Opschoonacampagne tegen zwerfafval

Op dinsdag 26 februari heeft wethouder Jan van der Starre, samen met zwerfvuilspecialist Dirk Groot, het startsein gegeven aan de opschooncampagne van de gemeente Heerhugowaard.

De campagne bestaat uit een aantal evenementen in maart, met de Landelijke Opschoondag op 23 maart als rode draad.

“Zwerfafval is een ergernis van iedereen en heeft dus de aandacht van de gemeente. We willen met deze campagne het bewustzijn vergroten en daarmee zorgen voor minder zwerfafval”, aldus wethouder Jan van der Starre.
De 80 vrijwillige zwerfafvalpakkers (ZAP’ers) van Heerhugowaard zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse ZAP-dag begin maart in het gemeentehuis. Deze groep prikt vrijwillig het hele jaar door zwerfafval op verschillende plekken in Heerhugowaard.

Zij worden in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan een schonere gemeente.

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag, waarvoor alle inwoners kunnen meedoen met schoonmaakacties in hun buurt of door zelf een actie te organiseren.
Ook wordt er een Opschoonloop door Heerhugowaard georganiseerd. Speciaal voor mensen die hardlopend willen prikken.

Naast de Landelijke Opschoondag organiseren inwoners zelf ook op verschillende momenten een schoonmaakactie in hun buurt.

Zo is er op zaterdag 30 maart een actie in Stad van de Zon. Bewoners gaan dan de straat op om Stad van de Zon vrij te maken van zwerfafval. Dit is een terugkerende actie die mede mogelijk wordt gemaakt door het Leefbaarheidsfonds van de gemeente.

Pierre Spenselee ontvangt gouden reiger

Pierre Sponselee is op 26 februari onderscheiden met de Gouden Reiger van de gemeente Heerhugowaard. Dit gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie in theater de Vest in Alkmaar.

De heer Sponselee is 16 jaar bestuurder en het boegbeeld geweest van woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar en heeft in die rol veel betekend en bereikt.
Met zijn duidelijke visie op de volkshuisvesting heeft hij Woonwaard op de kaart gezet als innovatieve en duurzame woningcorporatie. Zijn grote kracht zat in het samenwerken met en verbinden van bewoners en professionals.

De heer Sponselee kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Bert Blase. De Gouden Reiger is een gemeentelijke onderscheiding voor inwoners van Heerhugowaard die bijzondere verdiensten hebben verricht voor Heerhugowaard.

60-jarig huwelijk Walstra-Krenz

Op dinsdag 26 februari brengt burgemeester Bert Blase om 13.50 uur een bezoek aan het echtpaar Walstra-Krenz ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Mevrouw Pauline Dorothea Krenz is op 21-08-1940 geboren in Velsen.

De heer Johannes Wilhelmus Walstra is op 4-10-1941 geboren in Haarlem.

Pilot gericht op langer zelfstandig thuiswonen

De gemeente Heerhugowaard start als eerste gemeente in Nederland de pilot ‘Collectief Woongemak – Voor een Veilig & Comfortabel Thuis’.

De pilot is een samenwerking met iChoosr en betreft een collectieve inkoop van producten op het gebied van veilig en comfortabel wonen. De pilot speelt in op de ontwikkeling dat mensen langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

De pilot wordt gestart om mensen bewust te maken van hun toekomstige woonwensen.
De pilot is vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de woonwensen. Om mensen te ontzorgen, is hier een collectieve inkoop aan gekoppeld, waarbij deelnemers geheel vrijblijvend een offerte krijgen voor de oplossingen die zij interessant vinden.

De aanpassingen in huis zijn gericht op gemak en comfort en daarbij gaat het onder meer om het weghalen van drempels, plaatsen van een inloopdouche, een antislip behandeling van tegels en het installeren van slimme elektronica.
Vanaf 29 maart 2019 kunnen mensen zich geheel vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop via een speciaal daarvoor ontwikkelde website.

iChoosr organiseert een veiling, waarbij gekwalificeerde installateurs kunnen meedingen naar de gunning. Deelnemers ontvangen van de geselecteerde installateur een aanbod dat aansluit bij de behoefte en specifieke situatie van de deelnemer.

De deelnemer kan vervolgens zelf beslissen of hij/zij van het aanbod gebruik maakt.

Wethouder Oude Kotte wordt burgemeester Aalsmeer

Gido Oude Kotte (38) uit Heerhugowaard wordt in april de nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt.

Oude Kotte is nu wethouder in Heerhugowaard (56.000 inwoners). De ambitieuze, getalenteerde CDA-politicus gaat straks een gemeente van 31.600 inwoners leiden.

De Heerhugowaarder was een van de twintig kandidaten die hebben gesolliciteerd naar de vacature die ontstaat als de huidige (waarnemend) burgemeester Jeroen Nobel (59) zich in april terugtrekt.

De benoeming van Oude Kotte moet nog worden geformaliseerd door de minister en de koning. „Ik heb in nauw overleg met mijn vrouw gekeken naar een gemeente waar we allebei iets kunnen betekenen. Aalsmeer is een ondernemende en hechte gemeenschap. Dat trok ons allebei.”

Woensdag staat een kennismaking tussen Oude Kotte en een vertegenwoordiging van de Aalsmeerder gemeenteraad op het programma.
,,De gemeenteraad herkent in Gido Oude Kotte de betrokken, toegankelijke en daadkrachtige burgemeester die communicatief sterk is en zich bewust is van de omgeving in al haar diversiteit’’, staat in een verklaring uit Aalsmeer te lezen.

De gemeenteraad biedt de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan.

De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 16 april 2019.

60-jarig huwelijk Schuurman- Linnenbank

Op maandag 4 februari heeft burgemeester Bert Blase om 15.00 uur een bezoek gebracht aan het echtpaaar Schuurman- Linnenbank ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Mevrouw Carolina Wilhelmina Linnebank is op 14 oktober 1940 geboren in Bergh (Gelderland).

De heer Hendrtik Schuurman is op 20 februari 1939 geboren in Nieuwleusen (Overijssel).

Gemeente Heerhugowaard moderniseert ICT

De gemeente Heerhugowaard gaat bijna al haar ict-systemen moderniseren.

Er wordt gebouwd aan een nieuwe ict-bodemplaat. Deze geeft de gemeente voor een stevig fundament waarop verder aan een optimale dienstverlening wordt gewerkt.

Gemeentesecretaris Alexander Meijer: “De gemeente is in feite een technologiebedrijf. Om onze inwoners en ondernemers optimaal van dienst te kunnen zijn, verwerken we ontzettend veel gegevens. Dan is het van belang dat onze basis goed op orde is.”
Op de bodemplaat werken straks bijna alle gemeente-applicaties en systemen. Zowel de gemeente Heerhugowaard als Langedijk gaan hier gebruik van maken.

De bodemplaat is een uitvloeisel van het eerdere Shared Services Center (SSC) waarin de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hun ICT diensten onder wilden brengen.

Eind 2015 werd duidelijk dat de colleges het destijds geen verantwoorde investering vonden. Heerhugowaard en Langedijk konden de samenwerking echter op kleinere schaal voortzetten.

Vanwege de omvang van de werkzaamheden, is de gemeente van woensdag 12 december 16.00 uur tot en met zondag 16 december beperkt in bedrijf.

Dat betekent onder meer dat de balies gesloten zijn. De gemeente blijft telefonisch bereikbaar voor urgente zaken middels piketmedewerkers via telefoonnummer 14072.

Maar de meeste gemeentelijke computersystemen zijn tijdens de werkzaamheden uitgeschakeld. Medewerkers kunnen deze systemen dan niet raadplegen.

Nieuwe commissaris van de Koning

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) dragen de heer Arthur Th. H. van Dijk voor als commissaris van de Koning, bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Dat hebben zij op 19 november 2018 besloten. 

Als de heer Van Dijk op 7 januari 2019 wordt geïnstalleerd, is hij de 17e commissaris van Noord-Holland.

PS vinden dat de heer Van Dijk uitstekend past bij het profiel voor de nieuwe commissaris dat zij op 12 september 2018 vaststelden. 

Daar ging een inwonersraadpleging aan vooraf waarbij Noord-Hollanders konden aangeven wat zij belangrijk vinden in hun toekomstige commissaris van de Koning (cvdK). 

PS hebben de uitkomsten hiervan gebruikt bij het maken van de profielschets voor de nieuwe cvdK. 

De huidige commissaris van de Koning, Johan Remkes legt zijn functie neer per 1 januari 2019. 

Om de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden is een vertrouwenscommissie ingesteld, die bestaat uit Statenleden van de 11 fracties van PS. 

De vertrouwenscommissie verzorgde de beoordeling van kandidaten en ging met kandidaten in gesprek aan de hand van de profielschets. 

Stadshart Heerhugowaard krijgt één gezicht

Ondernemers en organisaties actief in het Stadshart van Heerhugowaard hebben samen met de gemeente besloten om gezamenlijk, onder een merk naar buiten te treden.

Het Stadshart van Heerhugowaard heeft zich in de afgelopen 15 jaar enorm ontwikkeld: de renovatie en nieuwbouw van winkelcentrum Middenwaard, de bouw van Cool kunst en cultuur, de bibliotheek, het gemeentehuis en het Coolplein met diverse voorzieningen.
Sinds een aantal jaren groeit ook de samenwerking tussen ondernemers, culturele instellingen, vastgoedeigenaren, gemeente en ook bewoners om het gebied steeds aantrekkelijker te maken.

Hiermee is een compleet en aantrekkelijk aanbod ontstaan dat veel te bieden heeft op het gebied van winkelen, dagelijkse boodschappen, uitgaan en beleving.

De basis van de campagne is een positionering ontwikkeld door Stad & Co, die door citymarketingbureau Sir Geoffrey vertaald is naar een merkverhaal, merkidentiteit en campagne.
Het doel van de campagne is te laten zien hoe breed het aanbod is; van dagelijkse boodschap, de laatste mode, het kopen of lenen van een boek tot alles voor een avondje uit.

Een compleet aanbod, niet alleen voor de inwoners van Heerhugowaard maar ook voor de inwoners van buurgemeentes en bezoekers van bijvoorbeeld de kustplaatsen.

De lancering van Zeg maar Hugo is begin november.

Burgemeestersvacature Heerhugowaard ingetrokken

In verband met de ontstane discussie over een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, is de vacature voor een burgemeester van Heerhugowaard tussentijds beëindigd.

De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes heeft dit de gemeenteraad van Heerhugowaard laten weten.

Op 18 september hebben de raden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in een gezamenlijke raadsvergadering uitgesproken om een bestuurlijke fusie te gaan verkennen.
Op basis van die verkenning verwachten beide raden in het voorjaar van 2019 een besluit te kunnen nemen.

Het stopzetten van een procedure voor een burgemeestersvacature is uitermate ongewenst.

Toch heeft de commissaris van de Koning op uitdrukkelijk verzoek van de fractievoorzitters van de gemeente Heerhugowaard, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd deze burgemeestersvacature tussentijds te beëindigen.
De minister heeft het verzoek ingewilligd om de burgemeestersvacature voor Heerhugowaard en Langedijk vooralsnog tot halverwege 2019 niet open te stellen.

Naar verwachting zal er dan duidelijkheid zijn over de bestuurlijke toekomst van beide gemeenten.