PWN start met beheerwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. 

Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken.

Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. 

De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. 

Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. 

Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. 

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. 

Meer weten over de werkzaamheden? 

Kijk dan op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Bergen verlengt contract vrijwilligers

Bron: gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft het contract voor steunpunt voor vrijwilligers in de gemeente Bergen verlengd. 

De Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) gaat dit ook de komende jaren voor de gemeente uitvoeren.

In 2015 besloot het college om het steunpunt voor vrijwilligers drie jaar lang te gunnen aan de VCRA. 
Dit jaar is die periode geëvalueerd. “De VCRA heeft zich na drie jaar goed geworteld in de gemeente en ondersteunt de vrijwilligers en organisaties naar behoefte.

De samenwerking met de Stichting Welzijn Bergen is goed.

De werkzaamheden van de VCRA en de Stichting Welzijn Bergen vullen elkaar aan en zijn op elkaar afgestemd”, zo werd geconstateerd. 

Op basis daarvan heeft het college besloten om ook de komende jaren deze taak bij de VCRA neer te leggen.

Geen gif bij onkruidbestrijding in Bergen

Bron: Gemeente Bergen

Het gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen met glyfosaat wordt de komende vijf jaar nog toegestaan in Europa. 

In een reactie op dit besluit benadrukt het college dat de gemeente Bergen bij de onkruidbestrijding op verhardingen het gebruik glyfosaat niet opnieuw gaat invoeren.

Het gebruik van glyfosaat, vooral bekend onder het merknaam Roundup, is omstreden.

Er zijn aanwijzingen dat het schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.

Vanaf maart 2016 is het voor gemeenten niet langer toegestaan het onkruid op (half)verhardingen met het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat te bestrijden. 

Het kan zijn dat dit door het Europese besluit wel weer wordt toegestaan.


Al in 2015 heeft de gemeente Bergen proeven genomen met alternatieve bestrijdingsmethoden en sinds 2016 wordt het onkruid op andere manieren bestreden. 

Een van de methodes is vegen met een veegwagen. 

Er is een kleine veegwagen aangeschaft die op voetpaden kan rijden. 

De grote veegwagen wordt ingezet op wegen en parkeerplaatsen.

65-jarig huwelijk echtpaar de Hoog-Uijtendaal

Bron + foto: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 11 december bracht burgemeester Bert Blase om 15.00 uur een bezoek aan het echtpaar de Hoog-Uijtendaal ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Herman de Hoog is op 21 maart 1931 geboren in Gouda.

Mevrouw Nikki Uijtendaal is op 6 juli 1931 geboren in Bloemendaal.

Zij zijn op 10 december 1952 getrouwd.

65-jarig huwelijk echtpaar Rispens-Reker

Bron: Gemeente Heerhugowaard

Op maandag 27 november bracht burgemeester Bert Blase om 14.00 uur een bezoek aan het echtpaar Rispens-Reker ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk .

De heer Anne Rispens is op 4 januari 1933 geboren in Ulrum.

Mevrouw Dientje Reker is op 1 september 1935 geboren in Winsum.

Zij zijn op 27 november 1952 getrouwd.