het belang van informatiebeveiliging in. 

Zo is bijvoorbeeld: -een informatieveiligheids- en privacybeleid opgesteld,

-hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Europese Privacywet,

-de organisatie zich bewust van de risico’s en gevolgen en worden jaarlijks risicoanalyses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te treffen.

Huldiging sporthelden

Op dinsdag 24 april werden in het gemeentehuis sporters uit Heerhugowaard gehuldigd, die in 2017/2018 in hun sport Nederlands of Europees kampioen zijn geworden.

Om 20.00 uur was er voor de fotograferende pers een groepsfotomoment. 

Daarna werden de sporters individueel gehuldigd door wethouder Leo Dickhoff (Sport).

Lintjesregen

Ter gelegenheid van de Lintjesregen op donderdag 26 april kregen twee Heerhugowaarders een koninklijke onderscheiding. 

Beiden werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Bert Blase reikt de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis.

Om 10.30 uur kreeg de heer W. (Wim) Jaapies (64 jaar) een onderscheiding voor zijn vrijwiligerswerk bij de FNV. 

De heer Jaapies is daar sinds 1990 consulent/adviseur arbeidsvoorwaarden voor leden van de FNV. 

Ook begeleidt hij leden die ziek zijn naar UWV-keuringen en keuringsartsen.

Om 12.30 uur kreeg de heer N.H.P. Blom (62 jaar) een onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij de Kruizer Plattelands Jongeren (1974-1979), de voormalige carnavalsvereniging Tjibbe Tjobbers.

Daar is hij als bestuurslid onder andere medeoprichter geweest van de carnavalsoptocht (1979-2015) en voetbalvereniging KSV (bestuurslid van 2016-heden).

60-jarig huwelijk echtpaar Bruin-Spruit

Op woensdag 25 april brengt burgemeester Bert Blase om 11.00 uur een bezoek aan het echtpaar Bruin-Spruit ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer Gerrit Bruin is op 7 mei 1932 geboren in Barsingerhorn.

Mevrouw Marie Nellie Spruit is op 3 juli 1938 geboren in Harenkarspel.

Zij zijn op 25 april 1958 getrouwd.

60-jarig huwelijk echtpaar Van Duinen-De Boer

Op dinsdag 24 april bracht burgemeester Bert Blase om 16.00 uur een bezoek aan het echtpaar Van Duinen-De Boer ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer Willem Cornelis van Duinen is op 18 januari 1933 geboren in Amsterdam. 

Mevrouw Jantje de Boer is op 14 augustus 1939 geboren in Hoensbroek.

Zij zijn op 24 april 1958 getrouwd.

De Nieuwe College is een Feit

Het nieuwe college van Heerhugowaard is rond. De vier grootste partijen hebben de wethoudersposten verdeeld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van een raadsbreed collegeprogramma.

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP), Senioren Heerhugowaard (SHHW), VVD en CDA zijn er uit. De vier partijen, de grootste na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, hebben de stadsregering rond. HOP levert twee wethouders. De andere partijen elk één.

John Does (HOP), Carola van ’t Schip (HOP), Jan van der Starre (SHHW), Monique Stam (VVD) en Guido Oude Kotte (CDA) gaan de wethoudersposten bekleden. 

Vandaag hoopt HOP-fractievoorzitter John Does grote stappen te maken met de afronding van het collegeprogramma. Does: “We gaan in Heerhugowaard voor een raadsbreedprogramma, geen coalitie. Dat programma zal door B&W uitgevoerd worden. Ieder raadslid heeft daar invloed op uit kunnen oefenen. Alleen GroenLinks is afgehaakt. Mogelijk dat we dat programma al op 8 mei kunnen presenteren.”
Belangrijke onderwerpen voor de komende vier jaar zijn onder meer democratische vernieuwing, duurzaamheid, bestrijden van hufterigheid en de ambtelijke fusie met Langedijk. 

Heerhugowaard gaat straks dus van start met vierenhalve wethouder. Na het klappen van de coalitie in februari vorig jaar hebben drie wethouders de termijn afgemaakt.

Een beter arbeidsklimaat

De gemeente Heerhugowaard, het onderwijs (vmbo en mbo) en de Bedrijfskring Heerhugowaard organiseren donderdag 12 april de bijeenkomst Heerhugowaard maakt werk van verbinding. 

Deze bijeenkomst heeft als doel nieuwe arbeidskrachten te behouden voor de regio. 

Het gaat economisch goed met het bedrijfsleven in Heerhugowaard. 

Maar de groei lijkt zijn plafond te naderen doordat aanwas van nieuwe medewerkers stokt. 

Het is steeds lastiger om nieuwe en extra medewerkers te vinden. 

En toch levert het lokale onderwijs jaarlijks honderden specialisten af op de arbeidsmarkt.

Deze nieuwkomers op de arbeidsmarkt weten onvoldoende welke mooie carrièrekansen er in Heerhugowaard en omstreken voor hen liggen. 

Vaak zijn zij gefocust op organisaties buiten de regio. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 april van 15.45 uur tot 18.00 uur op het ROC Horizon College, Umbriëllaan 2 in Heerhugowaard. 

Dit evenement is bedoeld voor alle ondernemers uit Heerhugowaard. 

Ondernemers die geen lid van de Bedrijfskring Heerhugowaard zijn maar wel willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via de e-mail van de Bedrijfskring Heerhugowaard: info@bkhhw.nl.

Bestemmingsplan Duingebied

Het college van Bergen heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het bestemmingsplan Reparatie Duingebied en de bijbehorende Nota zienswijzen. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2017 voor zes weken ter inzage gelegen. 

Er zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. 

De zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen van het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan Duingebied zijn vier recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. 

De Raad van State heeft dit onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen.

De gemeenteraad besloot op 29 september 2016 dat de recreatiewoningen de bestemming Natuur houden met voor alle eigenaren een persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik. 

In dat geval mag een bepaald persoon een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan voortzetten. 

Een persoonsgebonden overgangsrecht eindigt binnen een afzienbare periode en gaat niet over naar rechtsopvolgers.

Het college heeft besloten om niet van koers te veranderen en de recreatiewoningen – conform het raadsbesluit – in het bestemmingsplan de bestemming Natuur met persoonsgebonden overgangsrecht te geven.

Betaalbare woningen T&O -gebied stap dichterbij

Wethouder Peter van Huissteden en Michiel van Baarsen, manager Vastgoed van Kennemer Wonen, ondertekenden afgelopen vrijdag een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 22 betaalbare huurwoningen op de T&O-locatie in Bergen.

Het plan bestaat uit 12 grondgebonden woningen, 4 zogenaamde nultreden woningen met alle woonfuncties op de begane grond en 6 appartementen in één gebouw samen met een nieuw buurthuis. 

De plannen zijn gepresenteerd aan de buurt tijdens een inloopbijeenkomst en besproken in de raadscommissie van de gemeente Bergen. 

De reacties zijn verzameld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Michiel van Baarsen van Kennemer Wonen: “Het plan is meerdere malen besproken met omwonenden. 

Het wordt een mooie mix van (kleine) en zeer duurzame grondgebonden woningen met een tuin en appartementen. 

Daarnaast renoveert en verduurzaamt Kennemer Wonen op dit moment een flink aantal woningen aan de naastgelegen Kogendijk en Jaap Weijandweg. 

Deze renovatie staat los van de herontwikkeling van de T&O-locatie maar draagt positief bij aan een prettige buurt.

Kompier waarnemend burgemeester Langedijk

Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, heeft een nieuwe waarnemend burgemeester benoemd voor gemeente Langedijk.

Er is in goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 benoemd tot waarnemend burgemeester.

De commissaris van de Koning benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode, waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren.
In het najaar vindt een vervolgoverleg plaats met de fractievoorzitters in het kader van de samenwerkingsmogelijkheden met Heerhugowaard.

Op basis van de stand van zaken wordt dan bekeken of de vacature zal worden open gesteld.

Mevrouw Kompier was van 2009 tot 1 januari van dit jaar burgemeester van de gemeente Vlagtwedde.

Mevrouw Kompier is 59 jaar en lid van de PvdA. Van 2005 tot 2009 was zij Programmadirecteur Economische Innovatie-Agenda voor de Veenkoloniën.

Provincie gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 8 maart 2018 hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement aardgasvrije nieuwbouw getekend.

Daarin spreken zij de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten.

De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen in Heerhugowaard.

Hiermee heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.
Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd dat in Nederland in 2050 de energievoorziening bijna volledig duurzaam moet zijn.

Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet.

In plaats daarvan ontstaat een warmterecht.

Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord nu met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren.
Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.

Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.’

Bergen ondertekent convenant

Zesentwintig partijen, verenigd in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust, hebben donderdag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust.

Gemeente Bergen en negen andere Noord-Hollandse kustgemeenten, de bestuurders van de provincie, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties streven naar een goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de kust zo een kwaliteitsimpuls geven.
De partijen stellen dat de kust grote natuur- en landschapswaarden heeft, waarden die we moeten beschermen. 

Daarnaast moet de kust economisch sterk en aantrekkelijk blijven. In het convenant zijn afspraken gemaakt waar op het strand wel en niet nog gebouwd mag worden en waar de natuur voorrang krijgt.

Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040.

De strandzonering waarover afspraken zijn gemaakt, richt zich alleen op het strand.

Op basis van de samenwerkingsagenda zullen de betrokken partijen de afspraken uit het Toekomstperspectief uitwerken voor de duinen en binnenduinrand.

Fotowedstrijd rondom Grote Kerk

In het kader van het 500jarig bestaan van de Grote Kerk heeft het Alkmaarse Fotocafé een fotowedstrijd opgezet met als titel “Perspectief – De Grote Kerk zag en ziet alles”.

Ook al is er door de jaren heen veel veranderd: De Grote Kerk is al eeuwenlang het middelpunt van Alkmaar, zowel fysiek als symbolisch. 

Door zijn grootte is hij vanaf veel plekken te zien, maar hij zag en ziet ons ook…. Dat perspectief moet het uitgangspunt zijn voor het werk dat wordt ingezonden.

Deelname is mogelijk voor iedereen: jong & oud, amateur & expert en er vallen diverse prijzen te winnen.

De ingestuurde foto’s zullen worden beoordeeld door een deskundige jury.

Tot en met 5 mei kunnen foto’s ingezonden worden via www.artiance.nl/evenementen/perspectief/.
De geselecteerde foto’s worden in de zomer tentoongesteld in de Grote Kerk.

De wedstrijd is tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Museum, Artiance – Centrum voor de Kunsten, Cameraland en het Fotocafé van Artiance.

Symposium Aardgasvrij Bouwen

Op donderdag 8 maart 2018 is het symposium over Aardgasvrij Bouwen. 

Een nieuwbouwwoning aansluiten op aardgas is niet meer toekomstbestendig nu Nederland van het aardgas af moet. 

Hoe gaat de lokale overheid hiermee om? En hoe zorgen bedrijven voor het bouwen van aardgasvrije, gezonde, comfortabele en energiezuinige woningen?

Tijdens het symposium geven experts van TNO, ontwikkelaar Timpaan en het longfonds antwoord op deze en andere vragen.
Er worden concrete handvatten voor aardgasvrij bouwen, innovatieve oplossingen vanuit de Nero Zero woning in Heerhugowaard, voorbeelden uit de praktijk en ontwikkelingen op het werkgebied gegeven.

Het symposium is interessant voor overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers, architecten, fabrikanten, installateurs en toeleveranciers.

Het symposium is van 12.30 uur tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een netwerkborrel. Locatie is congrescentrum ‘Jules’, Gildestraat 2, 1704 Heerhugowaard.

Deelname aan het symposium is kosteloos.

Wilt u dit symposium bijwonen en heeft u geen directe uitnodiging via de mail ontvangen? 

Dan kunt u zich aanmelden via www.heerhugowaard.nl/symposium.

Alkmaarders helpen Alkmaarders

Alkmaarders helpen Alkmaarders is een nieuw fonds in Alkmaar. De officiële start is op zondag 4 maart van 15.00 tot 17.00 uur in het Vrij Zijn Theater, Madame Curie straat 2A in Alkmaar.

De doelstelling is mensen ondersteunen die in nood zijn wegens ziekte en die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de reguliere medische (zorg)voorzieningen.

Het fonds wil mensen in staat stellen om ook gebruik te kunnen maken van alternatieve behandelingen.

Ons zorgstelsel staat dat nu nog niet toe, maar in andere delen van de wereld bestaan wel succesvolle innovatieve behandelingen.

Veel mensen starten daarvoor eigen acties, maken gebruik van crowdfunding organisaties om zo’n behandeling mogelijk te maken. 

De stichting was er niet gekomen zonder de inspiratie van Mirjam Hamberg.

Zij heeft zich jarenlang als persoon, als gemeenteraadslid en ook als wethouder ingezet voor anderen. 

Nu zijn Mirjam en haar gezin zelf geconfronteerd met zo’n situatie. 

Mirjam heeft borstkanker en haar overlevingskans kan afhangen van een immuunbehandeling die wij in ons land nog niet kennen.

Haar kinderen zijn een crowdfundingactie gestart, om een alternatieve behandeling mogelijk te maken.

Jan Hoekema treedt af als burgemeester Langedijk

Jan Hoekema (D66) treedt af als waarnemend burgemeester van Langedijk. Gisteravond laat heeft hij zijn ontslagbrief ingediend bij de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes.
De 66-jarige Hoekema raakte in opspraak toen bekend werd dat hij 17.800 euro extra wachtgeld had bedongen bij zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar. Zijn echtgenote Marleen Barth stapte vorige week al op als PvdA-senator nadat ze een belangrijk debat over orgaandonatie had laten lopen wegens een vakantie.
Hoekema geeft als belangrijkste reden van zijn vertrek de discussie die in de media ontstaan is over een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Hij zegt niet te willen ’dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met deze media-aandacht voor zijn persoon’. „Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen.”

Ook de fractievoorzitters van de gemeenteraad zijn gisteravond op de hoogte gesteld van het besluit van Hoekema. Volgens een persbericht van de gemeente Langedijk hebben zij ’begrip voor zijn vertrek, en respecteren ze zijn besluit’.

In de komende weken zal met de Remkes de ontstane situatie besproken worden. Hoekema was in juli 2017 geïnstalleerd als waarnemer in Langedijk.

75-jarig huwelijk echtpaar Knebel-Reijnhoudt

Op donderdag 15 februari heeft burgemeester Bert Blase een een bezoek aan het echtpaar Knebel-Reijnhoudt ter gelegenheid van hun 75-jarig huwelijk. “wij zijn nog steeds in love, maar zo nu en dan een ruzie houd de spirit a live”.
Dat is volgens De heer Cornelis Marinus Knebel de kracht van ons liefdes leven.

De heer Cornelis Marinus Knebel en Mevrouw Antonia Reijnhoudt zijn op 17 februari 1943 getrouwd.

Leerlingen boeken succes bij raad: ze krijgen een brug bij school

De leerlingen van twee basisscholen uit Broek op Langedijk hebben succes geboekt bij de gemeenteraad. Ze krijgen een brug bij de school waardoor de verkeersveiligheid beter wordt. Ze kwamen gisteravond zelf naar het gemeentehuis om zaken te doen.
De basisschoolleerlingen van De Phoenix en De Koolvlet leken wel echte lobbyisten. Volleerd hielden ze hun verhaal vanuit hun kraam op de raadsmarkt voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad van Langedijk. “Meestal zien ze ons niet, dan rijden ze gewoon door en word ik bijna aangereden”, doet een van de schoolkinderen haar beklag bij een raadslid.
Want de kinderen vinden dat er veel te veel auto’s rond de school rijden. Ochtendspitsachtige taferelen doen zich voor bij de Zandsloot. De leerlingen vinden de situatie niet veilig meer en komen zelf met een passende oplossing: een voetgangersbrug over een sloot zodat de auto’s aan de andere kant kunnen parkeren en iedereen over de brug naar school kan lopen.

Met dat plan togen ze naar het gemeentehuis en ze kregen waar ze voor gekomen waren: een brug. De gemeenteraad stemde in met het voorstel en willen dat er tempo gemaakt wordt, zodat de brug er snel komt. Iets wat verkeerswethouder Jasper Nieuwenhuizen van harte uitvoert. “Als kinderen zelf met dit initiatief komen, dan is het fijn als het ook in de schoolperiode gerealiseerd wordt, zodat ze er zelf nog op zitten.”

Wat voor brug het precies gaat worden moet nog wel onderzocht worden. De kosten variëren tussen de 70.000 en 150.000 euro. Wat wel een zekerheid lijkt is de kleur, of kleuren, van de brug. De wethouder zou er graag een regenboogbrug van maken. “We waren van plan om in de buurt van de Zandsloot een regenboogzebrapad aan te leggen. Hoe leuk is het om daar een brug van te maken.”

De leerlingen zien dat wel zitten. “Een brug voor alle mensen, dat iedereen zichzelf mag zijn”, legt een van hen uit. “Een gezellige brug.” Ze kijken allemaal tevreden terug op de geslaagde actie bij de gemeente. “Wij gaan veilig naar school!”, joelen ze.

60-jarig huwelijk

Op maandag 5 februari bracht burgemeester Bert Blase om 11.00 uur een bezoek aan het echtpaar Ansems-Vannder Pol ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer A.J. Ansems is op 23 oktober 1934 geboren.

Mevrouw A.C.J. Van der Pol is op 25 december 1938 geboren.

Zij zijn op 5 februari 1958 getrouwd.

Oudste inwoner van Heerhugowaard is 106

Op maandag 5 februari bracht burgemeester Bert Blase om 14.30 uur een bezoek aan mevrouw S.M.G. de Bondt-Missaar. 

Op zondag 4 februari werd zij 106 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Heerhugowaard.

Heerhugowaard stopt met nieuwbouw op aardgas

Nieuw te bouwen woningen in Heerhugowaard krijgen geen aansluiting meer op aardgas.
Dat heeft het college van b&w van de gemeente Heerhugowaard besloten.
Ook worden vastgoedontwikkelaars gestimuleerd om huidige plannen te heroverwegen en alsnog gasloos op te leveren, zo als nu al in Broekhorn wordt gerealiseerd.

De aanleiding voor dit besluit is tweeledig. Allereerst heeft Heerhugowaard de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030.
Dit betekent dat er net zo veel duurzame energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt.

Daarnaast is wethouder Monique Stam trekker van het onderwerp “aardgasvrij bouwen” in de regio Alkmaar.
Een woning kan aardgasvrij gebouwd worden door het huis te verwarmen door technieken die draaien op elektriciteit, zo’n woning heet een all-electric woning. Hiervoor wordt vaak een combinatie van technieken gebruikt; zonnepanelen, aardwarmte en verregaande isolatie. Een woning kan echter ook gebruik maken van een warmtenet in plaats van aardgas om verwarmd te worden.

In Heerhugowaard gaat HVC een warmtenet aanleggen.

Gasloos bouwen wordt ook vanuit de Rijksoverheid gestimuleerd.
Momenteel heeft de netbeheerder nog de plicht om iedereen die het vraagt een aansluiting op het gasnet te bieden.
Deze aansluitplicht vervalt naar verwachting op 1 juli 2018 door een wetswijziging.
De gemeente Heerhugowaard besluit dit niet af te wachten en nu al pro-actief in te spelen op de ontwikkelingen.

Mede daarom organiseert de gemeente Heerhugowaard op 8 maart samen met partners een symposium over aardgasvrij bouwen.
Dit symposium is bedoeld voor partijen die op zoek zijn naar concrete handvatten voor aardgasvrij bouwen.

Finale Vlogfestival wordt feestje met inhoud

Het Vlogfestival van de gemeenteraad Heerhugowaard, wordt op zondag 18 februari feestelijk afgesloten.

Eerder werd besloten de wedstrijd te verlengen, zodat jongeren langer de tijd hadden om hun stem te laten horen. 

Deelnemers kunnen nog tot drie dagen voor de finale hun video insturen via www.vlogfestival.nl.

Vanaf 14.00 uur opent jongerencentrum Kompleks (Beukenlaan 1A) haar deuren voor alle jongeren uit Heerhugowaard.
Het evenement is gratis toegankelijk en de programmering staat bol van muzikale optredens van lokale artiesten.

Behalve een feestelijke bijeenkomst voor de jeugd, heeft de middag echter ook een duidelijke inhoudelijke component.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt aan de hand van stellingen gediscussieerd over belangrijke thema’s die actueel zijn in de gemeente.
Daarnaast is het mogelijk om met elkaar aan een rap te werken over de stad en kunnen jongeren hun mening op camera presenteren.

Aanmelden voor deze middag kan via: vlogfestival@heerhugowaard.nl

Meld je je van tevoren niet aan dan is je plek niet gegarandeerd in verband met de capaciteit van het jongerencentrum Kompleks.

Energie-expositie in gemeentehuis

Vanaf 2 februari is in het gemeentehuis de expositie ‘Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’ te zien. 

Die neemt bezoekers mee naar de energieopwekking van vroeger (turf en hout), nu (gas en olie) en in de toekomst (duurzame energie). 

Ook is er aandacht voor de ruimtelijke gevolgen door de jaren heen.

In een drietal lezingen is er aandacht voor energie en de opwekking ervan.

‘Energie in het verleden’ gaat over de energievoorziening in het verleden en in Heerhugowaard (8 februari).

‘Landschap en stedelijke kwaliteit’ (14 februari) gaat over de invloed van de energietransitie op de landschappelijke kwaliteiten en hoe deze behouden en verbeterd kunnen worden. 

‘De Groene Stad’ (20 februari) gaat over hoe we Heerhugowaard groen kunnen houden ondanks stedelijke druk van nieuwbouwprojecten.
Alle lezingen worden gehouden in de bibliotheek en duren van 20.00-22.00 uur. Toegang is gratis, aanmelden bij de bibliotheek, tel.072-5764800.

Ergens in maart wordt een slotdebat gehouden over duurzame energie er in de toekomst uit kan zien.

Sprekers zijn Diederik Samsom (adviseur energie), Pierre Sponselee (directie Woonwaard) en Monique Stam (wethouder Duurzaamheid).

Er is ruimte voor discussie in en met de zaal.

De datum wordt nog bekend gemaakt.

Rob Veldt uit Castricum krijgt bronzen penning

Rob Veldt uit Castricum heeft op woensdag 31 januari een bronzen penning van de Stichting Carnegie Heldenfonds gekregen.
Hij heeft op 21 maart 2017 eerste hulp verleend bij een ongeval op de N242.
Bij dat ongeval raakte een vrachtwagen in het water.
In afwachting van hulp en de uiteindelijke bevrijding door de brandweer, heeft Veldt in de cabine van de vrachtwagen
het hoofd van de chauffeur ongeveer een uur boven water gehouden en daarmee zijn leven gered. Burgemeester Bert Blase reikte de onderscheiding uit in aanwezigheid van de geredde chauffeur Robben Smit 

60-jarig huwelijk echtpaar Van der Togt- Haket

Op donderdag 25 januari brengt loco-burgemeester Gido Oude Kotte om 11.00 uur een bezoek aan het echtpaar Van der Togt-Haket ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer Johannes Louis Maria is op 14 december 1932 geboren in Voorburg.

Mevrouw Adriana Josephina Petronella is 10 januari 1931 geboren in Pijnacker. 

Zij zijn op 25 januari 1958 getrouwd.

Gemeente zoekt stadsfotograaf

De gemeente gaat opzoek naar een stadsfotograaf: iemand die de ‘diversiteit van Heerhugowaard in beeld gaat vastleggen’. 

De stadsfotograaf laat (verborgen) schoonheid van de stad zien en geeft een verrassende, andere kijk op Heerhugowaard, staat in de wervingsoproep.

Na tien jaar een stadsdichter met achtereenvolgens Hans Boomsma, Inge Boulonois en Annek Groot stapt de gemeente over naar een stadsfotograaf.

Die gaat per jaar in ieder geval eens per twee weken een foto maken die in Stadsnieuws wordt gepubliceerd en ook op sociale media als Facebook en Instagram zal worden gedeeld.

Zowel professionals als amateurfotografen kunnen tot 20 februari solliciteren naar de nieuwe functie. Ze moeten wel in Heerhugowaard wonen.
Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de bibliotheek, COOL, Fotoclub Heerhugowaard en de Kunstkerk, adviseert het college van burgemeester en wethouders over de wie zich de eerste stadsfotograaf van Heerhugowaard mag noemen.

De functievoorwaarden staan op www.heerhugowaard.nl.

Ook raad Heerhugowaard akkoord met onderzoek naar ambtelijke fusie met Langedijk

De gemeenteraad van Heerhugowaard is op 23 januari akkoord gegaan met een onderzoek ‘naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk’. De uitkomsten van dat onderzoek moeten in juni klaar zijn. Op basis daarvan nemen beide gemeenteraden een definitief besluit over de ambtelijke fusie er ook echt gaat komen. In december vorig jaar heeft de gemeenteraad van Langedijk ingestemd met het onderzoek naar een ambtelijke fusie.

Als de fusie doorgaat ontstaat een ambtelijke organisatie die gaat werken voor 84 duizend inwoners. Ter vergelijking: Alkmaar heeft 108 duizend inwoners, de BUCH-gemeenten (een ambtelijke fusie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) werken voor 102 duizend inwoners.

De publieksbalies voor de inwoners van Langedijk verhuizen allemaal naar De Binding. Voor de inwoners van Heerhugowaard verandert er ook niets.

Een ambtelijke fusie kan effectief zijn, zeker als de respectievelijke colleges en gemeenteraden bereid zijn op onderdelen gezamenlijk op te trekken, uitgangspunten te hanteren en processen af te stemmen. Het nu voorgestelde onderzoek moet hiervoor handreikingen geven.

De ambtelijke organisaties van Heerhugowaard en Langedijk werken al intensief met elkaar samen. In de afgelopen jaren is op diverse terreinen een samenwerking met de gemeente Langedijk gegroeid, zoals ICT, personeelsadministratie en de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook in het Sociaal Domein en handhaving (BOA’s) wordt al samengewerkt. En bij het stadsbedrijf is al jaren sprake van een uitwisseling van personeel en materieel voor het onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling.

Stremming Middenweg Zuid per 22 januari 2018

De Middenweg-Zuid is vanaf ma 22 januari afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege de herinrichting van de weg.
De stremming is vanaf de Reuzenpandasingel tot de afslag naar het Strand van Luna.

Het Strand van Luna en Intratuin blijven bereikbaar.
Op het kaartje de omleidingsroute

60-jarig huwelijk echtpaar Huisman-Melcherts

Op maandag 15 januari brengt burgemeester Bert Blase om 14.00 uur een bezoek aan het echtpaar Huisman-Melcherts ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer Nicolaas Herman Huisman is op 21 november 1928 geboren in Abbekerk.

Mevrouw Fokje Antje Melcherts is op 5 april geboren in Arnhem.

Zij zijn op 15 januari 1958 getrouwd.

Verloting hoofdsponsor expositie BEDE-VAART

Komende zomer organiseert Kunstuitleen Alkmaar een beeldende kunstmanifestatie met de titel ‘BEDE-VAART’ op het Bolwerk. 

De expositie sluit aan bij de viering 500 jaar Grote Kerk. Om de financiering rond te krijgen wordt een tweeledige verloting georganiseerd. 

Loten van 50 euro geven kans op een kunstwerk ter waarde van 2.500 euro. 

Er zijn ook loten van 100 euro waarmee bedrijven het recht op het sponsorschap kunnen verdienen.

De expositie op het Bolwerk is nog volop in ontwikkeling maar belooft veel. 

Er zullen beelden en andere kunstwerken te zien zijn van 16 kunstenaars. 

Het Bolwerk is het podium en tegelijk een van de meest de aantrekkelijke verblijfsgebieden in de zomer. 

De kunstroute leidt naar de Grote Kerk en krijgt het karakter van een bedevaart.

De gemeente verleent financiële steun en er wordt gerekend op bijdragen van de Grote Kerk en diverse fondsen. 

Om financieel rond te komen doet Kunstuitleen Alkmaar een beroep op zowel particuliere kunstliefhebbers als bedrijven. 

De expositie BEDE-VAART op het Bolwerk zal te zien zijn van 24 juni t/m 9 september 2018. De verkoop van de loten start begin februari en loopt tot half april.

Bergen tekent manifest

Gemeenten in de regio, waaronder Bergen, hebben het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)’ ondertekend. 

Daarmee spraken zij af dat ze voortaan bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op de prijs, maar vooral ook op de effecten op milieu en het sociale vlak. 

Het is een duidelijk signaal dat zij duurzaamheid belangrijk vinden en het gebruik van duurzame producten en diensten stimuleren.
Door verder te kijken dan alleen naar de prijs maar ook mens en milieu, worden leveranciers gestimuleerd om duurzaam te ondernemen.

Namens gemeente Bergen ondertekende wethouder Odile Rasch al eerder het Manifest. 

Voor deze gemeente is inkoop een belangrijk instrument dat kan helpen om duurzaamheidambities te realiseren zoals het verminderen van CO2-emissies, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van werkgelegenheid.
De vier wethouders benadrukten dat de gemeenten op deze manier stappen zetten naar een duurzame toekomst.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken nu aan een gezamenlijk actieplan voor hun eigen bijdrage aan MVI. Dat moet voor 1 juli 2018 klaar zijn.

Daarin worden de doelstellingen concreet gemaakt en vertaald naar de inkooppraktijk.

De vier gemeenten worden daarbij bijgestaan door inkoopsamenwerking Stichting RIJK.

Herinrichtingsplan Groene Hart Schoorl

Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met een definitief inrichtingsplan voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl en vraagt de gemeenteraad om een krediet van 495.000 euro. 

In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. 

De jeu de boules vereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.
Het parkeerregime zal hetzelfde worden als bij de andere P-terreinen (betaald parkeren). Het aantal parkeerplaatsen kan eventueel later worden uitgebreid.

Bij de Teun de Jagerschool wordt een kiss & ride gemaakt voor het wegbrengen en ophalen van kinderen.

Tegenover de school komt een kleine parkeerplaats voor de jeu de boulesclub, de ruiterverenigingen en de school. Dit wordt een niet-openbare parkeerplaats.
Het plan is een concrete uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft vastgesteld.

Het is in samenspraak met de gebruikers van het gebied tot stand gekomen.

Voor het plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart.

PWN start met beheerwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. 

Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken.

Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. 

De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. 

Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. 

Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. 

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. 

Meer weten over de werkzaamheden? 

Kijk dan op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Bergen verlengt contract vrijwilligers

Bron: gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft het contract voor steunpunt voor vrijwilligers in de gemeente Bergen verlengd. 

De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) gaat dit ook de komende jaren voor de gemeente uitvoeren.

In 2015 besloot het college om het steunpunt voor vrijwilligers drie jaar lang te gunnen aan de VCRA. 
Dit jaar is die periode geëvalueerd. “De VCRA heeft zich na drie jaar goed geworteld in de gemeente en ondersteunt de vrijwilligers en organisaties naar behoefte.

De samenwerking met de Stichting Welzijn Bergen is goed.

De werkzaamheden van de VCRA en de Stichting Welzijn Bergen vullen elkaar aan en zijn op elkaar afgestemd”, zo werd geconstateerd. 

Op basis daarvan heeft het college besloten om ook de komende jaren deze taak bij de VCRA neer te leggen.

Geen gif bij onkruidbestrijding in Bergen

Bron: Gemeente Bergen

Het gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen met glyfosaat wordt de komende vijf jaar nog toegestaan in Europa. 

In een reactie op dit besluit benadrukt het college dat de gemeente Bergen bij de onkruidbestrijding op verhardingen het gebruik glyfosaat niet opnieuw gaat invoeren.

Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend onder het merknaam Roundup, is omstreden.

Er zijn aanwijzingen dat het schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Vanaf maart 2016 is het voor gemeenten niet langer toegestaan het onkruid op (half)verhardingen met het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te bestrijden. 

Het kan zijn dat dit door het Europese besluit wel weer wordt toegestaan.


Al in 2015 heeft de gemeente Bergen proeven genomen met alternatieve bestrijdingsmethoden en sinds 2016 wordt het onkruid op andere manieren bestreden. 

Een van de methodes is vegen met een veegwagen. 

Er is een kleine veegwagen aangeschaft die op voetpaden kan rijden. 

De grote veegwagen wordt ingezet op wegen en parkeerplaatsen.

65-jarig huwelijk echtpaar de Hoog-Uijtendaal

Bron + foto: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 11 december bracht burgemeester Bert Blase om 15.00 uur een bezoek aan het echtpaar de Hoog-Uijtendaal ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Herman de Hoog is op 21 maart 1931 geboren in Gouda.

Mevrouw Nikki Uijtendaal is op 6 juli 1931 geboren in Bloemendaal.

Zij zijn op 10 december 1952 getrouwd.

65-jarig huwelijk echtpaar Rispens-Reker

Bron: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 27 november bracht burgemeester Bert Blase om 14.00 uur een bezoek aan het echtpaar Rispens-Reker ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Anne Rispens is op 4 januari 1933 geboren in Ulrum.

Mevrouw Dientje Reker is op 1 september 1935 geboren in Winsum.

Zij zijn op 27 november 1952 getrouwd.